Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Ffetan y Gol.

I PARDPIWR ARALLj

I YSIAFEI-L V BEIRDDi

News
Cite
Share

I YSIAFEI-L V BEIRDD f aynhjsoisIoB$onyfer a'r golotn boa i'w eyf- j I f ei?iw s—PEDROG, 217 Frescot Road. Liverpool Rhag-rith.Ceir yma. erghraifft o awen a dawn awenyddol, ond heb gwbl addfedu yn y grefft. Rhai llinellau campus. Ojfrwm Nadolig.-Dechreu a. chynghariedd gywrain a naturiol, one! y cyrch a'r llinell olaf yn wallus. Amddiffyn Llinell Wallus.—Myn y goheb- ydd hwn fod y llinell hon yn gywir,— Gwyrai nerth y gwr a.? naid. Yr wyf wedi edrych trwy bob sbectol sydd gennyf, ond yn methu gweld cywirdeb y llin- ell. Os na chred yr awdur fod ynddi goll r, nid oes dim i'w wneuthur ond gwahodd y dynion a'r angylion sy'n deall y mater i farnu rhyngom. Achub ein Gwlad.—Diolch yn fawr am yr emyn eneiniedig ac amserol. Dylai fynd ar u a waith i wasanaeth y Cysegr. Cymeeadwy.—Cofio ar ddydd Cyfyng, Y Flwyddyn 1910, Nadolig yn y Carchar. BENDITH Y CYFANDIR. Goaf fendith Cyfandir—f'ai undeb Mewn eyfiawnder cywir Teyrnasoedd truain ysir 0 dyrru gwawd ar y gwir. Pfdroo. THE KAISER I (Buddugol). Who shall live ? blood like a river—poureth The Imperial Murd'rer' Can Fate but on him confer— "A callous baby-killer." AnON. Y RHAGR-ITB IWR. AR y wyneb, gwr uniawn,—hywaithus, Yw'r Rhagrithiwr dwyslawn Ond od, o'i nabod yn iawn, Y gwr welwch sydd greulawn. Porthmadog ISAAC Davies WRTH FEDD Miss Roberts, Cadnant; Mr. R. Thomas* j?oM?o M NoM?e y Parch. E. C'?)t? DaM?: ?.f.?.; a?- P?-ch. T. E. Dames. "Mewn mynweint yn mill Menai." Trai yw y bedd trwy y byd, t:: Ne" biau benllanw hywyd. Trai j mor, ger tir y meirw—yw'r dryeh Oer ei drem, o farw Lion ddiveh bywyd yw'r llanw. A ddaw a, N ef iddyn' nhw. Trai yrr y Fenai favynaidd-i Ie bach, Gwely byr afluniaidd O'i lleidiog ddyfroedd llwydaidd Hagr drwyn craig arw a draidd. Trai einioes O'r trueni—-i wyr mad A'u gair mwyn ddistewi Oer annedd i roi rheini Yw elor j!a,ith gwely'r IH. f fyny daw y Fenai der-yi)- lioawedd A'i -Ilanw, yn ei amser Llyfn donnau'n llifo'n dyner— Yn fyw eu nwvf wrth ddeddf Ner. I'r fynwentfel i'r Fenai—yn vmiots Daw y llanw 'rol mawrdrai; Gweryd yrr fywyd heb fai, I uchel lys y Meichiai. Y llu'n deg Haw Ion a'u-dwyn-i hafan Nefol bythol wanwyn Nefoedd fy ffrindiau hyfwyn 0 ras ma,wr. rho Iesu mwyn. Keinjon: I BLWYDDYN DDU 1915. MAE blwyddyn arall bron a dod I ben ei thaith, yng nghylch ei rhod A chanu ffarwel 'r ydym ni Wrth wylio'i horiau olaf hi Yn tynnu'i holaf ffin y mae Y flwyddyn fu yn llawn o wae 'Ymysg yr holl flynyddau fu Rhaid galw hon y Flwyddyn Ddu. Er d'alw di yn Flwyddyn Ddu, Mae iti Ddiolchgarwch eu Am Haws o- dy roddion hael I ni sydd rai annheilwng, gwael Ond er dy holl ddaioni mawr. Ar daen hyd wyneb daear lawr, Ac ami dy ragusau cu, Tydi er hyn wyt Flwyddyn Ddu. Ffarwel iti, wrth fynd i ffwrdd Bydd raid i ninnau eto'th gwrdd Gerbron Gorseddfainc Wen y nef, A chyfrif manwl Iddo Ef Bydd oolalleddau dan dy draed, Ac-ar dy wisg ystaeniau gwaed, Daw o dy flaen yr oil a fu, Heb eu dileu, O Flwyddyn Ddu. Mae blwyddyn arall eto'n dod I'th ddilyn di yng nghwrs ei rhod Oes hanes brad a nos i'w bron ? Oes tywallt gwaed o fewn i hon ? Oes gweddwon ac amddifaid lu Yn hon i'w gwneud yn Flwyddyn Ddu ? Ti, Lywodraethwr dae'r a nen, O clvw ein cri ajm Flwyddyn Wen. Cents. J

Advertising