Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

YS]AFELL Y BEIRDD I

APEL Y CADFRIDOG.I

Advertising

Advertising
Cite
Share

YN AWR YN BAROD. Abgraphiad NEWYDD 0 FARDDONIAETH GORONWY OWEN, gyda Bywgraphiad byr gan PEDROG a LLYFRBRYF. PIUS SWLLT. k k LLYTHYRAU GORONWY OWEM, dan Olygiaoth yr Athro J. MORRIS JONES. iPRIS SWLLT.1 Y Farddoniaeth a'r Llytbyrau wedi eu cydrwymo mewn Lila. 2/6. HUGH EVANS AND SONS, Swyd"r Brython."— RHYFERTHWY IWROP: Pedair Pregeth ar y Rhyfel. 5 ) gan ROBERT ROBERTS, B. A. Ph. D. Caerwys. PRIS 6ch. DRWY'R POST, 7g. I'w gael gan yr Awdur, neu'r,Argraffwyr- HUGH EVANS A'l FEIBION, 56.8 Stanley Road. Liverpool. I XSTOP ONE MOMENT V Fm Oh, Dear Doctor ? Must My Darling Die There is very little hope, but try Tudor Williams' PATENT UPI OF BOBEI. WHAT IT 18 Tudor Williams' Patent Balsam of Honey. Is an 'Maonoe of. the purest and most emea. I01? 0 herbs, gathered on the Welsh Hills and Valleys in the proper season, when their vii iuea are in full perfection, and combined with Pure Welsh Honey. 4lll the ingredients are perfectly pure. WHAT IT DOES I Tudor Williams' Patent Balsam of Honey. Cores Cougha, Colds, Bronchitis, Asthma, Whooping Cough, Croup, and all disorders of the Throat, Chest, and Lungs. Wonderfu Cure of Children's Coughs after Measles. It is invaluable to weak-chested men, delicats women and children. It suceoeds where all other remedies fail. Sold by all Chemists and Stores in 1/ 2/6, and 4/6 bottles; es direct from Proprietor for 1/3, 2/9, < Great saving in purchasing the large aim bottles. WHAT IT HAS DONE FOR OTHERS- t A Stipendiary and Magistrate in the County of Gla- morgan remarks: "I feel it my duty to inform yon that I have been using your Tudor Williams' Balsam of Honey in my family, which is a large one, for many years, and have proved its great value, having used nothing else for Cough during Measles, Whooping Cough and Bronchitis, and can highly recommend it to all parents for such complaints." YOU NEED NOT SUFFER! Disease is a sin, inasmuch that, if you act rightly, at the right time, it can, to a great extent, be avoided. Here is the preventative. The first moment you start with Sore Throat, take a dose of Tudor Williams" Patent Balsam of Honey. It has saved thousands it will save you. It is pre- pared by a fully qualified chemist, and is, by virtue oj its composition, eminently adapted for all cases of Coughs, Colds, Bronchitis, Asthma, etc.,it exercises a distinct influence upon the mucous lining of the throat, windpipe, and small air vessels, so that nothing but warmed pure air passes into the lungs. THE CHILDREN LIKE IT It is the product of the Honeycomb, oheml eally treated to get the beat results. THEY ASK FOR IT. So different from most Medicines. Nice to take I Cures Quickly I For vocalists and public speakers it has nil equal, it makes the voice as clear as a bell. Inventor: D. TUDOR WILLIAMS, R.S.D.L. Manufacturer t TUDOR WILLIAMS, Medical Hall, Aberdare, Wales WHOLESALE AGENTS Messrs. Robert Da vies d Co., Grocers Grayson Street. LI verpao Messrs: Evans, Sons, Lescher 0 Webb Wholesale Druggists, Hanover St. Liverpool Messrs John Thompson Co., Wholesale Druggists, 58 Hanover St; Llooo Telephone 7S1 AnflelA. Coupon Rhad. Yswirjaeth (Peidier a'i hollti'n rhydd). BYIDID ]['A GRESHAM Fire and Accident Insurance Society Ltd St. MildroWs Housej Poultry LONDON. E.C. 'dalu iBlOO (can punt) i gynrvchiolydd cyfreithio a,phersonol y sawl a fo'n ddiles-ddaliwr y cowpon hwn, os y bo iddo fo. neu hi cael eu lladd yn hollol ao yn uniongyrohol drwy ddamwain o fewn y Deymas Gyfunol i dren unryw Gwmni Reilfforda, T ramcar, Omnibus, Cab, neu Gerbyd Trwyddedig a Lids yn yr hwn y bo'r daliwr yn cael ei glttdo fel telthiwr tocyn a chlud, yn ddarostyngedig bob amser i'r amodau arbennig a ganlyn sydd i'w ystyried fel rhan a chyfran o'r cytundeb- (a) Fod y marw'n digwvdd o fewn dene niwrnod ar hugain wedi'r ddamwain (b) fod rhybadd ohoni'n cael ei roi i'r Gymdeithas o fewn saith niwrnod yn eu Prif Swyddfa yn Llondain; (c) fod y cyfryw dystiolaeth res- ymol parth achos y farwolaeth yn cael ei gyfiwyno ag a fo'r Gymdeithas yn ei ofyn; (d) fod y daliwr wedi logrifeann ei axwydd- enw arferol, cyn i'r ddamwain ddigwydd, ag inc yn y lie darparedig gogyfer a hynny («) na bo?r -Gymdaithas yn gyfrifol i fwy nag on person parth mwy nag un coupon yn y papur hwn na r un cyhoeddiad arall; (f) na bo'r ys- wiriaeth hwn ddim yn gaSaeladwy i bersonaa tan ddenddeg na thros-ddeg a tbrigain mlwydd oed, ao a ddeil yn ddilys am saith niwmod o 12 or gloch y dydd y'i oodir. Arwyddnod ,y Daliwr rvigfod .I. ? I Danysgrifwyr, Raid I dderbynwyr cyson y papur hwn ddlm arwyddo'r Coupon os ca'r Gymdeithas gwbl slcrwydd a phrawf 81 fod yn cael eu anfon iddynt yn dalfwlch. P. Lloyd Jones FUNERAL DIRECTOR, 364 Stanley Road, L'pool. TELEPHONE-Z61 ROOTLE, ^—1—^—PH——— TELEPHONE—575 ANFIELD. J. T. JONES, Funeral Undertaker, EVERTON,  EVERTONI and 55 8reek Road. LIVERPOOL. Funerals personally arranged to all parts. Telepbones-290 and 309 Anfleld. 16 Whltland Rd., near Shell Rd.,rFalrfMI R. W. EVANS, Funeral and Wedding Director. All orders personally attended to through- out at moderate charges. Highest v testimonials can be seen. D. GRIFFITHS d SON 221 Breck Rd,, and 9 Moss St.. L'pool. Pianos by all the leading makers. From 81- permoatb. From 81- TixiPHON«S-Ht56x Anfleld 3771 SWYALi Y DDRAIG GOCH." THOMAS JONES, Bookseller, 16 BROWNLOW HILL (opposiio Midland Adelphi Hotel). Large stock of Welsh Books, new and seoond hand. PEIOiWOH A DIODDEF TYNNU DANT IACH 1 TJL RFIW?T CVIHI efntuia cfaan giyniMi),, t ttDynnwtDanMtMym JL iLVJL?i TV %?,tn Jt e?nMt chan gtymM). -SAFE OURE For TOOTHA HE, TIC, NEURALGIA, and WtMM'tW ALL NERVE PAINS in the Head, Face, or Limbs from Colds, Chills, etc. Post free, ISJD. R.W STEVENSON, 110,OSMASTONRD..D £ j»#, And ALL CHEMISTS. Testimonials from all part&. Estab, 70 Years, GWELLHAODD FILOEDD, A MEDR EICB GWELLA CBWlTIIAU I PAM l Cofiant y Parch. John Jones, Talysara. GAN Dr. OWEN THOMAS. Fel newydd. Llian, 7s. 6th. Swyddfa'r 'Brython, Lerpwl. Yn awr yn Barod. COFIANT THOMAS GEE, — GAN — THOMAS GWYNN JONES. Cynnwysa y cyfrol 650 o dudalenau yatthyd ag amryw ddarluniau. Pris wedi ei rwymo mewn llian hardi. 6/- Cyhoeddedig gaD GBB a'i FAB. Cyf-i Dinbycb _J_ For Bedsteads and Bedding. W. WHITTLE SON & STOTT, LTD." i 116, 118 & 120 WHITECHAPEL, s LIVERPOOL. 0 0 Telephone 2137 Royal.