Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

-YS1AFELL Y BEIRDD-I

News
Cite
Share

YS1AFELL Y BEIRDD I < eyahyrebloa gogyfer &'r golofn hen i'w cyf- SIA9 Z-FEDROG, 217 Prescot Road, Liverpool Y Tebot.>—Mae nam ar hwn etc, Bef fir < gyveb, sy'n cynnwys proest llafarog.— —ei de Ry dd ii- d a. AjjjSodus hefyd yw'r sillgoll yn ei ddoohreu,- 'N ferwedig o'i big, etc. M&e'r ddwy linell olaf yn gynghaneddol, and yr ymadrodd fyrha einioes 5: yn ftrawys,—~ 0 fin hwn fe ff ein hoes Fawr ynni fyrha einioes. Ai'r meddwl yw fod effaith y 'paned yn peri anghofio amser, neu fod tê yn niweidio iechyd ? Canys fe gredir y naill syniad a'r liall gan lawer, Gofynnodd cyfaill i mi'r dydd o'r blaen beth oeddwn yn ei feddwl mewn Uinell o englyn neilltuol, a cheisiais egluro ond yr ateb adeiladol a gefais ydoedd, "'Dyw anglyn fawr o beth os bydd raid wrth esboniad i'w egluro." Y drydedd linell, yn eich englyn arall, yw'r unig un gywir. Er Suchog Gofam J.S., <Sbc.—Cymerai agog i golofn o'r BRYTHON, ae nid oes yn yr holl gerdd wreichionen o awen. CYMESADWY.—6.0., Gwilym M virion. Amryw eraill mewn Haw. AR GERDYN CROESO MILWYR WBOUIAID Gwlad y Bryiiiau.-hawddamor Sydd yma i'ch rhengau Ewch, a cherfiwch A'oh arfau Werth y gwir ar warth y gau.-PEDROG. GRUFF OWEN QBtryp Owen yn wybrennydd—yr oes hon Yw'r rtwynol ehedydd Mwynder dawn yn mynd a'r dydd "Yw tdn aur y tenorydd. GWILYM DEUDRAETH CYFLWYKEDIG I MR. CORNELIUS ROBERTS, MAER NEWYDD PWLLHELI. Mae inni'n faer y mwyna'n fyw,-a gwr Gaiff lawryfoa amryw Yw ein haeddol faer heddyw,- Maer a dawn ymroad yw. Eifion a Lleyn yn fwyn eu llef-ydynt" A brwdfrydig unllef Ae o fodd yn cyfaddef Un raor "driUl" e, Maer y Drei. Maer fydd yn driw ymhob niwaid ;-a Gweddwon ac amddifaid [gwaedd Bf a'u elyw mae'n byw'n ddi-baid I achwynion ochenaid. Iddo y rhoed ymddiriedaeth,—yn uwch Yn nydd ei Faeroliaeth Ax synnwyr ei wasanaeth, Foreued yn Faer y daeth.-CENIN. CWYN Y CRWYDRYN. HuN grwydryn tlawd a llesg, un dydd, llu fiordd y wlad, yn unig, Dan deimlad dwys, adroddai'i gwyn, A'i galon yn glwyfedig. k hyd y ffyrdd, am flwyddi maitb, Bu'n erwydro'n gyson, gyson Ond 'nawr ei olaf daith yn drwm A dftflai ei chysgodion. Ji Fy nerth," medd ef, sydd yn gwanhau Fy ngham sy'n mynd yn fyrrach A ehydymdeimlad, ynt-au, sydd Bob dydd yn mynd yn brinnach. Br mynd yn hir ar hyd y ffyrdd A hoew gamre ieehyd, 'Rwyf 'nawr yn llesg, a th'w'llweh sydd Yn casglu gylch fy mywyd. 0 fan i fan, bum fyw i fynd, A mynd fu nod fy mywyd Pan fethaf fynd, fy rhoddi raid I orffwye yn y gweryd. Fel llif yr afon ar ei daith Sy'n mynd o hyd, yn gyson. Trwy rwystrau lu,-rhaid iddo fynd Nee cyrraedd gwely'r eigion. Or dref i'r wlad, o'r wlad i'r dref, Yn wastad bum yn crwydro, Fel un o'r bydoedd sydd uwch ben-- Yn mynd o hyd mewn cylchdro Me gallai swynion gwlad mo'm dal, Na gwyehter tref mo'm denu I arcs ynddynt i'w mwynhau, Nae yno ymgartrefu. 'Wrth fynd, o hyd, o ddydd i ddydd, Dan ddioddef poen ft blinfyd, Ac ar drugaredd eraill fyw, 'Rwy'n blino ar fy mywyd Ond gobaith gwyd i lanw 'mro)) Am Un sydd yn fy nghofio; Ac i hen grwydryn, ar bob pryd, Mae drws agored ganddo." Ffarwel, hen grwydryn, gweÍd f wyf Dy olaf daith yn agos I arall fyd rhaid i ti fynd,— Cei yno fythol aros. Wrth ddrws trugaredd dal, fy ffrynd, Yn ffyddiog iawn i guro, Mae'r gwir Samaritan o hyd Yn barod i dosturio. BENIN. NADOLIG YN Y CARCHAR. I DYDD Nadolig yn y carchar, Fangre ryfedd, brudded yw I Gyda thyrfa o droseddwyr Cyfraith gwlad-a chyfraith Duw. Wyla enaid am alanas j Bechgyn wedi mynd ar goll, Canol oed, henafgwyr pennvyn,- Onid brodyr ydym oil ? Ddiwrnod geni'r Bachgen Iesvr''— Gobaith carcharorion byd,- -Gwelaf ddydd sydd draw yn gwawno. Pan y dont yn rhydd i gyd. Bydd troeeddau wedi darfod, Yn eu lie bydd rhin a moes Beichiau adfyd eMcharoríon I A ddymchwelir wrth y Groee. { Jfcdolig, 1915 BBKWYIS ROBERTS J

PERYGL PRYDAIN.

Advertising