Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

IWrth Grybinio.

Ein Conedl ym Maneainion.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Ein Conedl ym Maneainion. 103UWR 1016. 21-Darlith y Patch. M. Llewelyn 22—Te a Cbyagerdd y Milwyr Cymreig CSWEFROL. 11—DarJith y Canon W G Bdwards- £ «es IS -Darlith y Parch T Shankland, Bangor 1.9-Darlith yn Chorlton Road BBRILL. Oobeithlnoedd Ceahadon y Sul Neoag. Y METHODlSTLUD CALFIXAIDD Moss SIDP-10.30 a 6.30, Lewis Wiiliams, Bangor PXSSDLKTOS—10.30, a 6 T W Raff, Sajford HEYWOOP STREET—10.30, Hugh Jones, Tyldesley, 6. E W Roberts ViciOMA PARK—10.30 E. W. Roberts, 6, Fuah Jones LEIGH—10.30 a 6. WARIUVOTON —10.30 a 6, F ARNWORTH-2.30 J S Roberts EARLESTOWN-I0,45 a 5.40, ASHTON-CSPBR-LVNK—10.45 a (3.30, KtU W < UNDENOI, ECCIBS—11 a 6.30, YR ANKIBTNWYR CHOBITON RD—10.30 M Llewelyn, 6.15 — Hughes, Coicg Didsbury BOOTH ST—10.30 Hughes, 6,15, H Llewelyn QUEEN'S ROAD—10.30 a 6.15 LD. DUNCAN ST., SAIFORD-IO.SO a 6.15. J Morris HOI.UNWOOD —10.30 a 6.15 Y WESLEAID DEWT SAST—10.30 J. Felix, í), Efrydydd IfORFB-10,30 Efrydydd 6 D R. Rogers SKJON—2.80 a 6. J. Felix BEra.AS-2.30 a 6 Efrydydd CAM-ARIA-10.30. D. B. Rogers. 6 Efrydydd WEASTK—10.30 J. D." Owen 6 J Roberts Y BEDYDDWYR Ur. MBCLOCK ST.—10.30 a 6 Va.ugha.n Pngh, TvJdwlev LoxasiGHT—10,30 a 6.30, Pregeth .ROBIN'S LHE. SCITOS—IO.SO a 5.30 C YMANFA'R ANNIBY.NTVYP,Yng iighymanfa bregethu Arnibynwyr Manceinion a'r cylch jxos Sadwrn a'r Sul diweddaf, daeth y pum gweinidog caiilynol i'w cyhoeddiad y Parelnx. J. Talwrn Jones, Brymbo J. H. Williams, Bolton J. 0. Williams (Pedrog); Ifor Jones, Caer Llew. Williams, Llandudno. Pregethasant yn y pum capel, sef Booth Street, Chorlton Road, Lord Duncan Street, Queen's Road, a Hollinwood. Dan weixxidog lleol sydd yn y cylch hwn, sef y Parch. M. Llewelyn yn Booth Street, a'r Parch. John Morris, yn Lord Duncan Street a Queen's Road. Deallaf nad yw y Parch. John Morris yn bugeilio eglwys Holliixwood, ond y mae'n garedig a brawdcl yn mynd yno'n achlysurol i'w cynorthwyo. Y Gyfeillach Gyffred inol berthynol i'r Gymanfa, a gynhaliwyd yng nghapel Booth Street nos Sadwrn. Dechreuwyd y cy farfod gan y Pareh. Llew Williams, a dibennwyd gan y Parch. J. H. Williams. Llywyddwyd gan y Pareh. John Morris yn ddoeth a deheig, a chaed ganddo anerchiad rlxagorol. Ymdria*- iodd ar agwedd a sefyllfa'r eglwysi, ac fod yn eu plith undeb a brawdgarweh ac y mae llwyddiant mawr yn dilyn y trefixiant ymwel- iadol gan fredyr o un eglwys i'r Hall ar nos- weithiau'r wythnos. Nid oes Uawer o lwyddiant ychwanegol wedi cyxnrjrd lie er pan gynhaliwyd y gymanfa o'r blaen, y gyntaf; ond y mae'r eglwysi yn dal eu tir. Teimlir oddiwrth absenoldeb y nii'er fawr o wyr ieu- ainc a vmrestrodd ond manteisiocl(I yr eglwysi trwy ddyfodiad Cymry i'r dref er pan ddechreuodd y rhyfel. Collwyd amryw aelod. au gweithgar trwy angau, dwy chwaer o'r mwyaf gweithgar yn Queen's Road mewn pythefnos o aihser. Caed colled hefyd yn Booth Street a Chorlton Road aelod o'r eglwys olaf oedd Griffith Roberts, a- laddwyd yn Ffrainc ac a gafodd fedd mewn gwlad estronol. Mynegodd y llywydd hefyd fod can mlynedd i'r flwyddyn hon er pan ddechreu- wyd achos yr Ansxibynwyr yma, ac y mae cyfarfod i cdathlu y cyf-iyw i fod. Dwy fiynedd ar ol y dechrenad yna y sefydlwyd yr eglwys gyntaf, a 60 mlynedd yn ol y sefydl- wyd yr ail eglwys. Prif bwnc y gyfeillach oedd xixan o Weddi'r Arglwydd Eiddot Ti yw y deymas, a'r nerth a'r gogoniailt." Siaradodd y Parch. J. Talwrn Jones ar y rhan gyntaf. Cymrodd yr lesu, meddai, afael yn y gair cyffredin teyxixas yn ei ystyr dymhorol a bydol, gan ei osod yn y weddi yn ei ystyr gyffredinol ac ysbryd ol. Mae hon wedi dod ac yn dod i bob calon, ac fe gynnwys y daioni peiiiiaf a pha ddaioni mwy a gawix na bod dan deyrn- asiad Duw ? Er mai eiddo'r Arglwydd yw'r deyrnas, y mae gcnnym ni xywbeth i'w wneud tuag at ei dyfodiad. Yr oedd Crist ar y pryd yn gweld y deyrnas yn dod ond siolrwyd ef, am fod dyn wedi colli'r cyfleustra. Mae'r weddi yn dechreu trwy edrych ar Dduw fel Tad, ond dibenna wrth edrych ar Dduw fel brenin. Ymddiriedwyd ail ran y testyn, sef Eiddot Ti yw y galln," i'r Parch Ifor Jones, i draethu arno. Mae gofyn, meddai, beth yw gallu, yn hawddach na'i ateb. Gellir athronyddu Ilawer arno lieb ddeaH beth yw. I bwrpas y gyfeillach, hyn ydyw: y peth hwnnw o'i weith. redu sy'n peri cyfnewidiad. Mae yn y weddi hon syniad am gyfnewidiad mawr nid yw pethau i barhau fel yr oeddynt. Mae'I' eyf. newidiad mawr yn iii-t posibl ac yn un a gymer Ie. Mae un llecyxx yn llywodraeth Duw Ue gwneir Ei ewyllys yn I)ei.-ffaith. Wrth i ni ofyn am beth mawr cofiwxx xxxai Eiddot Ti y nerth." Cyfnewidiad mawr i ddyn yw cael ixxaddeu ei bechod au, a nertlx Duw sy'n maddeu. Mae'r nerth yma yn cyixxryd i fewn greadigaeth a gras. Y nerth sy'n ddirgelwch i deyrnas yn ehangiad ei therfynau. Y frawddeg Eiddot Ti y gogoniant oedd feylfaen sylwadau xrieddylgar a hwyliog Pedrog. Dechrexiodd trwy ddweyd mai un o arwyddion amlycaf oes arwynebol yw'r defn- ydd dibris a waa o eiriau mawr. Gwelir mewn ffexxestr siop eiri-au fel wonderful, perfection, superb, magnificent, a'r *rhpi hynny yn dynodi dim ond rhywbeth sy'n newid ei ffasiwn un- waith y mis. Diolehai am yr Hen Lyfr pe i ddim ond cadw ystyr i iaith a. geiriau. Ein tuedd ni yw siarad geiriau mawr i dlodi ond mae'r Beibl yn siarad geiriau tlodion i gyfoeth. Txymder yw ystyr gyntaf yr Hexx Destftment i'r gair gogoniant ac wedi hynny, gwerth- fawredd. Mae'n cynnwys disgleirdeb, goleix- ni, ysbla-nder. Yr oedd goleuni cyfrin y Shecixxa ar y drugaredd fa. yn ogoniaxxt Dwyfol. Duw yn ei hanfod, yn ei nerth, yn ei fawrhydi, yw pwysau gogoixiant. Braidd na, ellir dweyd mai goleuni yw gogoniant, a Golsuxxi yw Duw." Mae pob arwyddluniau allanol o ogoxxiantyn ysbeilio Duw ei hun. Niwyddai Moses ddim beth y gofynnai amdano pan ddywedodd, Dangos i iiii dy ogoniant ni fedrai yr un seraff ei dderbyn. Ond mae Duw wedi datguddio ei ogoniant fel y medrwn ni ei ddal a'i dderbyn yn (1) y oread, (2) yn ei deyrnas. Fe ddatguddiodd ei ogoniant yn ei Fa,b, mewn person. Rhywbeth sydd wedi ymfrigo allan o'r deyrnas yw gogoniant, ac y ma.e'n foesol ac ysbrydol. Nid digwydd dod i fewn i'r weddi a wxxaeth y bara, ond bara gos- od yw, yn cael ei ogoneddu. Nid yw yn cael ei ogoneddu yn y bwyta Y11 unig olxlegid cyn- haliaeth ydyw, cynhaliaeth i fyw yn dda, Gobeithiai ein bod i gyd yn edrych ar y bara ar ein byrddau y dyddiau hyn yn sacrament. Y mae'r lerii yn feddiannol ar fftwrhydi anfeidrol, ond -maer plant bach yn cael rhedeg i'w freichiau. lVIae xuxoliaetlx y Duwdod yn rhoi urddas a chadernid i'r deyrnas, yn ogon- iant iddi. Un Duw sydd, uii ewyllys, un amcan mawr i'r deyrnas, un nerth sydd yma. Galluoedd Iwrop, meddir, nid oes dim unol- iaeth yn y gftllxxocdd, maent fel y ddelw yn Dura-, heb unoliaeth yn mynd yn llwch, a phwff o wynt yn ysgubo'r llwch i ffwrdd yr oedd gan y garreg a'i tarawodd fantais ami am mai talp o unoliaeth oedd. Dylai gogon- iaixt Duw feithi-iii parchedigaeth dwfn yn ei deyrnas yr ydym ni'r Cymry yn fyr o'n parch sanctaidd i dy Dduw. Rhaid i ni feddu ei anian a'i egwyddor ynom cyn y gallwn gael y parched igaeth. Collwn ogon- iant Duw wrth geisio gogoniant i ni ein hunain. Mae dyn yn mynd i bulpud i gasglu rhyw glod iddo ei hun, yn waeth na'r dyn sy'n casglu earpiau yog nghefn heolydd y dref.

Advertising