Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

LONDON CITY AND i MIDLAND…

. EISTEDDFOD Y PLANT,

Gorea Cymro, yp an Oddieartee…

Advertising

Heddyw r Bore

News
Cite
Share

Heddyw r Bore sef bore dydit. Mercher. ABERYSTWYTH AMDANI.—Meich&i- on am bumcant o bunnau a geisiai Pwyllgor Eisteddfod Geendlaethol Aberystwyfeh, ond cafwyd .£700 yn f-hwap ac felly, fe gynhelir yr wyl yno'r haf hwn. Yr oedd cyfarfod neithiwr (nos Fawrth), a daw hanes liwnnw a pheth au eraill yn Y BRYTHON nesaf. Birken hea-cl y chwi raid ddeffro neBaf. G WAETH A' GOLWG MAM FEDDW —Dyma'r dyddiau y eynlielir llysoedd trwy- ddedau'r tafarnau draw ac yma a chymysg o dristweh a llawenydd vw'r ffeithia,-Li a ddaw i'r arnlwg. Yng Ngwrecsam, ddydd Mawrth yr wythnos hon, dywedat adroddiad y Dir- prwy Brif Gwnstabl iddo fo archwilio'r gWyll a glywsai fod cynnydd ar lymeitian ymysg y merched, ond ni chafodd fod nemor sail i'r gwynr ev mai digon gwir fod nifer rhy fawr o'r chwibrydd yn gaeth i'r chwant, atgas. Caed fod amryw ohonvnt yn achub v cyfle ar bob tren a cherbyd i fynd am wih allan o'u cymdogaeth hwy'u hunain t lodieithr lie nad adwaenid mohonynt, ac yno lymeitio'n rhydd a di-ofn-cael-eu-gweled. 09- PWYS AC PR YDER.—Y mae'r Hong Trader (Lerpwl) heb air o'i hanes ers amser, a chryn bryder am fywydau ei dwylo. Y mae ei chapten--Capt. Jones—oDinorwic Street, Caernarfon, a.'r prif swyddog nesaf ato--Capt. Roberts—o Abersoch. Geiriau Alun sydd nesaf at galon pob gwraig sydd a'f phriod ar y dyfroedd diyfnion adeg ystorm a'r sub- marine bradwrus :— Gorffwys, for mae ar dy lasdon Un yn dwyn serchiadau 'nghalon Nid ei ran yw bywyd segur, Ar dy lifiant mae ei iafur Bydd dda, wrtho, for diddarfod. Cysga'ii dawel ar dy dywod. Byddar ydwyt i fy ymbil, For didostur ddofn dy grombil Trof at Un a all dy farchog Pan fo'th donnau yn gynddairibg Cymer Ef fy ngwr i'w gysgod, 1 A gwna di,"n dawel ar dy dywod. ■f? v- AR DDANNEDD ABERMENAI.— Ddoe (ddydd Mawrth) hysbysodd Mr. Bowen Jones, arolvgydd Harbour Trust Caernarfon, fod dau buoy wedi torri'n rhydd, yn yeh- wanegol at un arall beth amser yn ol/ Ni welodd golli tri: yn ymyl ei gilydd fel hyn erioed o'r blaen, er ei fod yn surveyor ers un mlynecld ar hugain. Ceisiodd fynd: allan ar eu holau y diwrnod cynt, ond yr oedd y tonnau ar ddannedd Abermenai yn ormod iddo, a gorfu arno gyrchu ir lan am eifywyd. Yr oedd hi wedi'chwythu'n galed' ers cryn chwech wythnos bellach, ac yr oedd yn hen bryd gwalio a chryfhau llawer ar wrthglawdd yr Aber. Pfenderfynwvd gwneud, canys dyma un o 'r lleoedd noethaf a mwyaf angeuo ar lannau Cymru. J1

Advertising