Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

§mr GOSTEG.

DYDDIADUR. . I

Gyboeddwyr y Cymod I

Advertising

I Heddyw'r Bore

Clep y Clawdd,I

News
Cite
Share

Clep y Clawdd, I sef Clawdd Offa. I [GAN YR HUTYN]. Prifdre'r Bragdy (The Capital of Beer" dom] sefywlioiino,(,'wroosam.. inftietafern- dai'r dref yn fagl i'r milwyr dewr sydd ar y ffin, ae yn ddinistr i drigolion afrifed y cylch. Yma y mae angen Consgripsiwii. Gweilch y Ddirwest Weil, ple'r ydycli ? A raid cael Minister of Munitions ? lAWN y Gethern.—Cethrawl o beth yw iawn i dafarn. Mae'n bryd cael rhyfel ar hyn. Beth am iawn i weddw am golli o'i phriod glew yn y frwydr ? Beth am iawn i riaint y dewr- blant ? lawn i dafarn, wir, ar adeg rl-iyfel fel hon Allan a nhw dros y Clawdd rnedd y glep. "Amen" medd pob mynwes ddifrad a barn ddifrwvsg. BRIW Brenin Braw.—Collwyd y mwyn Edwards, y Majtager. Oddwfnglwy' J Efe yn wr clen, da'i air a phur ei rodiad. Dring- odd o'r iselion i'r brig yn ei grefft; scleiniodd hefyd ar ei ffordd i fyny. Ni chadd yr Hafod well goruchwyliwr ac ni chollodd Rhosddu ei ragorach erioed, er byrred ei hoedl. Cyfeir- iodd draed ami i lowr ac awchodd feddwl llawer gweithiwr yn yil-fiiiing Class. Aeth i fyny, ond nid ei hunaii a phan aeth i lawr, nid oedd wrtho'i h-Lii), Cafodd gladdecligaeth barchus a theilwng. Gorwedd ei gorff lie cyclnvynnodd ei yrfa, sef ar Y Clawdd," hyd floedd yr Utgom. CARU mewn Khaki— Goreu cusan, cusan sereh."—Un don't care a bit yw eariad chwaeth gwisg, amser neu hin. Unwyd yr Albessef Blodwen, eneth dlos, a'r ieu- engaf, o'r eiddo'r Cownselor Tom Sauvage, Gwrecsam, mewn glan briodas ar doriad. gwawr ar Fercher ddiweddaf, efo'r Lifftenant H. Owen Roberts (y Welsh Horse). Clymwyd hwy (er nad oedd angen, digon clos oeddynt yn serch ei gilydd) gan weinidog Blodwen, ac ni chlymodd feinwen fwynach erioed. Llawen bawb, ond llonnacb hwynt. Felly bo. Priddo'r Sdpbr.—sef Mr. James Steph- ens, yr hwn a fu yn arolygwr cyson Ysgol Sul Pen y Bryn am tua 40 mlynedd, ac yn fawr ei fri. Yr oedd ei frwdfrydedd efo'r gwaith da hwn yn ddi-ildio. Gwnaeth fwy na neb tuag at gychwyn Undeb Ysgolion Sul y Sir. Llwyddodd hefyd yn rhyfeddol yn ei fasnach" Aeth adref a'i ddyddiau'n llawnion. Tawel fo'i hun Loes y Cadfridog, sef Cadfridog Cymru, Owen Thomas. Mae'1' Clawdd yn ochain mewn cydymdeimlad a loes drom y Cadfridog Owen Thomas. Syrthiodd ei fachgen annwyl ar faes y frwydr boeth. Bu farw a'i ddwrn ar garn ei gledd, a'i gledd ar warth y gelyn. Cofus gennym golli o'r Cadfridog Roberts hefyd ei fab yntau yn ymgyreh Do Affrig. 'Spkctor RHYS YN CARU.-Dywed y glep fod y diweddar Syr J'ohn Rhys wedi caru llawer ar y Clawdd yma. Yr oedd ei Sweet- sef wedi hynny, Lady Rhys—yn ben-athrawes y pryd hvn yn Pentre Broughton (Pen-tre Y BRYTnON,—sylwch ar hyn, Mr. Go!.). Hyhi'n ysgolfeistres ac yntau yn spector a dywed y glep ni chafodd yr ysgol erioed y fath reports a'r pryd hynny A pha itfedd ? Ni w61 cariad frychau dall yw Gadawodd y ddau lu o gyfeillion ac atgofion melys ar eu hoi o amgylch y Clawdd. Isp CTOP. ARALL, SEF O.M. "Mae trigolion y Clawdd yn llawenhau fod y Brenin wedi gweld yn dda anrhydeddu O.M. Cred- odd rhyw Sais mai ei enw Hawn oedd O.M. What is the meaning of 0 M (Oh, em) ? meddai. Atebodd y Cymro ciwt ef yn ddi- betrus, The meaning of 0 M' (O em) is Oh, what a gem! Ond ofna'r Clawdd y cyll yr M (em) yn y Syr yn a,wr. Nid yw Cymru'n hoffi anrhydedd o fiaen enw, gwell ganddi anrhydodd ar ol enw. Anrhydedd ar gynffon O.M. sydd eisiau, a dylasai fod wedi ei gael ers tro. Rhodder iddo D.Litt., etc. Sowldiwr JocTjAT (The Chocolate Soldier). —Dyma beth newydd. Clywsom am y Tin Soldier o'r blaen. Mae'r Jociat Soldiwr yn tynnumwy o sylw ym mhrifdre'r Bragwyr ydyddiau hyn na'r British Soldier. Dy wedir mai un o offsprings Bernard Shaw yw, ac fod Mr. Chas. Thomas wedi ei fabwysiadu a'i drwsio a'i felodi. Sut bynnag, y mae mynd arno. Mae mynd ar chocolate bob amser, ond cofier mai chocolate soldier yw er hynny.

Advertising