Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

MISOLION IONAWR.

I Annerch i Eglwysi Efengylaidd…

Heddywr Bore

Advertising

1 I tin Cenedl ym Manceinion.…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

1 I tin Cenedl ym Manceinion. < j Cenhadon y Sul Nesat. Y METHOMSTIAH) GAI,FiSAM>I> Moss SIDE—10.30 a 6.30, W. Davies, Caerdydd Griffith, 6, Robert Williams HEYWOOD STREET—10:30 R' 6. E- W. Pobert-, .WiHMms £ W. Roberts VICTOBIA PU.,K-] 0.30, E. W. Roberts, 6, J. F. Griffith. a, 6, fUaafachretb WARRHíGTOS-IO.HO a 6, FIRST-WORTH— 10.30 a 6, .T. Wesley ffelx EABLESTOWN—10.45 a õ, 6.30; YR ANNIBYNWYR CH08XT0>" ROAD—10.30 J H Williams, Bsoiton. 2.30, Ifor Jones, 6.15 I>lewTefyn Williams BOOTH 8T—10.30 Talwrn Jones, 2.30 J H Williams, 6,15, lior Jones, Caer QTTEEN'S ROAD—10.30 Ifor Jones, Gaer, 2;30 J O. Williams, 6.15 J Talwrn Jmles, Brymbo LD. DUKCAS ST., SALFORD-10.30 J 0 Williams (Pedrog) 2.30 Llewelyn Williams. 6.If). J H Williams Llew WilUams, Llaixdudno, 2.30 J Talwrn Jones, 6.15. J 0 Williams Y WESLEAII), DEWI 6. X, Hefln Evans HOREB—10.30, J. Felix, 6i W. Ifewlahds SEios-10.30. T. Hefln Evans, 6. D' R. Rogers BEULAH -2.30 a 6 J. Felix CALFARIA—10.30. Cartrefol, 6, J. Ð, Owen, WEASTE—10.30, D. E. Rogers, 6, J. M;. Waiiams Y, BEDYDDWYB (rp, MEDLOCK ST:-10.30 a 6 Vaughaa }PUgh. Tvldeslev LONGSIGHT—10.30 a 6.30, Ptegeth ROBIN'S JANE, SCTTOX—10,30 a ;);:30 Llawlyfrar v Gwvrfchiau1: ar-werthu allan, ac nis gellir ci ail-argmfFui Mynnwch gopi. Gwel td. 8. lEUJiJNCTJT,D HOELINlffOOD.Caed eyfarfod diddorol iawn yn HolKawood, nos Sadwrn ddiweddaL JSglwys fae-h fywiog a chartrefol yr Axmibynwyit syddl yno, o dan weinidogaeth y Parch, Jbhn Morris. Cyfar- fod oedd hwn ynglyn 11 Chymdeithas y Gobeithlu. Nid oesond yehydjg vrythnosau, er pan sefydlwyd y gftngen yno, ond mae pob. argoel am gymdeithas. gref a Huosog. Can- wyd yn swynol mewn Gymraeg iach gan y plant, a cha.ed adroddiadaQ, dadleuon, a chaneuon gan nifer fawr; o'r aelodau. Treul:- iwyd agos i:d'en'a,wr ddifyr yn gwrando ar yr ienenotyd hoff a thyner. Cynhygid gwobr am draethawd ar destvn (lirwastol, a gwobr- wywyd y cwbV o'i* cyatadteuwyr gan ragored oedd y cyfansoddiddaw. Hefyd, anrhydedd- wyd y eyfarfod a dwy gan gan y cerddor adrtabyddus, Mr; G, M&irion Roberts, Pull- heli, sy newydd sffifydlk yn y lie. Mae elod yn ddyledUsiiMrs.. I?)riie^ a Mr. T. Smith am ew llafur. OJ1U{ ØE:Wl¡SOi£_- Yr wythnos ddiweddaf aeth y Oynghorydci Rhys J. Davies i Laaiidaiti yn gynrychiolydd y Blaid Lafur i drin aehos y gweithwyr yn wyneb Deddf Gorfodi. Dyn hvjiod ddiofn a chraffus yw efe, ac yn fawr iawn ei barch, gan Gymry a Saeson;: ond fel pob. dyn ag asgwrn eefn iawn ganddo, mae iddo yntau lawer o wrthwynebwyr cm nad gelynion. Pan aiff i'r Seiiedd,a,c, ni fydd hynny'h hir-hydd ei enw'n amhvg yn ein newyddiadmron, canys ni loiiv dda; neb ei daftld ef dros iawnder ei gyd-ddyn. emWADON gwyr sy 'n dod i; gynnal Gymanfa'r Annibynwyr y Sad- wrn aVSulnesaf J. Talwrn Jones, Brymbo J. H. Williams, Bolton Ifo,1' Jones, Caer J. O. Williams (Pedrog), a Llew. Williams, Uandudno. Ymuna'r eelwvsi yn y Gvfeill- ach Gyffredinol a gynhelir yng nghapel Booth Street noS Sadwrn—testyn, Eiddot Ti yw y deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant." Pwyll- gor sydd yn ymweld lie yn ceisio eysurt) milwyr Cymreig clwyfedig yr ysbytoi YIna wedi bw :a,dn rhoddi gwtedd iddynt a chyn- helir cyngerdd yr 22ain or mis hwn ym Moss Side. Er fod symudiadau yn eu mysg, mae yma nifer fawr yn barhaus, a bendith werth- fawr fydd unrhyw gynhorthwy a roddlr er eu mwyn. NOSWYL 01AF YB HEN BRIT. OHARD.—Daeth y newydd yma fod Win. Pritchard--oedd ers nifer o flynyddoedd yn Ffestiniog-wedi croesi afon angau i dderbyn gwobl' y ffyddlon. Bu yn y dref hon y gyfran fwyaf o'i oes yr oedd yn ddiacon gweithgar gyda'r Annibynwyr yn Chorlton Road, a chydweithiodd yn fawr ei sel dros yr achos gyda'r diweddar Barch. ltd. Roberts. Caf- odd oes faith iawn, oherwydd derbyniodd gan natur gyfansoddiad o'r fath gadarnafi Ond mae terfyn yn rhywle i oes pob UlJ. Wired geiriau Solomon, "Dyn yw efe, ac ni ddichon efe ymryson a'r neb svdd drech nag ef."

Family Notices

Advertising

Advertising