Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

IWrth Grybinio.

News
Cite
Share

Wrth Grybinio. Uawlyfr ar y Gwyrthiau at werthu allan, ac nis gellir ei ail-argraffu. Mynnwch gopi. Gwel td. 8. Bu trengholiad ar gorflt Louisa, Pugh yn Llan- idWes ddydd lau diweddaf. Daeth eibachgexi, un ar ddeg adref o'r ysgol, a chafodd y drws ynghlo. Nolodd gymdoges edrychodd honno drwy'r ffenestr, a dyna He gwelai'r fam druan ynghrog yn y gegin gefn. Bu ei gwr farw o'r nychtod y llynedd, a chwynai hithau gan ball cwsg ac iselder ysbryd. Dyfarnwyd iddi ddibennu ei heinioes mewn ffit o wallgof- rwydd. ■<6- Y mg,e'r Henadur Henry Jones, cyn-faer Conwy, wedi ymddiswyddo oddiar y Cyngor oblegid pwysau busnes. Rhoes ei gyd- aelodau air uchel i'w waith a'i wasanaeth. Aeth siop Mr. J. E. Jones, Carrog, ger Corwen, ar dan ddydd lau diweddaf. Ceidw bowdr at wasanaeth chwareli'r gyjndogaeth, a chyrhaeddodd y fflam i'r powdr ac mor gryf y bu'r glee nes chwythu'r tô'n siwrwd i'r entrych, a'r pigffyrch a r rhawiau a'r rhaffau a'r amryfal gelfi oedd yn y lie. Cafodd yr holl ardal fraw a llosgwyd peth ar Mr. Jones a'i wasanaethyddion. Streiciodd pobl Penmaeumawr yn erbyn talu'r crocbris 6 bum ceiniog y chwart i'r gwerthwyr am eu llefrith, a throisant i brynnu'r condensed milk yn ei le. Ond naid oedd hyn o'r bad ell ffrio i'r tap, canys dyna'r fath ofyn am hwnnw'n gyrru'r gwerthwyr llygad -y-geiniog i godi ei bris yntau. Pa beth a ddaw o da-maid dyn cyn diwedd y rhyfel, dwedwch ? Y mae'r llong lwvth a arferai gludo rhwng Lerpwl a Chonwy wedi peidio a rhedeg, a'r < ewmni'n cynnyg gwerthu eu shed ar y cei i'r inmuii a biau waith aluminium Dolgarrog. il4,081 48. oedd derbyniadau Cwmni Piar Llandudno ar y llynedd.—Hai o £1,313 145. 3d. na'r flwyddyn cynt. Prif reswm y lleihad oedd fed y Cwch Lerpwl wedi gorfod peidio a rhedeg yno. Yn Llys Methdaliad Bangor, ddydd lau diweddaf, rheswrn Morris Williams, tafarn y Bull, Llanddeusant, Môn, dros fethu cyfwrdd ei ofynion oedd fed cynifer wedi mynd i'r rhyfel a'r oriau agor wedi eu cwtogi. Pan ddechreuodd gyntaf, gwerthai o faril i faril a banner yn yr wythnos ond fe beiy baril dair wythnos ar hyn o bryd. Peth arall, hefyd, 'doe.<; neb o bobl yr hela'n galw'n awr. Hwy am lymaid Ym Mrawdlys Maldwyn, ddydd lau, hawl- iai Owen Lloyd, mwnwr o Ferthyr Tydfil, il92 Is. 2d. oddiar ei dad, David Lloyd, ffermwr tair a plied war ugain oed Bryn Glas, Oaersws. Dywedai iddo adael gwaith a ehyf- log da yn y De i ddod i weini at ei dad, o dan addewid y eaffai dal da. Ond ar ol gweithio iddo am chwe blynedd heb dderbyn ceiniog, a gorfod trei i hosan ei gynhilion ei hun, dyma'i dad yn gosod y fferm i ddyn arall ae yn dweyd y gallai fynd dros y drws. Wedi gwrendo'r tystion o' bobtu, llwyddodd y Baniwr Lush i gy mod i'r dd wyblaid, a setlwyd y gylillell cyn mynd o'r ystafelh Ddydd Mercher diweddaf, gwasgwyd Thos. Williams (bailiff yng ngwasanaeth Mr. Dennis, New Hall, Rhiwabon) i fanvolaeth yng ngorsaf Groesoswallt, wrth gynorthwyo gyda dad lwytho gwagen. Pymtheg ar hugain oedd ei oed bu farw ymhen hanner awr a gedy briod ar ei ol. Wrth drin penderfyniad yn erbyn Gorfcd- aeth Filwrol yng nghyfarfod chwarterol Oylchdaith Wesleaid Llanrwst yr wythnos ddiweddaf, aeth y drafodaeth mor chwilboeth a chneelyd nes y barnwyd yn ddoethaf dynnu'r penderfyniad yn ol. Y mae Mr. H. N. Gladstone, arglwydd- raglaw Sir Fflint, a-c yswain Penarddlag, wedi cael ei orseddu'n aelod o Gyfrinfa Pride of Wales Cymdeithas Ddarbodol y Bugeiliaid (Shepherds). Ac yr oedd ei dad, Mr. W. E. Gladstone, yn aelod o'r un Gyfrinfa or fl. 1878 ymlaen, ac a draddododdanerehiadlcof- iadwy wrth gael ei orseddu. Cafodd Syr J. D. Rees, yr aelod Sejieddol dros Nottingham, ei daro i lawr gan taxi yn Liundaiii nos Fawrth yr wythnos ddiweddaf, eithr heb gael fawr o niwed. Byddai efe, fel y eofir, yn rhyw fath ar aelod (Iros Faldwyn cyn pwdu a mynd i'w le'i hun dros Glawdd Off a. Wrth gerdded ar hyd ymyl y doe yng Nghaergybi ddydd Sul cyn y diweddaf, gw8lai Robert Williams, Tan y bryn, Perth y Felin, gorff yn y dwr ac erbyn nesu ato a'i edlch, pwy ydoedd ond corff ei frawd ef ei hun, sef Thos. Williams, y bernid yn y cwfist iddo gwympo i'r dwr yn y tywyllwch nos Sadwrn wrth fynd a basgedaid o gregin gleision (mussels) i long. Y mae ei rieni yn Llangollen wedi cael gair gan y Preifat Jack Parry ei fod wedi ennill bathodyn drud y D.C.O. yn Ffrainc fod y Brenin yno i'w gyflwyno iddo, ac iddo ysgwyd Haw'n galonnog ag o wrth wneud. Nid oes dim gwell gwaed na chnawd ar law brenin mwy na. rhywun arall ond nid oes neb na theimlai rhyw newid yn ei ias a ai drosto. Yr oedd Parry wrth ymyl ei Fawrhydi pan ritsiodd ei geffyl yn Ffrainc, ac y'i taflodd nes ei anafu. Anfonodd Cymry'r Drenewydd a'r cylch eydd yn Canada ugain punt y llynedd i gael rhodd Nadolig a Chalennig bach i deuluoedd mwyaf rheidus y rhai a ymunodd a'r Fyddin o'u hen ardal. Adyma cheque gyffelyl),, yr cyrraedd eleni eto, ac i'r un diben, sef i Mrs. Edward Powell, Plas Bryn (chwaor y Cyrnol Pryce-Jones, A.S.). Y mae blasar bob Calenig-Calenig 0 bell, yn eiiwedig. Y mae cynifer. o feddygon yxx gadael Sir Drefaldwyn am waith y Fyddin nes fod dim modd cael yn agos ddigon o sylw a gweini ar gleifion y parthau gwledig a diarffordd. Da clywed fod y Profi, W. Lewis Jones, M.A., Prifysgol Bangor, yn well nag y (iyw ed,d ym mhapurau'r wythnos ddiweddaf. Nid oedd y parlysiad mor di-wni ag y bernid, a ciaI i wella yw'r gwÜ diweddaf amdano. Y mae Syr Alf. Mond wedi rhoddi ei bias I' helaeth yn Romsey, Hampshire, at wasanaeth y elwyfedigion i orffen gwella o'r Ysbyty Cyni reig yn Netley. Y mae 3*110 le i ugain o ddyn ion a thri o swyddogion. -<z- Lady Roberts, Bryngwenallfc, yw llywydd Cvmdeithas Ryddfrydol Colwyn Bay ac yn y cyfarfod blynyddol yr wythnos ddi- weddaf, sylwodd fod y rhyfel wedi dangos ainl i bechod a hunanoldeb dibris yn eiii cym meriad fel cenedl ond ei fod hefyd wedi dwyn ambell rinwedd mawr a. gwerthfawr i'r golwg. Diolclx byth hefyd fod angerddoldeb gwleidyddiaeth blaid wedi oeri a, distewi nad elai byth i'r hen eithaf- iOn cas yr oetld ynddo cyn y rhyfel. Ac yr oedd y merched wedi chwarao eu rhaii mor dda a theilwng yngln a'r rhyfel nes y byddai raid rhoi eu rhan. iddynt yn llywodraetb y wlad nxaes o law.

Ein Conedl ym Maneainion.

Advertising