Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

YS]AFELL Y BEIRDD I

News
Cite
Share

YS]AFELL Y BEIRDD I 1 T oynhTTtsMon .1 gogyfer S'r golofn hon i'w oyf- I gno:- PEDROO, 217 Frescot Road, Liverpool Dros ddynion yn y gad.-Diolch yn fawr am y cyfieithiad canadwv a da o'r emyn amserol. Er Gof am Gyfctill.—Rhai llmeliau da ia v/n- ond diwedda'r pei-inill yn waelach,— Adwy o ing edy o'i ol ;—tery heb aeth Geinion a hafiaeth y Ganaan nefol. Mae'r llinell gyntaf o'r ddwy yn rhv hir, a beth yw hafiaeth yn yr ail ? Ymostyngwch.—Y llinellau cyntaf yn 1)U ion, ond yn gwaelu tua therfyn y darn. Ni cywir fy rasusau ac mae mydryddiad Y llinellau olaf yn afrwydd iawn. CYMEBADwy.—Dros Ddynion yn y (ad, 1915, Syr John Rhys, Proff. D. Jenkins, Syr O.E., Ein Cartref Gynt. PWYLLGOR." PWYLLGOR fo'n union weini-sy dda'i swydd I saint ymgynghori Ond yn hwn. os ynfyd ni, Bylor rown tan gapeli. PEDROG. YMSON. I A-r ddiwedd 1915. I Anehaith ar for a thir fu,—a'r ddaear o ddial yn mygu 0 flwyddyn ddwys, flwyddyn ddu— Hi'n gad a byd yn gwaedu Ar ddeehreu 1916. I Duw rhaib eilw drwy bylor-am ebyrth O'n meibion-am ragor I Ellyll droes fyd yn allor, A Rama yw tir a mor.—Eifiok Wys. Y FLWYDDYX 1916. I I ROLL dwrf a Hid arfau,-lueddog Flwyddyn daethost tithau; Y trwst eirf sydd yn tristau Mal annwn, y mijjynau., Afonydd o waed dy fynwes-rudda Gwareiddiad a'i rodres, t Ai da enwi dy hanes—am waith dyn ? Ofnadwv elyn diofn a diles, ( Gwelw hefyd yn dy glwyfau-y mudi, Mwydwyd dy funudau Gan y cledd, torri beddau-mewnnfiaeth, A'u hegni eilwaith yw twrf magnelau. Y weddw sy'n dioddef—heb ei gwr, Heb ei gwawl, a chartref Ni fedda, gan gyfaddef— Ei hyder 'nawr ydyw'r Nef. rr maes drvry rym gorn-iesiaetli-lieb obaith 1 A'i baban ysywaeth O! drwy ofnadwy dra-f!)idiaetit.- Ar y marian oer marw wnaeth, Yn unig y fan honno—dwyn ei byd. Dan y berth gar wylo, A'i llwybr oer ymhell o'i bro, Diannedd--or.d Duw yno Onid braf yw byd—bryf y bedd,—o ladd Duw gloddest i'w hannedd, Y ruddog law yn rhoddi gwledd.— Yn hulio bwrdd dialedd. .0 ei-ii iettane flwyddyn nenvydd,-sawl rnis Siomheir gan ddinistrydd 0 dy werth. 0 Nefol Dad Rho dy gariad o gerydd. o¡! fy Nuw 'nawr, anfon hedd,—ond un Dyna 'gyd- Tangriefedd, [gair Rhoddi clwyf a rhuddiog gledd,- lor annwyl nid yw'n rhinwedd. Bu dy Fab, a'i oedfa Ef Ti a wyddost—"Dioddef, Daeth i'r byd a thrwy ei bau, Aeth i'r ing a thrwy angau I dir adgyfodiad aeth, I hawlio'r fuddugoliaeth O'r Nef fry i'r llety llwyd, Heb gyfoeth y mab gafwyd, O'i oludoedd oil i dlodi,- A'i galed nos yw'n golud ni. Ion arafa'r gwan bryfyn,—a ddyry Ffordd arall i'r gelyn, ol, ni fentra 'nilyn, Mesura. Duw amser dyn. Dowlais Ceinfryn* MR. WILLIAMS (GIVILYM MEIBION), I PORTHMADOG Ya oeddym mewnfcysylltiad agos a'n gilydd pan ar y llinell gul, sef y Festiniog Railway. Bu farw y Nadolig diweddaf, yn 80 oed. Yr oedd yn wr boneddigaidd ac yn gwmni di- ddorol dros ben. Iddo ef a'r cyfaill Peirian- fardd (cofion ato) y mae inni ddiolch am lawer o help i ddal ati i wneud ambell englyn. Pan oeddym yn aros yn y Dduallt, o'r lie yr anfon. id llaeth i fyny i Ffestiniog, cawsom lythyr oddiwrtho, ac ar ei gas yr englyn hwn o'i waith :— Edrych am Gwilym Deudraeth,-hwn agei Yn ei gwt mewn alaeth Yn boenus unig bennaeth Wrth y lie sy'n gwerthu llaeth. TJrddwyd ef yn Eisteddfod Eryri, Porth- madog, yn 1873 ac yr oedd yn un o aelodau mwyaf diwyd pwyllgorJyr^Eisteddfod yn yr un lie yn 1887. A mi'n eu cyfarch mewn""eofion,—lleihau Wna'm llu hoff cyfeillion Gwaela 'mhryd o gael i mron Glwy mawr am Gwilym Meirion. Sain ddwys y newydd ysig-ar fyrder 0 f'ardal fynyddig, Gyrhaeddodd—amharodd hyn Fwyn delyn fy Nadolig. Tawelwyd ton—ataliwyd hwyl,—duwyd Awyr ei lan breswyl; Am Feirion trom fu arwyl Eryri wen ar yr wyl. Cylchwyl lawen y Geni-garai ef, Ymddigrifai ynddi; I'w bur einioes rhoi ynni Wnaeth ei mwyn anthemau lu. Llawenhai'n y Llan o hyd—o'i mewn hi 'Roedd mwynhad ei ysbryd Ac efe oedd eu fywyd Ei Morgan fawr—gwyn ei fyd. Ac hoffi wnai gyffiniau hedd—t son Am seiniau'r gynghanedd Os wybr ddwys bruddhai ei wedd, Un llinell ai llwna-i'ii Iloi-xwedd., Gwr awenawg, gorheini-oedd efe, Hawdd i feirdd ei hom Mawl ei wen, am ei lonni, O'i guaf serch gefais i. I feirdd sal fe roddai sen ac wrth roi. Gwert-h ar waith gwyr trylen Gwaith ei ewyrth* goeth aweii. Ar eiddo bawb roddai ben. *Ioan Madog. y gof llongau nodedig. I'r hen awdwr nai ydoedd.—-hyd v IUwg Edmygai'i weithredoedd— loan gu ei alluoedd Fawrhai y cylch a'i fri coedd. 01 ei ddwy law adawodd—Madog hoff, Ym rnyd celf rhagorodd A'r nai myg, yntau'r un modd, Mal ei ewyrth ymloewodd. O'i wyn fore, ni fu hwyrach—yr un Peiriaiiiiydd amgenach.- Ar wyneb bord, ei dren bach* Olwyna'i glod i'w linach. *Model o engine feehan o waith Haw gelfydd y bardd. Eilun oedd englyn iddol,carai wneud Cywrain un a'i gofio Wrth yr Eglwys gorffwyso 0 dan barch Ceridwen bo. Ar eiliad i 'mro wiwlon.ar edvn Cariadus atgoiion, Dychwelaf gyda chálon-ehelaeth I wylo'm hiraeth am Gwilym Meirion. GWILYM DEUDRAETH -o I-

APEL Y CADFRIDOG.I

Advertising