Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

MISOLION IONAWR.

I Annerch i Eglwysi Efengylaidd…

Heddywr Bore

News
Cite
Share

Heddywr Bore sef bore dydd Merc her. Llawlyfr ar v Gwyrthiau Mae'r Arholiad Sirol yn ymyi, dyrna gymorth gwhioneddol. Gsrel td. S. CLYMELAID PELBN Y FALL.—Yng nghynhadledd Cyxigor Llafur Sir Gaernarfon —a gynhelid ym mhen tre'r sirddydd Sadwrn diweddafcoIldemniwyd Gorfodaeth Filwrol, mown penderfyniad cryf, a rhoddwyd las onnen drom a heger ar gefn Clymblaid Felen y Fall sy'n hysio'r wlad i'w rhwvd ddi-ddatod.. DAN YR OL W.I'N. -Y inae iA,.fr. Daniel, Rees, swyddfa Bwrdd Masnach, Llundain., wedi bod 6s yn ei wely oherwydd cael ei daro i lawr gan motor bus a tliorri pen ei lin. Y fo olygai Herald Saesrieg Caernarfon eyn ei benodi i'w swydd bresennol a fo a Mr. T. Gwynn Jones, Aberystwytlx bellach, a droes Ddwyfol-Gerdd Daiite o'r Eidaleg i'r Gym. .rae, -c,tnip go fawr. PWYSO MEIRION A'I CHAEL YN BBIN.—523 o wyr sengl sytld wedi ymdestio yn Sir Feirionydd, allan o ddwy fil a hanner a ddylasai; a 510 o wyr priod allan o 1,828. Y mae pob sir yn cael ei. phwyso a Mon a Meirion yw'r prinnaf yn y glorian o siroedd y Gogledd. os nad Cymru i gyd. LLOCHI G WRTHMLIWR.—Dir wy wy d Mrs. Elizabeth Jones. Heol Henllan, Dinbveh, i bump a chwech (I6:) ddydd Sadwrn di- weddaf am lochesu. gwrthgiliwr o'r Fyddin. Pechod mawr yw hwnnw heddyw. Y PROFF. W. LEWIS J0NE&—Y mae'r Proff. W. Lewis Jones, M.A. Athro Saesneg ym Mhrifysgol Bangor, yn gorwedd yn wael ddifrifbL gan ergyd o'r parlys. Bu'n orweiddiog or blaen yn lied ddiweddar colloddgryn swm o waed, a hynnv, fie-dybid, oblegid gor-ymestyn wrth cnwarae golff. Dim ond wy thnos- oedd er pan adawsai ei vstafelL RElAID I QYMRY OFALU AM GYM- RY.—-Yr oedd yna gyfarfod pwysig yng Nghaernarfon ddydd Llun diweddaf, sef o hyrwyddwyr y Drysorfa Genedlaethol Gym- rcig i dda-rpar elydweh a chysuron i'r Cymry sv draw ac yma gyda'r FytMiai a'r Llynges, Arglwydd-.Raglaw'r Sir (Mr. J. E. Greaves) oedd yn y gadair, a'r rhain, heblaw efe, yn siarad i Mri. Gwilym Lewis (ysgrifonnydd y Drysorfa), E. W. Da vies-, A.S., Mr. C. A. Jones (maer), Syr Henry Lewis, Mrs. Lloyd George, Mr., Issard Da vies, Dr. Griffith (maer, Pwllheli), yr Henadur J. R. Pritchard a'r Anrhyd. Violet Dfjuglas,-Pennant. Dyma un neu didau o bethau ddaeth i'r amlwg drwy'r drafodaeth :— Fod ynH. ddau can rytil o Gymry yn yr ymladd neu'n paratoi at hynny. Mai byd a helynt mawr a gafwyd gyda 'r Llywodraeth wrth geisio cael trefniad ar wahan i ofalu am filwyr Cymru fod ei gwynt hi, fel y bu bob amser o ran hynny, dros drin y Fyddin fel undod, a suddo'r Cymry fel cenedl yn y crynswth cyffredinol; ond na, yn hytrach na hynny, fe fynnodd hyrwyddwyr y Drysorfa bresennol ei chael ar wahan, canys dyna'r unig ffordd i'n bechgyn gael dim byd tebyg i chwarae teg. 4

Advertising

1 I tin Cenedl ym Manceinion.…

Family Notices

Advertising

Advertising