Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

O'r De Draw.

ILlith Glannau'r Afan. I

News
Cite
Share

Llith Glannau'r Afan. I Awr o Gwmni Ceiriog.-Dyna gafodd Cym- deithas Dyffryn Afan a Margam yn nheml y Seiri Rhyddion, Port Talbot, lonawr 18. Yr un a'n dygodd i gwmni y bardd cenedl- aethol y tro hwn oedd Miss M. A. Watkin, B.A., o Aberdar. Yr oedd y bardd wedi cvf- areddu Miss Vvatkin yn §.mlwg, a llwyddodd i daflu swyn ei chyfaredd i galon y gynulleidfa fawr a wrandawai'll ddedwydd ar geinioll awen y prifardd. Diolchwyd iddi gan v Parch. Morlais Da vies, B.A., Cwniafon, mewn araith hwyliog, a chan y Gymraes radlon, Mrs. Jones, Port Talbot. Ar awgrymiad y llyw- ydd—y Parch. J. Owen Jones (Hyfreithon)- talwyd gwrogaeth bur o barch ac edmygedd o wasanaeth y diweddar Syr John Rhys, trwy i'rlgynulteidfa godi ar ei_thraed yn Ilawn defos. iwn a pharch ac hefyd, ar gynhygiad Mr. James Nicholas, a Mr. Morlais Davies a Mr. W. J. Samuels, Pont rhyd y fen, penderfynwyd ein bod fel Cymrodorion yn Uongyfarch Syr 0. M. Edwards ar yr anrhydedd a ddaeth iddo trwy fedydd y brenin. Er y credwn na all hyd yn oed y brenin ddim gwneud Syr o O.M. canys y mae cariad, ac edmygedd eenedl, wedi hen fedyddio Mr. O. M. Edwards a'r teitl annwyl o O.M." ae O.M." a fydd. pob parch i¥ brenin. Mcvrw Hen Gymeriad.-Ym marwolaeth yr hen wron Dafydd Nicholas, Woodland Row, eollodd Cwmafon un o 'i hen gymeriadau mwy af gwreiddiol ac amryddawn, ac un o hen ddolennau cydiol y genhedlaeth o'r blaen. Bu farw'r wythnos o'r blaen yn bedair a phedwar tgain mlwydd oed. Ystyrrid ef yn dad i gerddorion y Cwm y fo oedd a thro cerddorol y lIe hanner can mlynedd yn 01, a naturiol yw y ffaith mai wyrion iddo ef yw'r ddau frawd adnabyddus yn y byd cerddorol Cymreig-Mri. Gwilym a D. Afan Thomas.—, Gwilym yn adnabyddus fel cellist cenedlaethol a David Afai fel eyfansoddwr athrylitligar ac organydd medrus. Yr oedd Dafydd Nicolas yr hynaf oedd yn fyw o hen gor Caradog, a gwnaeth lawer o wasanaeth gyda'r cor enwog hwnnw. Ond un wedd i'w gymeriad oedd ei ddawn gerddorol,-yr oedd yn lienor da a fel pob cerddor gwirioneddol, ymhyfrydai mewn barddoniaeth. Clywais ef yn adrodd ugeiniau o linellau Hiraethog ac Emrys oddiar ei gof, ers 11ai na. blwyddyn yn ol. Ac yn goron er y cwljl, ciirai achos crefydd yn angerddol. Bu'n athro yn yr Ysgol Sul yn Seion (A.), am dros drigain mlynedd, ac yn ddiacon blaenllaw am ysbaid hir. Yr oedd ganddo stor ddiderfyn o atgofion lleol, ac er y glynai'n dyn wrth draddodiadau y gorffen- nol, yr oedd ganddo feddwl a.gored ac ysbryd ieuanc hyd y diwedd, a gadwai ei ddiddordeb yn effro i bob syrnudiad da. Melys yw hun yr hen bererin diddan. YSBRYD [SIENCYN PENHYDI)

I Ein Cenedl ym Manceinion.

IAm Lyfr.

Advertising