Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Trem a "Nhw."I

I Trem l!.-Drama'r Balcanau

News
Cite
Share

I Trem l!Drama'r Balcanau Anodd iawn deall gwir safle pethau ar hvn o bryd yn yr oclir bellaf i'r rhyfel oddiwrthym ni. Mae'r eglur fod y Rwsiaid yn ennill tir, ac yn gwasgu ymlaen, yn nerthol, ar yr wyneb Asiaidd i'r ymosod. Tarawodd y Due Nichol- as y llinell Dyrcaidd yn ei chanol a grym mawr gan yrru'r gelyn ar ffo, a'i erlid. Ar hyn o bryd, ceir fod y fyddin Gynghreiriol a anfon- wyd i ryddhau Kut, ym Mesopotamia, o fewn rhyw saith milltir i'r fan honno. Cyhoedd- wyd fod tywydd drycinog wedi rhwystro'u hyrngyroh, a chyhoeddir yn awr i frwydrau ffyrnig, colledus o bobtu, gael eu hymladd. Erys yr un ansicrwydd ag arferol dros y Bal- canau. Bytheiria Brenin Groeg yn erbyn yr hyn a eilw'n gamgymeriadau ac annhegweh y Cynghreiriaid. Eglur yw ei fod mewn dyrys- weh blin, ond credwn mai iddo'i hun y mae i ddiolch am hynny. Bu'n chwarae ffon ddeubig o'r dechreu, ac ymddengys fel petai'n ddeubig yn troi i fewn iddo ef ei hun. Dipyn yn swat yw'r gelynion yng nghyffiniau Salon- ika. Gellir bod yn sicr, fodd bynnag, eu bod yn effro, ac y ceir hwynt yn symud ac yn taro n rhywle neu'i gilydd cyn hir. Hyd yn hyn, ar y cyfan, hwynthwy sydd yn ymosod, a'r Cynghreiriaid, wedi hynny, yn eu hwyn- ebu. Rhaid fod hyd yn oed y gelyn yn teimlo nad all, erbyn hyn, oed in hir yng nghyffiniau Salonika, pan mae Rwsia'n gwasgu mor rymus ar y Tyrciaid. Yn ol yr adroddiadau heddyw, mae ganddynt fyddin o dros 300,000 a "nul o u gynnau mawnon enwog, ar dueddau Salonika, ac yn barod i ymosod. Yn y cyf- amser, mae byddin y Cynghreiriaid yn parhau iluosogi ac ymgadarnhau yn y fan honno. Gall y digwydd brwydr fawr yn fuan. Beth a wna Groeg, prin y gallwn NI na NHW wybod i sicnvydd. Bu Germani ac Awstria'n gwasgu n drwm ar Serbia i blygu i gytundeb heddweh, ond ni welir arwydd llwydd hyd yn hyn. t^yhoeddwyd ddarfod isr Montenegriaid dewr roi ffordd, a derbyn telerau'r oelyn i fwrw arfau. Canodd clych Awstria a Ger- mani i glyw'r holl fyd, a honnid, o'r diwedd, fod argoel ymostyngiad eyffredinol y Cyng- hreiria id wed i d od. Dyma un darn o 'u hunol iaeth wedi ei naddu i ffwrdd-Illoittenegro Ond, yn rhyfedd iawn, dyma'r newydd yn dod fod y Montenegriaid yn gwrthod telerau hedd ac yn parhau i ymladd yn-ilaen Nid rhyfedd fyddai i genedl mor fechan gael ei llethu, ac nid mawr glod i'r gelyn fyddai gwneuthur hynny. Ceir gweld yn fuan ai felly fvdd, neu, ynteu, a all y Montenegriaid a'r "Serbiaid ddod o hyd rw gilydd, ac ymblethu i fewn i'r byddmoedd Cynghreiriol yn erbyn eu gor- thrymwyr. Dibynna Uawer ar yr hyn a ddig. wydd yn fuan, fuan. Fel Montenegrin, felly y Caiser. Cyhoeddwyd droeon ei fod ar orfod ymostwng i un nad oes gan hyd yn oed Emprwr fodd i'w osgoi'n hir. Ond tipynfo ormodiaith," chwedl Mark Twain, oedd hynny a chyhoeddir fod y Caiser, unwaith eto, yn ymwibio o fan i fan, ac yn llefaru wrth ei filwyr, a phenaethiaid y Galluoedd sy o'i blaid, mor fostfawr ag erioed. Gellid meddwl ein bod mewn cyfnod o baratoadau ar gyfer symudie-dau pendant a phwysig unwaith yn rhagor, ond gyda golwg ar y fan, y pryd, a'r modd y ceir y rhuthr mawr nesaf,-yn gyffel- yb i'r hen gyfaill diddan y cyfeiriasom ato,- yn wir, rhaid i Nr addef nad ydym yn gwybod

BIRMINGHAM.