Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Mr GOSTEG. ]

DYDDIADUIl. I

Gyhoeddwyr y Cymod !

Advertising

Heddywr Bore I

News
Cite
Share

Heddywr Bore I sef bore dydd Mercher. j SYR FRANCIS EDWARhs.—Bu ef dan arfau'r meddygon yr wythnos ddiweddaf, a daeth gair i Landrindod ddydd Sadwrn ei fod yn gwella'n foddhaol. DILYNYDD IRFON.—Y mae'r Parch. Wm. Evans, a weithiai gyda'r Genhadaeth yn Blackpool a Salford, wedi cydsynio—am beth amser-i fugeilio eglwys Annibynnol Saesneg Llandudno, sef corlan y diweddar Barch. Irvon Davies, a fu farw mor sydyn yn Llun- dain, ac oedd a'i weinidogaeth mor boblogaidd yn Llandudno a phobman lie r elai. + RHWNG DA U DAN.Dynol fel y mae hi ar Gyngor laandudnb, ca.nys y mae'r bobl sy'n malio,,mwy' airt golffa nag ydynt am gref- ydda ar y Saboth eisiau cael caniatad i chware ar Ddydd Duw ar linciau'r Maes Du, sy'n eiddo'r Cyngorond y bobl sy'n parchu'r Dydd ac yn caru tawelwch a pharch a defosiwn, eisiau i'r Cyngor wahardd y chwarae'n groew a diofn. Y mae wyth o eglwysi Ymneilltuol y dref wedi gwrthdystio yn erbyn y dull hwn o sarnu'r Saboth. + LLWYBR LLITIIRIG Y DAFARN.— Gwnaeth Mr. Meredith Jones, Llandegla, waith da ac angenrheidiol iawn yng Nghyngor Dosbarth Rhuthin ddydd Mawrth yr wythnos hon, sef galw sylw fod ymrestru a'r Fyddin yn cael ei hyrwyddo mewn ffordd annheg ac annheilwng yn Llandegla, sef mewn tafarn. Yr oedd ef wedi cael gorchymyn i wrthdystio yn erbyn y camwri. Gwyddai am rai gwyr ieuanc o'r ardal oedd hyd yma heb fod dros riniog tafarn yn eu bywyd, a gwarth o beth oedd eu gorfodi i fynd fel y gwneid yn awr. Diolchodd y Cyngor i Mr. Jones am godi'r pwnc i sylw, a chyfarwyddwyd eu clerc i ohebu a'r awdurdodau am iddynt newid eu trefniadau, a hynny ar unwaith.—Y mae Mr. Meredith Jones yn fab y diweddar Mr. Wm Jones (Ehedydd Ial), awdur Emyn y Melit, a genir tra bo Cymro a Chymraeg Er nad yw'm cnawd ond gwellt, I;a'm hosgyrn. oil ond clai, Mi ganaf yn y mellt,— Maddeuodd Duw fy mai; Mae Craig yr Oesoedd dan fy nhraed, A'r mellt yn diffodd yn y Gwaed. A'r mellt ya diffod(I I

Advertising

fo Big y LLleifiad.