Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

Beaty Bros lM MILITARY TAILORS. OFFICERS' UNIFORMS OF EVERY KIND. ALL ACCESSORIES FOR FIELD SERVICE. LOWEST POSSIBLE PRICES. ONLY ADDRESSES I Church St. and London RcL, LIVERPOOL. I Close at I pm Wadutday*. Open all DAY Saturdays .Phone-392S Bank. 580 Bootle I. GdmmS I SODS, JSilitary, flavai & Civil Tailors, 29 SOUTH JOHN ST., LIVERPOOL Aiao 349 STANLEY ROAD, BOOTLE. Complete Military Outfits EFAMI SWORDS 63/- with Sword Knot J Nett. Send for Price List. A yw'ch Llygaid yn eich blino ? Yw pethau'n troi'n niwlog ac anelwig? D yna arwydd a rhybudd llethdod yllygad, a dylech gael eu hedrych rhag blaen ea gwaethygu wna'u hasgeulso. Gallvra ni, gyda'n hoffer gwyddouol, ddweyd wrthych os oes arnoch angen gwydrau; ac os felly, eich cyflenwi i'r rhai a barai fwyaf o les i chwi. Galwch heddyw- ARCHER aSONS Eyesight Specialists, "3 LORD STREET, Sefydlwyd 1848. LIVERPOOL- "PORFEYDD GWELLTOG," ADNODAU AR WABANOL DESTYNAD At wasanaeth PJant y Seiat, Athrawon yr Yfgol Sabothol, Gweinidogion y Gair, a Saint Dnw o bob oed a sefyllfa. Wedi-eu casglu a'u trefQU gan y Parch. Wm. Lewis, Pontypridd. Gyda gairgan y Parch. John Williams, Brynsiencyn. Mewn Uian hardd. Pris Dau Swllt. Llyfr cymwys i fod yn Rhodd i'r Milwr. Danfonir un copi gyèa'r post am ddau swllt; i'r neb a gymero oh we5 chopi ac achod Is. 6c. yr un gyda'r oladiad. Danfoner at Rev. W. LEWIS, The Grove, Pontypridd ASK £ FOR IDRIS Table Waters In Syphons aDd BoWel. SOiA WATEIl POTASH WATER, SELTZER WATER, LEMONADE, DRY GINGER ALE, Etc., etc. IDRIS & Co., Ltd., | I' Northumberland St., LIVERPOOL IGomeryfltl p Pig, | GWERSLYFR I • DDOSBAR TttlADAll CVMRAEO Wedi ei ysgrifennu a' drefnu dan nawde Undeb Ysgolion M.C, Lerpwl, gan OWEN EI LI AN OWEN Pris 4c.]drwy'rpost 5c. J í Cyhoeddedig yn Swyddfa'r Brython. ROBERTS E EDWARDS, ESTATE AGENTS, 1 64 Kirkdale Rd., Liverpool Telephone: 2193 Rcitl,

Dameg y Barnwr Cyndyn.

Advertising