Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

LONDON CITY AND i MIDLAND…

. EISTEDDFOD Y PLANT,

Gorea Cymro, yp an Oddieartee…

News
Cite
Share

Gorea Cymro, yp an Oddieartee I BOLTON.—Ymdaenodd cwmwl tew o drist- weh dros eglwys Gymraeg y dref uehod nos Sul ddrweddaf, pryd y darllenwyd rhybudd oddiwrth y Parch. J. S. Roberts ei fod yn bwriadu dwyn ei gysylltiad a hwy fel gweini- dog i ben yn dra buan. Ymddengys fod Mr. Roberts wedi penderfynu troi ei wyneb i'r Hen Wlad, a'i fyrdwn bellach fydd Hen fryniau fy ngwlad enedigol i mi. Yn sicr bydd chwithtod mawr ar ei ol. WARRIKGTON Cyrndeithas Lenyddol Cross- field Street.-Tonawr 17 llywydd, Mr. J. H. Jones. Darllenwyd papur diddorol iawn gan Mrs. J. Jones, White Street, ar hanes yr Achos yn y lie o'i sefydliad hyd yn awr, sef naw mlynedd ar hugain nid oes ond yehydig yn aros heddyw o'r rhai oedd yma yn yn cychwyn yr achos. Papur arall gan Mr. W. R. Williams ar The existence of per- sonality. Uongyfarchwn y gwr ieuanc ar ei, Iwyddiant yn yr arholiad diweddaf, a dymun- wn iddo bob llwyddiant yn y dyfodol. Caf- wyd sylwadau gan amryw o'r brodyr ar y ddau bapiir.-Ionawr 24, cyfarfod amryw- iaethol a Social: cymrwyd rhan gan Mrs. W. T. Williams, Mrs. E. E. Hughes, Miss N. Thomas, Miss Richards, Miss Blodwen P. Jones, a Mr. Woodward a'r llywydd, Mr. J. H. Jones. Y goreu am gyfarwyddo d ieithr. iaid i le penodol, Miss P. Jones, White Street. Gofalwyr y danteithion, Mrs. J Humphreys a Mrs. J. Jones. Yn absenoldeb yr ysgrif- enyddion, trefnwyd y cyfarfod gan Mr; Wood- ward.-Mae John Roberts a J. E. Jones wedi ymadael i Maidstone gyda'r 6th S. Lanes. Siom iddynt hwy a'u cyfeiMion oedd iddynt fethu y muno a'r Cymry. Chwith iawn iniyw eu colli fel swyddogion o*r Gymdeithas ac aelodau o'r Eglwys a'r Ysgol Sul. Y nos Saboth o'r blaen, pasiwyd yn unfryd i ych- wanegu at gyflog y gweinidog, y Parch. R, Parry Jones, felarwydd o'n parch an gwerth- fawrogiad o'i lafur.-R.R.

Advertising

Heddyw r Bore

Advertising