Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Mr GOSTEG. ]

News
Cite
Share

Mr GOSTEG. ] Cofiwch y Morwyr.—Yr wythnos nesaf. J. Morgan. DÙws y Llyn Ha leu.—Rhaid eich bod yn Gymro caredig ac o'r iawn ryw, pan ddaliech i anfon y fath drugareddau drudion i Gell y Gol. o le mor bell. Dioleh yu fawr i chwi drosom ni a'r eneth acw am eu rhoddi, ac i'r Mri. Montgomery Ward & Co., Chicago, am eu hanfon mor dwt a diogel, ond fy mod yn gwenu ar yr address: Mr. Y. Bry- thon, Editor, etc." Goleuwch hwy, da chwi. J.M., rhagi rhywun ofyn inni talfyriad o beth ydyw'r Y. yna. Bydd yn dda gennych glywed fod eich hendref (Wyddgrug) wedi cael fiun Ambrose Lloyd yn rhad-rodd gan ei fab, Mr. C. F. Lloyd, Mus.Bac., Newcastle ac fod Cymry Lerpwl a'r wlad wedi dathlu ei ganmlwydd yn deilwng o'i athrylith. Sbiwch ar tudal. 3 gael i chwi weld beth a wnaed yn y Rhondda. Os eir ati, ar ddiwedd y rhyfel, i godi cofgolofn iddo yn ymyl un Daniel Owen, ar fuarth Neuadd Sir eich hen dref, pa sawl sofren gaf fi roddi ar gyfer eich enw chwi ? I Oes yna Gymry o worth yn Ninas y Llyn Halen heblaw y chwi ? Gwladgarwch ac nid Jingoyddiaeth.—Y mae Swyddfa Addysg Cymru yn Llundain wed. cyhoeddi llawlyfr eleni eto gogyfer a hyffordd1 ysgolfeistri ac athrawon y wlad sut i iawn- gadw Gwyl Ddewi. Fe gofir y llawlyfr coeth 8. hardd ei ddiwyg a gyhoeddwyd y llynedd nid yw hwn yn hafal i hwnnw. nac mor neilltuol o Gymreig ei nodwedd eithr y mae ynddo genadwri werthfawr, deilwng o sylw pawb sy'n caru ei wlad ac a fynnai wybod sut i wreiddio had y genedl mewn serch a gwas- anaeth iddi. Gosodir pwys ar addysg foesol, a pheidio a bodloni'n unig ar ganmol gor- cheation allanol a thymhorol, neu beth bynnag y dylid eu galw. Y gwir yw, Gymry annwyl, fod yn hen bryd dysgu'n gwlad mai'r dyn .y'n byw bywyd glan, sobr, ac anrhydeddus ymhob cyswllt, ydyw'r unig wladgarwr iawn, ac nid y llall sy'n clochtar mor Jingoaidd am orchestion corfforol, ond mor ddiystyr a di-ddirnadaeth o sylfaan foesol pob ymherodr- aeth. Ni waeth faint o Germaniaid a laddwn os gadewir y dafarn yn fvw,—y mae'r gelyn mwya'n fyw o hyd. Patriotism yw teitl y Byfryn y sonnir amdano ao fe haedda sylw'r ysgolion a'r wlad drwyddi.

DYDDIADUIl. I

Gyhoeddwyr y Cymod !

Advertising

Heddywr Bore I

Advertising

fo Big y LLleifiad.