Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

o Big y Lleifiad.

DAU T U"R AfON.1

News
Cite
Share

DAU T U"R AfON.1 Gwelir oddiwrth yr hysbysiad y cynhelir Gwyl Bregethu flynyddol Canning Street nos Sadwrn a'r Sul nesaf y Parchn. T. Idwal Jones, y Rhos, a J. Vernon Lewis, Park Road, yn efengylwyr a dau gampus ydynt, dau a thipyn o rym a graen ar eu cenadwri. Nos Lun bydd yr Idwal dawnus a hyawdl yn tra ddodi ei ddarlith boblogaidd ar Y Pregcthwr a'r Gxorandawr. Dengys hysbysiad mewn colofn arall y daw Mr. Wilfrid Jones, Gwrecsam, i Lerpwi bob wythnos i ddvsgu cerddoriaetli. Li.wyddiant Cerddorol.—Da gennym gofnodi, llwyddiant un o ddisgyblion Miss M. Williams, A.M.I.C., 20 Whitiand Road, sef Miss Phyllis Edwards, 12 Phillimore Road, yn arholiad diweddaf y Musical Inter- national College, Llundain, wedi pasio yn y first class yn y Junior Division. Birkenhead.—Nos lau, yn Parkfield, caed Cymundeb i'r tair eglwys Fethodistaidd. Darllenwvd a gweddiwyd gan y Parch. W. M. Jones. Arwciniwyd gan y Parch.- W. O. Jones, a cliaed anerchiad cyn cvfranogi gan y Parch. T. J. Rowlands, M.A.,B.D. Caed noson dawel a bendithiol. Y llynedd y cych- wvnwyd, a daw felly yn sefydliad blynyddol, fel anvydd o deimladau da rhwng y fam a'r ddwy ferch.—R.J.G. Martin's Lane, Liscakd.—Mewn eyng. erdd yn y lie uchod nos Ia.u ddiweddaf, cyf lwynwyd time piece hardd a phar o vases aria-n i Mr. John Williams, Wernfa, Liscard Road, ar achlysur ei briodas a Miss Evans o'r Wern, Ceredigion, a. nith Mr. Aaron Evans, Liscard Road. Yr ysgoldy'n orlawn o bobl a phlant awyddus iawn i anrhydeddu un sydd wedi bod mor wasanaethgar a nodedig o lwyddiannus fel arweinydd y Gobeitlilu, ac arweinvdd v ganynyr Ysgol Sul. Cvflwynwyd yr anreg- ion gan y Parch. T. Price Davies, njewn araith fywiog ac yn llawn humour datganodd ein dyled i Mr. Williams am ei lafur diflino gyda'r plant am nifer o flynyddoedd, a sylwodd ar y ffaith galonogol fod Undeb Gobeithluoedd Lerpwl a'r cyffiniau wedi datgan eu gwerth- fawrogiad o'i dalent a'i fedr cerddorol trwy ei ddewis i arwain y gymanfa y llynedd yn Great Mersey Street a'r farn gyffredinol ydoedd ei fod wedi cyflawni ei ran yn ardderchog, ac Illai dyna'r gymanfa oreu a 11 ?,fa?rc h gawsom ers 11awer blwyddyn. Llongyfarch- odd ef hefyd am auturio i fyd nad yw ef ei hun wedi anturio iddo etc rhoddodd groeso cynnes yn enw'r eglwys i Mrs. Williams i'n plith, gan fawr obeithio y cai'r cldau fywyd llawn o ddedwyddwch a defnyddioldeb. Diolchodd y ddau niewji areithiau cynnes a theimladwy am y geiriau caredig ac am yr anrhegion. Cafwyd areithiau gwresog gan y Mri. E. Griffiths, J. Hughes, A. T. Evans ac E. H. Roberts. Cafwyd cyngerdd rliagorol gan aelodau'r Gobeithlu, a'r plant i gyd wedi cael te lawn cyn hynny .-—E.H.R.

Nodion Trwyddedol.

Gyda'r Milwyr Cymreig yo ffrainc.

Advertising