Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Trem Hi—Beth a wnawn ni P

Gorea Gymro, yr an OddieantreI

News
Cite
Share

Gorea Gymro, yr an Oddieantre I EGLWYS GYMKAEG SUNDERLAND.- Y 15eg cyfisol, cynhaliwyd cyngerdd uchraddol yn Neuadd y Mwnwyr. Gwasanaethwyd gan barti meibion o'r cylch, yn cael eu cynorthwyo gan Miss Mills, A.L.C.M., Olorden, ger Hartle- pool, a hynny'n rhad. Cafodd y gweinidog gan y boneddigion canlynol fod yn noddwyr i'r cyngerdd, a derbyniwyd cyfraniadau syl- weddol oddiwrth y mwyafrif o'r cyfryw larll Durham Aneurin Williams, Ysw., A.S. Tom Wing, Ysw., A.S. F. W. Goldstone, Ysw. A.S. Samuel Storey, Ysw., Y.H., a J. G. Addison, Ysw., Y.H. Derbyniwyd gini hefyd oddiwrth Faer y Dref. Rhennir yr elw rhwng yr eglwys a'r milwyr clwyfedig. Trodd y cyngerdd yn llwyddiant ymhob ystyr. CYMDEITHAS LENYDDOL W ARRINGTON.- Ion. 3, cyfarfod dan lywyddiaeth Mr. J. H. Jones. Gwasanaethwyd gan ddosbarthiadau Mrs. R. Roberts a Mr. John Griffiths. Yna oafwyd anerchiad gan. y llywydd. Can, Love at home, gan Miss Blodwen G. Jones adroddiad, Somebody's Mother, Glyn Parry Jones can. Star of Bethlehem., Miss Blodwen Paris Jones adroddiad gan Mr. J. Emlyn Jones, Slave's Dream deuawd, lae'r lan gerllaw, gan Mrs. R. Roberts a Mr. John Griffiths adroddiad, Mae'n rhaid cael capel Saesneg, gan Buddug M. Griffiths. Prif atdyniad y cyfarfod oedd dadl gan y ddau ddosbarth. That boy Tommy. Can, illwy i ganlyn, gan Blodwen G. Jones.; darlleniad gan Mr. W. R. Williams. G- a-naeth pawb eu rliii.n y:;i ganmoladwy. lonawr 10' darlith ar Evolution of Bridges, gan Mr. Williams, Crewe. Dangoswyd dar- luniau o'r gwahajiol boiitydd gan ei fab. Hawdd deall fod y darlithydd yn gytarwydd iawn a'i brae. Eglurodd wneuthuriad a defnyddiau pontydd pob gwlad. Dyina un o gyfarfodydd goreu'r tymor. Llywydd. Mr. J. H. Jones. Diolchwyd yn wresog Mr. Williams a'r am eu caredigrwvdd yn eitt gwasanaethu'ii rhad.—R.R. SOUPHPORT.—Cynhaliwyd Te n C'hyng- erdd blynyddol eglwys Gymraeg Portland Street Ddydd Calan, yn ysgoldy y New Jeru- salem Church. Eistefldodd nifer dda wrth y byrddau. oedd wedi eu paratoi dan arolyg- iaeth Mrs. Da vies a Mrs. Williams, a chwior- ydd ieuainc yr eglwys yn ett helpa yr ystafell wedi ei haddurno'.H biydferth a baneri. Ar ol te, cafwyd cyngerdd hwyliog. dan lywyddiaeth y gweinidog (y Parch. R. Da vies), yn absenoldeb Mr. G. Ciira-dog Rees, A.S., yr hwn a ddisgwylid i gymryd y gadair. Gwasanaethwyd gan barti o Lerpwl, dan arweiniad Mr. Arvon Hope (J. W. Roberts),— sef v Misses Gwen Taylor, B.A., ac Ethel Taylor (Waterloo), Gwladys a Mabel Roberts. Mri. John James (Fitzclarence Street) a Ted Hughes. Mwynhawyd eu canii*it fawr. a phob un yn cael encor. Yr oedd canu pen- hillion. gan Miss Gwen Taylor yn amheuthun nac ainrn,iv o'T bobl-ietiaiiie erioed wedi cly wed dim yn debyg o'r blaen. Rhoddodd Mr. Jol-iii James ysbrydiaeth yn yr "hen alawon a dyjmodd y ty i Saesoji yn curo dwylo mor eiddgar a'r Cymry, a disgrifiadau doniol Arvon Hope wedi eu gorchfygu'n lan anedd meddwl am ddim a gynyrchai hwyl purach ac iachach. Cafwyd adroddiad. da hefyd o Araith Buddug gan Miss M. E. Roberts. Diolchwyd gan Mri. W. D. Owen a W. Elwy Jones, a therfynwyd cyfarfod y cofir amda-no gan bawb oedd yno trwy ganu Hen Wlad fy Nhadau a Dun: gatwo'r Brenin, Mr. John. James yn arwain.

Ffetan y Gol.

Advertising

ITrem ll-Heddwch a Rhyddid.'