Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Trem l-Cenedlgarwch, .ond…

frem If—8yddin Gympeig. I

Trem lit-Pan ddeuant yn ol.

News
Cite
Share

Trem lit-Pan ddeuant yn ol. Gadawsom un pwynt arbennig heb ymhel- aethu ariio,-vr amcaii. sydd yng Nghynllun y Cadfridog Thomas i ddarpar ar gyfer y mihvvr a arbedir i ddychwelyd adref o'r rhyfel. Yn sicr, ni allasai ond calon ddyngar esgor ar y syniad hwn. Edrychir ymlaen at yr adeg pan fydd y rhyfel drosodd, a'r milwyr dych- weledig yn ceisio'u lleoedd eilwaith i ymiadd brwydr bywyd. Bydd llawer wedi eu han- allnogi am eu hoes i unrhyw lafur cyffredin- Geliir disgwyl y darbodir iddynt gyfran o bejisiwn gan y Llywodraeth, ac na adewir hwynt megis ar ol y rhyfeloedd gynt, ar dru- garedd y cyhoedd, ac yn gardotwyr. Credwn y eyfrifir wedi'r rhyfel hwn mai nid anffod, ond arwriaeth, fydd milwr clwyfedig. Ond ni fydd y ddarpariaeth gan y Llywodraeth, ar y goreu, ond prin. Ceir ymysg ein milwyr heddyw ddynion ieuainc o bob safle gym- deithasol. Nage, yn sicr, nid rhyfel dosbarth yw hwn. o ran y milwyr yn ei ffosydd. Llousog y dynion a aberthodd safleoedd a swyddi a chrefftau enillfawr ar allor gwlad- garwch a dynoliaeth. Bydd llawer ohonynt, wedi y dychwelont i'w cartrefi a'u brovdd, yn parhau yn It," ebyrth byw am weddill eu hoes. Nid dymunol meddwl am y golyg- feydd a raid ddigwydd-eisoes wedi dechreu, o ran hynny. Yn awr, mynnai'r Cadfridog Thomas i Gymru feddwl yn ddifrifol am y mater hwn, a ffurfio trysorfa genedlaethol. Nid yw awr yn rhy gynnar i gychwyn ar y i xnuaiaa renwug ac angenrneidiol. tiwir fod J ar hyn o bryd alwadau lluosog a pharhaus am gymorth ariannot o bob math yngljrn a'r rhyfel, ac mai anniehon i lawer gwrdd a phob galw. Gorfodir yr haelaf ei galon i dde-thol ei iiyrdd o haelioni. Ond yng nghanol pob gaJwadau, nid yw'r Cynllun tan sylw yn ail i'r un o ran pwysigrwydd. Geliir bod yn bur sicr y bydd y ddarpariaeth ar gyfer lluaws mawr o'r milwyr, wedi y delont yn o2, yn llawer prinnach oddiwrth y Wladwriaeth nag ydyw yn awr. Ni ellir disgwyl cymaiht pensiwn mewn heddwch ag o dal mewn rhyfel. Ond hydd raid i'r milwr elwyfedig a'i deuib I fyw wedi hynny. Ar bob cyfrif, dylid cofio\ apel hwn yn awr. A phwysig ynglyn a'r fath fudiad yw sicrhau trefn. Nid oes dim sicrach na darfod i lawer o haelioni ynglyn a'r milwyr I golli ei werth posibl oherwydd diffyg cyfun- drefn a ebyd-ddeall cyffredinol. Disgynnai'r- rhoddion yn dew mewn rhai mannau, yn deneu mewn mannau eraill. Ond mae'r Cadfridog wedi meddwl ei: Gynllun yn drwv- adl, a'i gyfundrefnu'n ddeheig. Da y gwnaed ifw wahodd gan rai Cynghorau Sir i, egluro'i Gynllun, a gobeithib y caitT weinidog- aeth gylchdeithiol i'r un penvyl trwy Gymru I i gyd. YnwÍr,gwelwnfodG'Went a Morgan- nwg eisoes wedi clywed clyeh y SirOBdd, ac am gyrchu i gynhadledd fawr ynglyn a'r mudiad, vng Nghaardydd, cyn diwedd y mis hwn. Diau gennym na fydd Gogledd Cymru'n ol i'r- i Deheubarth yn hyn o beth- Credwn yr enfyn | seinfwrdd" yr Armagedon fawr apel y Cad- | fridog Thomas yn ddwfn i galon cenedl y I fydd inni leddwl eroesawu'n I dynion dswr yn ol trwy ysgafn ganu fVhen Jbhnny comes mamhing home again, Hwrah hurrah I al)erth,i erom yr aethant hwy allan, ac ag ebyrth erddynt y dylentt gael cro«so adref. -0

Clep y Clawdd, .sef Clawdd…

I Basgedaid o'r Wlad.

Advertising