Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

SALE OF WATCHES. j SELF EXPANDING, POCKET AND WRISTLET WATCHES. SALE TIME.—Special Offers during Sale. High-grade Watches, by eminent makers, 10s. seving in every 4. Every watch cleaned, tested, and timed, and warranted for a period of years. Also a grand display of Self- Expanding Watch Bracelets, and Strap Watches, with plain and luminous dials, now offered at SALE PRICES, forming suitable GIFTS. Goods stored free until required. SALE PRICE LIST POST FREE. DAVIES'S, 30 LOW HILL I (Via Old Swan or West Derby Cars). Close Wed. at I. Open all Sat. Davies's Sale. 16/12/6 USUALLY £ 14. Russell's English Gold Hunter ( GENT'S HIGH-GRADE PERFECT KEY- LESS LEVER HUNTER, by THOS. RUSSELL and SON, noted makers to Royal- ty, Church Street, Liverpool, British manu- facture throughout; 16 JEWELS, opiate, chronometer balance, non-magnetic, fully jewelled Brequet Spiral Overcoil Spring, adjusted to temperatures and positions; KEEPS GREENWICH TIME, mounted in strong, heavy SOLID GOLD Government Stamped and Hall-marked Cases (all through) without mark or scratch makers' and our GUARANTEE FOR 25 YEARS; new this year (proof); also Solid (Gold Gent's WAL. THAM "RIVERSIDE" HUNTER; sale, £ 10 168., usual £ 18; dead gun timist warranted 25 years; new 6 months ago. Approval, month's trial. HIGH-GRADE WATCHES—HALF USUAL Davies's Sale, 13/19/6 USUALLY £ 8. Russell's Gold Expanding Watch Bracelet. HIGH-CLASS PERFECT LEVER, LAT. EST SOLID GOLD WATCH-BRACELET patent SELF-EXPANDING, Hall-marked throughout, by those famous makers, THOS. RUSSELL and SON, Church Street, Liver- pool, makers to Royalty; 15 RUBIES, chronometer Balance, Brequet Spring, Patent Keyless, and latest improvements KEEPS PERFECT TIME; warranted by makers and ourselves 25 years. New last year (proof); approval. Others by noted makers at £ 2 /7 /6, £ 2 /14 /—, £ 3 /16 /—. Also Benson's, London. Watch Bracelet; sale £ 4/19/ usually £10. Also Russell's Ditto, .£4/151- and £5/18/ gun-timists. Sale Price, 16/11 Siliver & Gold Strop Watches. LADY'S STERLING SILVER, high-grade, full-jewelled Strap Wristlet, ACCURATE TIMIST. Also Gent's full-size Sterling Silver, bold dial, sale 21 ditto, superior, with LUMINOUS DIAL, SALE 27 /6 also Lady's SOLID GOLD Strap Wristlet Watch, fully jewelled, sale 27 /6, 30 and 35 Also Solid Gold High-grade Russell and Sons, 'Chu rch Street, Liverpool, Strap Wristlet, -sale £ 2 /12 Also Russell Gent's Gold Wrist- let, seld £ 2/17 76,-usually £ 5 /5 Also Gent's Solid Gold WALTHAM Lever Wristlet, dead gun timist, sale price £ 4 /7 /6, usually 17/7 Every Watch guaranteed. BALE PRICES RELIABLE WRISTLET WATCHES. Davies's Sale, 2 1/18/6. WORTH £ 5. Gent's Walthom Rolled Gold Hunter. World-famed 10-carat Rolled Gold KEYLESS WALTHAM" HUNTING LEVER, timed to a few seconds per month; ruby jewelled, brequet spring, timed to positions snd temperatures parent keyless and latest improvements warranted 20 years perfect mall detail. Also ditto by Lancashire Watch Co., Prescot; now 29/6. Also ditto Elgin Hunter, 32/6. Ditto, Russell and Son, .36 /6. Also 6-guinea Rolled Gold Chronograph Key- less Hunter, by Thos. Russell and Son, Church Street, Liverpool; now f 2/14/6. Approval. Deposit secures. Free storage.—DAVIES'S, 30 LOW HILL. l DAVJESIS FOR ACCURACY AND t PRECISION. Davies's Sale, l/i5/t USUALLY £4/4/- Russell's Silver Keyless Hunter. QUITE NEW THIS YEAR, GENT'S HEAVY HIGH GRADE, THOROUGHLY RELIABLE KEYLESS SOLID SILVER HUNTING LEVER, by RUSSELL and SON, Church Street, Liverpool; new 1915 (proof), plain Sterling Silver damp and dust proof cases, indestructible crystal glass. CHRONOMETER BALANCE, BREQUET SPRING, NON-MAGNETIC, patent key- less, and latest improvements; without mark or scratch; PERFECT TIMEKEEPER; month's trial. Cash refunded if not as repres. ented. Approval. Stored free. Guarant. eed 20 years. Month's trial. DAVIES'S GUARANTEE EVERY WATCH 22 Ct. Wedding Rings. LUCKY GUINEA GOLD, GOVERN- MENT HALL-MARKED, INCLUDING HALF-A-DOZEN TEASPOONS, AT 20/ 25/ 35/- a 45/ DAVIES'S, mow Hill. CARD FREE. Llyfrou Cyfrifon I Ysgol Sul. LLYFR YR YSGRIFENNYDD, gyda da- lennau byrion i wasanaethu am fiwyddyn heb ail ysgrifennu yr enwau, dwy golofn ar gyfer pob Sul; crynhodeb ar ddiwedd pob chwarter, a nifer o ddalennau ar y diwedd i gadw cofnodion. Rhif 1—Ar gyfer ysgolion yn cynnwys 20 o ddosbarthiadau 1/V Rhif 2-35 0 ddosbarthiadau 2/8 Rhif 3-50 o ddosbarthiadau 3/- Ctudiad gyda'r Post 4c. LLYFR CYFRIF Y DOSBARTH, wedi ei gyfaddasu i wneyd am 12mis heb ail ys- grifennu yr enwau i gyfateb i Lyfr yr Ys- grifennydd. Llyfrau I gadw Cyfrifon o lonawr I Ragfyr, neu o Ebrill i Fawrtb Pris 1/- y dwsin. Cludiad—Un dwsin 3c., a cheiniog y dwsir ar ol hynny. HUGH EVANS A'l FEIBION 166 358 Stanley Road^Lhrerpoo) .+- GERAINT AC ENID A Chaniadau Eraill GAN Machreth. Cynhwysiad DARNAU CYNGANBDDOL.-Geraint at Enid.—Y Colt.-Telynau Duw.—Y CO. Aegellog.-Miri enwi'r ffyrdd ym Mangot.- I'r Athro J. Morris Jones, M.A., ai 01 darilen ei Goniadau.-Dychwefiad Arthur.- Elis Wyn o Wyrfai.—Dr. John Thomas.- Herber.—Yng Ngorsedd Eisteddfod y Rhyl —Gorseddu Dyfed yn ArchdderwyddL— Telyn Cymru.-Peroriaeth.- Yr Ehedydd. —Can yr Angylion.—Y Parch. William Nieholson.-Nac Oeda.-Edifeirweb.- —Wrth fynd i orffwys.-Ar ol Noswaith Dymhestlog.—Gwynt Garw.—Y Tri Llano. -Yr Wybren Hwyrol.—Dau Weinidog.- Alawon Cymru.—Y Gwynfryn.—Ci y Bugail.—Ewyllya Adda i'w Blant. D YRIA U.-Taith ac Oedfa. Derwen Arthur.—Crwydro Bum.—Y Delyn Friw.— Wyt Ti'n Cofio.—Morfudd.—Hwiangerdd. —Can y Forwynig.-Palmwydd a Helyg.— Cyfaill y Tlawd wyt Ti.—Emyn Priodas. GYFIEITHIADAU AG EFELYCHIAD- AU.-Hervé Rial.-Y mae Gwrid at ruddiau'r Rhosyn.—Mae'r Ffrwd yn llifo's gref, fy mûn.- Y Bardd a',v Baban.-T Nefol Gan. Ychydig gopiau yn weddill. G, hoeddedig gan HUGH EVANS At FEIBION, Swyddfa'r Brython," Lerpwl, Ar werth gan y Llyfrwerthwyr. Llian Pris 2/i J Esboniad Cyflawn AR YR HEN DESTAMENT. Dehonglydd Beirniadol ar yr Hen Destament, gan y Parch. John Jones (Idrisyn). Cynhwysa 2,466 tudalen, mewn pedair cyfrol. Llian, 14s, Hanndr-rhwym 23s. Hugh Evana a"I Feib., gw-vddfer Brython ANWYD, PESWCH, INFLUENZA—Mae rhain gyda ni bob amser. Pair hinsawdd gyfnewidiol fod llawer o ddioddef oddiwrth Beswch, Bronchitis, Pas, Dolur Gwddf, Cryg- ni, Caethdra, Diffyg Anadl. Y mae'r hen feddyginiaeth DAVIES'S COUGH MIX- TURE eto ar y blaen, ac yn cael ei gwerth- fawrogi yn fwy nag erioed, bob amser wrth law, yn felys, yn cynhesu y frest, ac yn rhydd- hau y phlegm. Bydd dose mewn pryd yn ddigon. Is. l-ld. a 2s. 9d. (postage, 3d.)- HUGH DAVIES, Chemist, MACHYNLLETH. MOLR.AT.-At Ladd Tyrchod. Ysgrifenna JohntPryse, Maes y meirch Blinid ni acw gan Dyrchod; cynhyddent bob blwyddyn, fel yr oedd y tir a golwg ddifrifol arno, ac yr oedd arnaf gywilydd o hono, ond clywais fod Mr. Hugh Davies, Chemist, Mach. ynlleth, wedi dyfeisio peth i'w lladd yn ddi- drafferthiawn.—Eienwydyw Molrat/mewn packets Is. 6d. yr un. Prynnais backet, a rhoddais ef yn ol y cyfarwyddyd am ben pryfed genwair a rhoddais y rhai hynny yn llwybr y twrch. Ni chododd y twrch mwy. J. HUGHES — Tailor,— />_ 20 Oxton Rd 2 Price Ste BIRKENHEAOv^s/LadieS' f Costumes  -<? X From /@y /50h 55/% 63/-  Perfect ?? Fitting Guaranteed. RING UPi 157y FOR PATTERNS,

fo Big y LLleifiad.

Advertising