Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

- GOSTEG.

Advertising

DYDDIADUR I

6yhoeddwyr y Cymod I

I. Basgedaid o'r Wlad. I

News
Cite
Share

I. Basgedaid o'r Wlad. I EISTEDDFOD Y MARCONI, GEFN DU.-Ionawr 25, cynhaliwyd yr Eisteddfod uchod, a throdd yn llwyddiant. Llywydd- wyd gan y Capten O. T. Evans ac wrth annerch yr Eisteddfod anogai yr ieuenctid i ddal gafael yn Lien a Chan eu gwlad, trwy gefnogi'r Eisteddfod a'r CyfarfodCystadleuol. Arweiniwyd gan Iolo Mon. a chafwyd ami darawiad hapus ganddo. Beirniad y traeth- odau oedd y Parch. D. J. Lewis, B.A., a'r Capten O. T. Evans y farddoniaeth, Berw y gerddoriaeth, O. Llew. Owain yr adrodd, Derwyn amrywiaeth, Mrs. Capten O. T. Evans a Mrs. Parry, Fron Garth, Bau Cemaes. Arwisgwyd y buddugwyr gan Mrs. Childes, merch y Prifardd Bei-w a Miss Lilly Hughes, Bodlondeb. Canwyd Can yr Eisteddfod gan Miss Blodwen Williams, Caernarfon. Cafwvd anerchiadau barddonol ar y dechrev gan Gwyrfai, Mr. Henry Roberts, ac lolo Dyma'r buddugwyr: tJnrhy w unawd (Rhydd i'r milwyr) goreti, y Milwr T. Herbert Jones, Pen y groes 2, y Milwr W. T Will iai-iis, Pen y groes. LlytJiyr disgrifladol, Profiad Miliar yn Cefn Dii, eydradd oreu, y Milwr T. Herbert Jones a'r Milwr Richard Eames, v Groeslon. Unrhyw adroddiad (rhydd i'r milwyr) goreu, Mr. Griff. R. Jones, Llanrug. Pryddest y gadair, Y Deuddcg Disgybl: goreu, Mr. Thos. A. Roberts, Penisa'rwaen, Llanrug, ond yn a.wrgyda'igatrawdyn Norwich yn ei absen- oldeb, cadeiriwyd y Capten Evans, ac arwein- iwyd gyda'r Cadeirio gan Denv-j n anorch- wyd y bardd buddugol gan y Parch. James Jones, Croesywaen y Parch. Jones Roberts 0. Llew. Owain, J. W. Thomas, Gwilym Ap Tomos, R. D. Owen, Richard Morris, Dyli, Iolo Môa, Derwyn. Canwyd Can y Cadeirio gan Mr. Morgan R. Jones. Canu Peniiillion Telyn goreu, Mi. Morris Owen, Waen fawr. Traethawd, Dylanvjad y Rhyfel ar ddyfodol y byd: goreu, Mr. J, R. Morris, Ler- pwl. Y ptif unawd goreu, Mr. Morgan R. Jones, Waen fawr. Y prif adroddiad goreu (eydradd), Mri. Henry Roberts, Waen fawr, a H. S. Hughes, Rhostryfan. Y ddeu- awd goreu, Mr. Radford Jones a Miss Blod- wen Williams, Caernarfon. Englyn, Y Givyl- iwr goreu, Mr. Tom Lloyd (Llwyd Eryri), Penrhyn deudraeth. Pedwarawd goreu, Parti Mr. Robert Roberts, Caernarfon. Crafat gweuedig: goreu, Enid,atebed i'whenw. Diolchwyd ar ddiwedd yr Eisteddfod gan y Prif Ringyll, Tom, INilliains (Llywydd y Pwyllgor) ac R. E. Owen, un or ysgrifenydd- ion. Dibennwyd trwy ganu Hen Wlad fy Nhadau, BETHESDA.—Gair yn cyrraedd yma fod y Preifat R. Jervis, mab prifathro Ysgol Glan Ogwen, wedi cael ei ladd yn Ffrainc. Yr oedd i gyrraeddgartref y diwrnod y daeth y newydd, gan ei fod wedi cael ei godi'n ail- lifftenant. Yr oedd yn efrydydd ym Mhrif. ysgol Bangor pan dorrodd y rhyfel allan, yn ddysgwr gobeithiol ei yrfa, ac yn enillwr ysgoloriaethau. Y mae'r cydymdeimlad dyfnaf a'i rieni a'r teulu.-Min Ogwen. Golwg hardd yn y Rhyl. I OYFARFOD YMRESTRU Y MY FY R- WYR.-Dydd Gwener diweddaf, cafwyd cyfarfod bAvdfrydig a lluosog yn Neuadd y Dref, na chafwyd d debyg erioed gweled tyrfa o fyfyrwyr ein colegau weai ymgasglu at ei gilydd i gynnyg en hunain i amddiffyn eu g-olad a'u brenin, ac egwyddorion Teyrnas y Brenin Iesu, yr hwn y mae lluoedd ohon- ynt wedi dechreu ei bregethu." Yr oedd eu gweled yn gorymdeithio i fewn i'r dref, yn olygfa biudd ar un llaw, wrth feddwl eubod yn gorfod gadael eu gwersi a'u hathiawon, a dod allan i/frwytfro er amddiffyn aelwydydcf a chartrefi eia gwlad yn ddiogel; ac ar y llaw arall, llawenydd oedd edrych arnynt mor ddewr ac mewn ysbryd mor rhagorol ac esiampl y Meistr Mawr, yr hwn a rodiodd oddiamgylch gan wneuthur daior!i, felly y dynion ieuanc hardd a dysgedig yma wedi 'ymuno a'r R.A.M.C. i wneud gwaith o'r un natur, sef gofalu a chynorthwyo i liniaru poenau'r clwyfedigion, gan deimlo eu dylet- swydd a digon o ras ynddynt i wneud eu little bit," fel y dywedir. Oredwn y bydd eu gwaith y fendith fwyaf i luoedd o diuein- iaid ar faes y gwaed. Y dydd o'r blaen gwelais fachgen ieuanc wedi ymuno o dan oed. Gofynnais iddo paham. y gwnaeth mor ieuanc O," meddai, I wanted to do my little bit." Y parchus a'r poblogaidd Gadfridog Owen Thomas yw eu harolygydd, yr hwn sydd wedi gwneud gwaith mawr eisoes dros ei wlad. Efe oedd cadeirydd y cyfarfod ar y llwyfan yn ei gynorthwyo yr oedd tri o gaplaniaid y Fyddin y Parchn. John Williams (Bryn- siencyn), y Rheithor Hughes (Llandudno), Gethin Davies, ynghyda Syr Herbert Roberts, Cyrnol Wynne Edwards, Father Coli (Llan- elwy), a'r Parch. G. H. Havard, M,A.,B.D., a Mr. F. Llewelyn Joies, Wyddgrug. Rhoddodd y cadeirydd ddisgrifiad o'r gwaith y disgwylir iddynt ei wneud, sef gofalu am y clwyfedigion mewn tynerwch ac add- fwynder, ac hefyd yn wrol a phenderfynol o gario popeth ymlaen i fuddugoliaeth; ac, meddar, fe ddaeth y gelyn atom yn y nos gwnawn ninnau ei gladdu yng ngoleu dydd a pharatowch chwithau, y pregethwyr yma, bregeth angladd ar gyfer y diwrnod. (Chwerthin ma.wr). Y Caplan John Williams a'u cynghorai i ddangos eu hunain yn ddynion wedi eu llenwi a gras ymhob amgylchiad am iddy nt gymryd eu disgyblu a'u liyfTorddi'n ufudd gan eu harweinwyr. Hefyd teimlai ef y caent fantais neilltuol yn ystod y Rhyfel yma i fod yn wbll dynion a gweinidogion pan ddych- welant yn ol at eu gwaith gartref i'r eglwysi. Fe wyddai ef trwy brofiad fod ymwelod i'1' cystuddiol yn yr ysbytai yn Lerpwl pan yn byw yno wedi ysbrydoli llawer arno ef yn ei waith fel gweinidog. Y Rheithor Ll. R. Hughes a'u cynghorai i fod yn gyffelyb i'w Hiachawdwr Iesu Grist— dilyn ei esiampl Ef mewn tynei'wch a gofal o'r profedigaethus a'r cystuddiol, ac fe wnaeth y cwbl o gariad ei falon fawr felly, os gwnewch chwithau y cwbl o gariad fe fydd hynny'n sicrwydd o bopelh arall. Hefyd siaradwyd yn wresog gan Syr Herbert Roberts, Mr. F. Llewelyn Jones, Cyrnol Wynne Edwards, a Father Coli,—efe'n sylwi ei fod ef yn cynrychioli yr Eglwys Bab- aidd, felly yr oedd yr Ymneilltuwyr ac Eglwys Loegr a'r Pabyddion yn un yn y gwaith yma. Cyd-ganwyd y ddwy Anthem Genedlaethol, dan arweiniad y Caplan Gethin Davies. H. A. WILLIAMS IJys-Arthur. Rhyl. [Dowch yn arnlach, H. A.W.— Y Goil.]

Advertising