Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Trem a "Nhw."I

I Trem l!.-Drama'r Balcanau

BIRMINGHAM.

News
Cite
Share

BIRMINGHAM. Eisteddfod y Cymry. CYNHALIWYD yr Wyl eleni, fel arfer, Ionawr 15fed, yn ystafelloedd yr Y.M.C.A., Dale End ac er fod yr amgylchiadau yn anffafriol, caf- wyd cyfarfodydd hwyliog, a chystadleu- aethau da ar y cyfan. Y llywyddion oedd y Parch. T. D. Rhys, Westminster Road. n'r Cynghorwr J. Barclay Jenkins, Ysw., Aberystwyth. Y beirniad cerddorol, Mr. J. Tudor Owen, A.R.C.M., Ffestiniog, yr hwn hefyd a ddatganodd amryw weithiau er mawr foddhad cynhulliad. Arweiniwyd a beirn- iadwyd yr adroddiadau gan Mr. J. H. Jones, Gol. Y BRYTHON. Yr oedd Cymry cerddorol a llenge,r y ddinas yn falch o gael gwasanaeth Mr. Owen a'r Gol. yn eu gwyl; rhoddasant fodlonrwydd cyffredinol. Cyfeiliwyd gan Miss Gwladys' Lloyd, A.N.C.M. Beirniad. wyd y gwahanol gynhyrchion gan y Parchn, J. O. Williams (Pedrog); T. Trefor Jones, B.A.,B.D., Stockport; Llew Tegid, Bangor Mri. T. Jones S. E. Griffiths, Small Heath J. Jory, M.A., West Bromwich Mrs. T. J. Williams a Miss Morris, Handsworth Miss Julia Williams, Lozelles Miss Gwen Evans. B.A., Edgsbaston, a Gol. Y BRYTHON; Cafwyd anerchiadau barddonol gan Mri. Ri Jervis (Gwynonwy); R. W. Evans, Langley; a John Da vies. Enillwyd y gwobrwyon fel ycanlyn: Prif draethawd Mr. R. W. Evans Langiey 2, Air. Moses Roberts. Englyn- Botha Mr. R. Jervis (Ghvynonwy). Penill- ion: 1, Mr. R.W. Evans 2, Mr. John Da vies. Traethawd, Ohwech o Gymry enwog 1, Mr. Moses Roberts; 2, Mr. John Davies. Cyfan- soddi dadl 1, Mr. John Davies; 2, Mr. Moses Roberts. Cyfieithu 1, Mr. J. Jenkyn Richards 2, Mrs. Jenkyn Richards. Canu Tenor Mr. J. D. Davies Baritone Mr. T. J. Jones. Deuawd Mri. J. D. Davies a Griffith Thomas. Soprano Miss Nellie Williams. Contralto Miss Ila Price. Un- awd, Ymadawiad y Brenin 1, Miss Cissie Toy; 2. Miss Kittie Leeke; 3, Myfanwv Evans, Coventry 4, Gwladys Jones. Deu awd, Yn iach i ti, Gymru Misses Heulwen a Buddug Thomas, a Misses M. a G Evans yn gyfartel. Unawd i blant dan 12: 1, Miss Gwen Evans; 2, Miss Phyllis Jenkins; 3, Miss Olweii Richards 4, Miss Olwen Lewis Unawd i rai dan 8: 1, Gwvneth Lewis 2, Myfanwy Evans, John Evans. Unawd at yberdoneg: 1, Miss Gwladys Jones 2, Miss Heulwen Thomas 3, Miss Nellie Hughes. Adroddiadau: Saboth Cymru yn y wlad I, Miss Nellie Williams 2, Mr. W. O. Phill- ips. Mae'n Gymro byth 1, Miss Heulwen Thomas 2, Mr. Glyn Richards 3, Miss Myf- ftnwy Evans. Mae John yn mynd i Loeqr I, Miss Buddug Thomas; 2, Miss Olwen Richards, Phyllis Jenkins, Hilda Jenkins. Adroddiad, Alaw Robin Goch 1, Miss Mary Myfanwy Evans 2. Miss Gwyneth Lewis 3, Emrys Evans 4, Trefor Jones. Arlun- iaeth Mr. T. H. Pritchard. Freehand drawing I, Mr. T. H. Pritchard 2, Gwilym T\a,r" T""Oo..  ?, miss ?uddug Thomas, Mr. Glyn Richards, Miss Katie Hughes. Ebysgrifiaeth i rai dan 14 oed 1, Miss Buddug Thomas 2, Miss Olwen Richards; 3, Glyn Richards. 2E? tc i rai dan 18 Miss Heulwen Thomas. Gwniadwaith Camisole Miss Winifred Jenkins. Chair back Miss J. Ethel Evans. I rai dan 16: Miss Heulwen Thomas, Nellie Hughes. I rai dan 12 1, Buddug Thomas 2, Olwen Richards. Cynygiwyd a chefnogwyd diolchiadau i'r %wyddion gan y Parch. T. J. Williams, Mri. Sam Jones, J. Jenkyn Richards ac Edward Jenkins. Yr ysgrifenvddion °SD MRI'J' NYeW Hughes, ? COT ydd, Mr. R. Glyn Jones i'r rhai yr ydym v? ddyledus am Iwyddiant yr wyl. CYMDEITHAS LENYDDOL HOCKLEY HILL, ~B"r Gymdeithas uchod mor ffodus a chael  H. Jones (gol. Y BRYTHON) i draddodi ei ddarhth anghymaro! ar y (?<?. Wichlyd iddynt nos Lun, lonawr 17. Dr. Rowlands yn llywyddu. Cawsom wledd wirioneddoL -V Di. I" ?_y"I gan yI'arch- T- J-Williams a Hugh Griffiths i'r darlithydd, ac i'r llywvdd gan v 0<>1- H Mr. ,J. J,  Gol. a Mr. J. J. IXk^nlp.—Gohsbydd.