Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

- .Rhesymau Pasiffistaidd…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Rhesymau Pasiffist- aidd Miss Royden. lV-Rhaid Ysigo Tra-ar- I glwyddiaeth. WED1 beimiadu dauddvfvniad 0 bamffled Miss Royden, deuaf yn awr at y a math ar sail i'r ddau arall, er ei. fod mewn gwirionedd yn eu gwrthddyweclyd. Ebe hi Aeth miloedd o'n milwyr i aberthu eu bywydau er mwyn dinistrio gau ddeHryd mihvriaeth, oherwydd delfryd yvv inilwr- iaoth. N'id byddin a llynges yw milwr- iaeth, ond addoliad byddin a llynges, y gred yn egwyddor tree ha treisied, gwanna gwaedded,) y gred fodgan genedl sgref jfiawl i wthio ei llywodraeth a'i delfrydau ar Y,, wan. Dyxna'r i?y mad yr ydym ivi heddyw yn ymladd yn ei erbyn yn erbyn hyn y mynnwn innau hefyd ymladd." Y mddengys i mi fod disgrifiad Miss Royden o "gau ddelfryd milwriaeth," a adnabyddir wrfcb yr enw militariaeth, yxi rhagorol. Cymmf yn ganiataol y golygir gariddi. fod "sy-niad'" a "delfryd" gan filwriaeth wedi ymgorffori mewn gweithredoedd. Ac yn ol brawddeg olaf y dyfyniad, cynrychiola'r miJeedd o'n milwyr, a aoth i aberthu eu bywydau er mwyn dinistrio gau ddelfryd milwriaeth, ysbryd ac amean Prydain Fawr yn y rhyfel presennol. Beth, felly, a olygir yn y dyfyniad ? Beth a gyfaddefir ynddo, ac a ellir ei gasglu'n deg oddiwrtho ? Yr hyn sy'n mynd danseiliau Pasiffistiaeth, gan wneuthurchwalfa o haeriadau a thybiau Miss Royden. v f, Cydnebir yn groew ganddi fod Prydain Fawr yn ymladd y n erbyn gau ddelfryd nulwr ia.eth ormesol a chreulon. ac yn ymaberthu er mwyn ei ddinistrio. A goblygir yn hyn ei bod yn ymladd ac yn aberthu tros y gwir ddelfryd. Yr un yw delfryd Prydain Fawr a Mias Royden, oherwydd rnyn, hithau hefyd ymladd yn erbyn syniad gormesol milwriaeth gau. Cydnebydd hi'n ymarferol nad yw heresi milwriaeth wedi ei phlannu eto yng nghalon ein gwlad, er y gwel ynddi gynnydd mewn milwriaeth, Nid yw ein gwlad yn euog o'r "awydd hwnnw am dra-arglwydd- iaeth sy'ii nodweddu Prwsia a'r Almaen, yn ol iystiolaeth Miss Royden, "yr awydd a, greodd beiriant rhyfeddol eu byddinoedd ac sydd. wedi dyfcd a byd cyfan bron i ryfela. yn eu her by n" Nid yw Miss Royden yn brin ei chlod o ddelfryd ein gwlad, fel y gwelir yn y geiriau canlynol Pa mor ffol a pha mor draws bynnag y ba'r Ymherodraeth Brydeinig yn y gor- ffennol- y mae'n awr wedi ei sylfaenu ar ayniad a gyfrifai adeiladwyr yr ymherodr- aethau era ill yn wylltaf o bob breuddwyd. m bu ymherodraeth debyg i'r eiddom ni rd orffwysodd yrlU, fel hyhi, ar ryddid ae arymdd tried pawb yii ei gilydd ae ar deyrri, garweh iii bu'r un o'r blaen yn undeb o iobloedd ryddion yn eu llywodraethu eu hanain. 2. Nid yn tmig y rnae gan Brydain Faw1 ddelfryd cywir yn y rhyfel presennol, ond, a.r dir Miss Royden, ynia bertha mewn ffordd gwbl gyfreithlon drosto, ac i ddinistrio'r gau ddeltryd. Gau i-iad. yw byddin a llynges yn -"filwriaeth, y mae'n gwbl gyfreithlon i'n gwlad, yn unol a. phob deddf boliticaidd a rnoesol, i'w cadw ac o'u cadw, t w defnyddio hefyd pan fo ga.lw oherwydd hid creiriau mohonynt hwy i'w harddangos i foddio cyw- reinrwydd- Y mae mor gyfreithlon i wlad gadw a defnyddio byddin a llynges, ag ydyw iddi gadw 1: defnyddio heddgeidwaid a chwnstabliaid. Cyn y gellir ei chondemnio am ddarpar byddin a llynges i'w diogelweli a'i heffeithiolrwydd, y mae'n rhaid ei chondemnio am ei holl ddarpariadau i'w hamddiffyn ei hun « rhag pob math ar ddrwgweithredwyr a gelyn- ion, ao i gyfl,wixi ei rhwymedigaethau i'w deiliaid ffydaloj'. Nid oes angen mwy na chrybwyll fod aberth ein gwlad yn y rhyfel hwn yn aruthrol. 3 Nid oes gan Brydain Fawr un ffordd arall i ymaberthu tros ei delfryd ond trwy ryfela a'r gelyn balch, gormesol a chreulon, a ysbrydolir gan ei ddelfryd gau ac a fyn draws- arglwyddiaethu ar y gwledydd. Ymbrawf annoet,h ar y goreu a fyddai i'n gwlad ym- ddiarfogi'n wyneb y fath elvn. Mewn gwir- « ionedd, byddai ymddiarfogi felly yn rhyfyg ynfyd a dinistriol ynddi. Os na ellir dywedyd fod gan genedl hawl i beryglu ei bywyd ei hun," gellir dywedyd nad oes ganddi hawl i aberthu ei bywyd ei hun, ei deiliaid, ei rhwym- edigaethau a chenhedloedd eraill, mewn ymbrawfiadau annoeth a rhyfyg ynfyd. Os ydyw am wneuthur ymbrawfladau ar y ilinellau hyn, gadewch iddi, mewn rhyw gyth. rwfl peryglus o fewri i'w therfynau ei hun, osod o'r neilltu ei holl ddeddfau amddiffynnol a phenydiol, a rhoi i'r terfysgwyr a'r gwrth- .ryfehvyr bob rhyddid a phenrhyddid i wneuthur a fynnont. Neu, boed i wlad gyhoeddi. mewn amser o dangnefedd, ei bod yn crogi ei ddeddfau penydiol, ac na rwystrir neb i wneuthur a fynno, ac na chosbir rieb beth bynnag a fo ei drosedd. Nid yw'n debyg y cy tuna i'r un Pasiffist synhwyrol a'r fath ymbrawf annoeth a pheryglus. Eto, dywedir y dylai ein gwlad ymddiarfogi a gosod ei hun at drugaredd y gelyn mwyaf digydwybod, balch a chreulon a fu yn y byd erioed, ac aberthu ei bywyd ei hun a bywyd cenhedloedd oraill yn y modd mwyaf ynfvd. Wedi i'n gwlad ddihysbyddu adnoddau diplomatiaeth, fel yr eddyf Miss Royden iddi wneuthur, dim ond un llwybr cyfreithlon oedd iddi yn ei hunaiia-berth ymarfogi i ymladd a'r gelyn trachwantus a gormesol. 4. Yn wyneb yr ystyriaethau uchod, nid yw Prydain Fawr yn euog o gas, na thrais na, chreulondeb, fel y aywed Miss Royden ei bod, wrth ddwyji yriilaeii y rhyfel hwn. Y ma-e ei haberth hi, a chas, trais a ehreulondeb, mewn sylehoedd moesol gwahanol a gwrthgyfer- byniol. Nid yw'r sawl a amddiffynno ei hun rhag yr ysbeiliwr, neu'r llofrudd, yn euog o gas, trais a chreulondeb. Nid yw gwlad yn euog o gas, trais a chreulondeb wrth weinyddu m deddfau penydiol cyfiawn ar droseddwyr. A chamddefnydd anesgusodol o iaith yw dywedyd fod gwlad sy'n mynd i ryfel i amddiffyn ei bywyd a'i delfrydau goruchel a bendithiol, yn erbyn y gelyn diegwyddor a gormesol, yn euog o gas, trais a ehreulondeb. Os lleddir gau ddelfryd gan wir ddelfryd, fe leddir gau ddelfryd yr Almaen gan wir ddel- fryd Prydain Fawr. Os na wneir, y mae'r Almaen yn anobeithiol, ac ni eiys iddi ond distryw a cholledigaeth.

0 fiaer Wynt i Gaer Ffos.*

Advertising