Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

MISOLION IONAWR.

I Annerch i Eglwysi Efengylaidd…

Heddywr Bore

Advertising

1 I tin Cenedl ym Manceinion.…

Family Notices

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

———————— aelodau wedi pleidleisio yn erbyn da-rlleniad cyntaf y Mesur. A gwyddoch chwi'n dda. mai anaml iawn y pleidleisir yn erbyn da-rlleniad cyntaf unrhyw fesur oni bydd hwnnw yn fwy atgas ac e my/j mwy o chwerwder na'r eyfltredin Ni ellir ychwaifch ddadleu fod cydsyniad cyffredinol yn y wlad pan welir cynhadledd fawr gw-eithwyr y deyrnas. y dydd y dvgwycl y Mesur gerbron y Senedd, yn ei j gondemnio yn ddiarbed drwy fwyafrif o yn agos i ddnp jihun (1,998,000) yn erbYll ych- ydig gyda tlari chwarter rniliwn (783,000) o bleidleisiau llafur y deyrnas. Dywedir yn awr mai y gwir ffigyrau oedd 2.121.000 yn I erbyn 541,000. 3- Aty goreu, neu'r gwaethaf, -iticloedcleicli addewid i'r gwyr priod yn dod i rym nes y profid nad oedd mwyafrif rnawr bechgyn ieuanc y deyrnas evmwys i'r Fyddin wedi cynnyg ea gwasanaeth. Ni phrofwyd hynny I eto. Nid yw ffigyrau Arglwydd Derby yn profiditiic),r fath bet,h.Dangosodd Syr ,John Simon yn glir yn Cyffredin mai damca/n iaeth yn iinifl yw ffigyrau Arglwydd Derby am y dyniort iett,-),iiie s-dcl ai- ol. Dyma i chwi bum cwestiwn iwhateb Hyd yn oed pe bai'r iffgyrau y n profi yr hyn a hawlia cefnogwyry Mesur Gorfod,gwyddoch chwi, Mr. Asquithf nad oes brys am gael y bechgyn ieuainc hyn i mewn i'r Fyddin. Dyma ychydig gwestiynau y dyleeb en hateb yn y Senedd neu dnvy'r w&sg cvn gorfodi ohonoch neb i ymuno a'r Fyddin — 1. Beth yw rhifedi y Fvddill i fod ? 2. Pa nifer (I wyr sydd gennyeh eisoes ? 3. Ar gyfer pa, nifer, dros ben y rhai sydd 1 eisoes wedi ymuno, y mae gennych bob dar- pariaeth v enrheidiol yn barod, mewn llety. dillad!ac;w, ? I 4. Pa -1i Ver o'r newydd bob wythnos a ellwch I ymgymevyd a'u disgyblu'n briodol at wasan- aeth mihvi'ol ? 3. Dros ba gyhyd o amser eto y mae gen. nyeh (naill ai eisoes wedi ymuno, neu y gwy ddoch a ddont pan fynnoch) ddigon o ddynioj) i gyflenwi y galw wythnosol hwn ? Pan gaffo 'r wlad wybod y pethau hyn, geill hithau weld fel chwithau nad oes brys dros ddwyn Mesur Gorfod ymla-en. Plentyn Gordderch. Dadl hoft pie id wyr y Mesur Gorfod yw ma Mesur Bychan iawn yw. Dwg y ddadl hon i'm cof am ferch, yn un o nofeiau Marryatt, yr .?ra t t.. yi, hon, pan gyhuddodd ei meistr hi ddarfod iddi roi genedigaeth i blentyn anghyfreithlawn, a ddywedodd Do, syr Ond plentyn bach iawn ydoedd Gan jiad pa, mor fychan yw y plentyn hwn, plentyn anghyfreithlon yw ffrwyth priodas anachaidd Toriaid rholic a Rhyddfrydwj-r y rhai, er fod ganddynt ritli Rhyddfrydiaeth, sydd ers amser bellach wedi gwadu ei grym hi. Ac o'r plentyn anghyf- reithlawn hwn, er mai bach vw, y daw drygau mawr difesur i Brydain, i Ryddid, ac i bob egwyddor anuwyl gan irrrmeilltuwyr a gweith- wyr Pndain. Na thybied neb, unwaifch yr agorir y drws i anghenfil gorfodaeth filwrol, y bodlona hwiutw ar ddiwallu ei chwaut a dyÜon sengl yn unig, na thros ad eg y rhyfel yn unig. Ychwanegu a wnA gwajK' anghenfil Gorfodaeth ymhobman po fwyaf a gaffo i'w fwjrta. Gwrthod rhoi dim yn ei safn yw'r f w-v t o. Gwrtliod rhoi (iiiii v?'t el safii. vw'i- Peidiwch! I Cenadwri Cymru atoch, Mr. Asquith, yn fvr, yw hyn 1. Peidiwch a 3lychwino yn ddi-raid drwy Orfodaeth wisg wen ddisglair teyrngai-wch gwirfoddol Piydain Fawr. 2. C'yflaw iwch yr addewidion ynglyn a Gorfodaeth a wnaethoch i'r Senedd ar ran a thrwy gydsyniad eich Cabinet, cyn gwthio ohonocli ar y wlad Fesur Gorfod a addawyd yn amodol gennyeh ar eich cyfrifoldeb eich hun yn unig. 3. Mynnwch sicrwydd i chwi eich hun, ac argyhoeddwch y wlad o'r un peth, fod yr amodau a osodasoch chwi eich hun i lawr fel yn anhebgor revii gahv am Orfodaeth wedi cael eu cyflawni, cyn mynd ohonoch gam ymhellach a'r Mesur Gorfod. 4. Peidiwch a gorfodi y rhai a fu 'n ffyddlon ar hyd eu hoes i'r Blaid Ryddfrydol i droi eu cefn ar honno ac vmuno a Phlaid Llafur fel yr unig fodd i ddianc rhag gormes Jingoyddiaeth Cyfalafwyr Prydam. 5. Uwchlaw popeth arall, yn enw popeth a fu ac y sydd yn annwyl ac yn barchedig gen- nych, peidiwch a helpu Oermani drwy rcmnu Prydain yn ddi-raid, a rhoi nac achlysur nac esgus i weithwyr y deyrnas laesu dwylo ar yr ad eg pan y mae eu sel a'u brvvdfrydedd gryfaf a phoethaf o blaid Byddin Prydain. Wyf, annwyl Brif Weinidog, yr eiddoch yn gywir, BERIAH GWYNFE EVANS. I (Yu v nesaf Llythvr Agored at Mr. Lloyd- George).