Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

from l-Y Plant wedi'r Rhyfel.i

News
Cite
Share

from l-Y Plant wedi'r Rhyfel. YMGOMIWB digymar o fyw a diddorol oedd y diweddar Mr. Wm. Jones, A.S., a'i feddwl yn orlawn o wybodaeth. Gallasai efe, mewn I gwirionedd, feddwl yn Iwropeaidd. Yr oedd Iwrop yn ei ben goleuodig- Edrydd y Parch. Thomas Phillips, B.A., mi o weinidog- ion rhagorol y Bedyddwyr yn Lhmdain, hanes rhodiad ae ymgom ag ef yn y Brifddinag. Ymddiddenid cryn lawer ynghylch arweinwyr Germani--yn beraiaf y rhai ycyfarfuasai Mr. Jones a hwynt, a'r rhai y darllenasai eu gweithiau. Hysbys i btiwb fod Mr. Phillips yn bvw i un peth,i waith efengylwr. A'r gwaith hwnnw yn ei feddwl, gofynnodd i Mr. Jones beth, yn ol ei farn ef, ddylasai'r Eglwysi ei wneutivur. Yr oeddynt ar y pryd ynghanol tyrfa heol safodd Mr. Jones yn sydyn—yn hollol nodwetldiadol ohono'i hun -a,c, atebodd, Cymryd gofal o'r plant yn yr Ysgol Sabothol. Dysger hwynt i garu hedd- weh ae i garu rhyddid." A phan ofynnwyd i Mr. PhiHips am genadwri ar gyfer 1916, ni allasai feddwl am ddim gwell na gollwng cyngor Mr. Jones i'w dreiglo yrnlaen. Ac, yn ddiamheuol, anodd meddwl am oi well. Mae goljaifch ein gwlad yn y plant. Bi chraffter i ganfod mantais yn y plentyn, a'i sel i sgrif- ennu erthyglau ei ch ed ar femrwn ei feddwl derbyjxgar, ac i gynneu tan ei heiddigedd drosti yn ei galon afieithus, yw dirgelwch cryfder y Babaeth. "Achubwch y Plant yw ei harwvddair, ae o fod yn fiyddloji iddo. gwneir i'r Babaeth dyfu n rhan annnea.dwy ??r ill genhedlaeth ar ol y Hall. Ni fynnem awgryinu nad vwlr Protestaniaid ar Y rniieill- tuwyr yn gofalu am y plant. Yn hytrach, credwn eu bod yn gwneuthur, ar y cyfan, yn rhagorol, ac yn effeithiolach beunydd- Credwn, er hyixny, fod He i genadwri syml y diweddar Mr. Wm. Jones, ac yn enwodig gyda golwg ar yr an-igylchiadau xxeilltuol yr ydym yn awr yiiddyiit. Tybed fod addysg yr Ysgolion Sabothol yn ddigoxx ymarferol ac uniongyrchol grefyddol ? Nid ydym, chwaitli, yn golygu credoau gwahaniaethol y sectau. Ni fynnem weld yr enwadau Ym- neilltuol yn dychwelyd at rwymo d-amcaji- iaethau diwinyddol wrth feddyliau ieuenctid, cyn bod ohonynt yn alluog i'w deall, eithr eu derbyn yn unig ar sail awdurdod ttllanol sect. Yr olaf o bawb i geisio hynny fuasai dyn fel y diweddar Mr. Win. Jones. Ac ni thyb neb ein bod yn diyst,yru'r angen am egwyddori ieu- enctid yr eglwysi yn y gwiriojxeddau hanfodol i Efengyl Duw. Heb feddu ffydd yn y gwir- ioneddau hyn, fe ollyngem longau i'ranor heb na chwmpawd, na llyw, nac angor. A thra bo gennym sectau, iawn yw egluro i'n pobl ieuainc ystyr a,c egwyddorion y sectau hynny. Ac mae hi'n ainser ar hanes crefydd yn awr pan ddylai fod yn weddol rwydd i wneuthur hynny'n ddiragfarn a theg tufig at bob sect ac enwad. Ni roddwn i fyny i neb yn ein hawydd am AUideb agosach rhwng sectau a'i gilydd, ac un o'n mwyniannau pennaf yw gweld fod y oyfryw undeb ar gydliydd. Er hynny, nid diogel i Grefydd Rydd fydd anghofio'i hegwyddor sylfaenol mewn rhyddid trwyadl GristnpgoJ. Hyd yn oed pe byddai'r holl enwadau'n un mewn credo diwinyddol, tnid Cristionogol fyddai cynnal y credo hwnnw trwy drefn a fai ormes. Nid yw'r Testament Newydd yn cyfiawixhau i'r Eglwys amddiffyn.Efengyl Duw trwy ormes ar ryddid dyn. Ac yn ein liymdrechion dros lmdeb, fe ddylid gwyiio x-hag pob gorpxyyddiad i gaeth- iwed.

Advertising

ITrem ll-Heddwch a Rhyddid.'