Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

13 articles on this Page

NODION 0 LANAU'R LLYFNWY.…

News
Cite
Share

NODION 0 LANAU'R LLYFNWY. I Gan Mrs WAKEFEILD WILSON (Mailt) I Yn Saron (M.C.)J yr wythnos lion, caed darlith dda gan y Parch Edward Thomas, The Lodge. Y testun oedd, "Noswaith gyda'r Hen Fethodistiaid. Yu ystod y cwrdd caed can "Y Wlad Well," gan Hiss Dilys May Griffith, a'j' "Amser Gynt" gan Miss Maggie Owen ()lègan Llyfnwy). Llawer iawn o ddiolch i'm cyfaill (Bob Bralch 3leiyn, Tal y sarn) am ei Ivthyr- I gerdyn o un o ysbytai yr Alban. Yno yr ervs cin cyfaill ienanc, wedi ei glw'fo, a'n du!llIli!d' y\v brysied fendio, a dvma fo:— > Boed eich hoes o hvn i'w Lherfyn Gyda Hwyddiant yn c-t citanh'u. Bendith Daw fo ar cich imiad, Byddwch byw yn llawn o gariad. Bn cyngerdd yn y DrillH all nos lau er budd y Red Oros. IJanwyd y gadair gan y Parch H. H. Hughes, y Rheithordy. Miss Barlow Pritchard, A.T.C.L., ofalai am y cyfeiliant. D'dol lau, yn dawel iawn yr hnnodd y brawd ienanc Mr Rowland Williams, Baptist Street, Penygroes, wedi nychu'n hir iani-n dan hen clyn y ddynoliaeth, yn 33 mlwydd oed. Dodwyd ei weddillion i orwedd yn naear Maelah dydd LInn, 'j pryd y daeth torf favvr i'w hebnvng. Gwasanaethwyd yn ei angladd gan y Parch J. M. Williams, Soar. Bu Row- land am ysbaid yn yr America er ceisic iechyd, ond adref y bu rhaid dod. Bu yn 'Ne Cymru am flynyddau maith. Mae ein cydymdeimlad yn lJwyr a'r fam a'r teulu oil. Yn un o ysbyta niilwi'ol Birkenhead y mae'r cerddor eu, Mr G. J. Roberts, Tal Da oedd gennyf dderbyn llythyi oddiwrtho yn diolch am y "Dinesydd" yno. Bn rhywun yn garedig yn ei anfon, a dywed 311 ei lythyr mai yno y mae ax hyn o bryd, wcdi ei anfon o'r ffosvdd. Da gennym ddeal! ei fod yn gwella. Mac I wedi bod mewn brwydrau erchyll, ond gwelodd Rhaglupiaeth yn dda i'w gadw drwyddynt oil. Newydd trist ddaeth i'r teuln Mr a Mrs John Owen, Islwyn, Victoria Road, fod eu mab Willie wedi ewympo yn y drin fawi,, vn yr Aifft. Bu yn athraw yn Ysgol y C'yngor, Penygroes, ac am beth amsei yn y Garn. Mae cydymdeimlad y dyffrvn a'r teulu trallodus. Caed noswaith ddifvr yn Soar. Bu v Parch A if on Jones, Brynrhos, yn traethu a1' yr hen gymeriad Griffith Jones. Tre- g a roll. Yr oedd y diokhiadau yu flaw y Parch n. Jones. CHgwyn. a Mr D. Davies, sgol y Sir. Llanwvd y gadair gan y Parch J. M. Williams.* < Ceir llythyi- y brawd ienanc R. Gwilym Thomas, mab Mr John Thomas, Market Place, yr wythnos nesaf. Y Gobeithluoedd.—Maddened y cyfeill ion am v tro gan fod y lie yn brin a'r gaiw yn fawr am beidio rhoi manylion ynghylrh Gobeithluoedd Bethel. Soar, a Saron. Cawsom hanesion llawn ohonynt, ac yni- ddengys fod y cyfarfodydd'yn rhai camp- us ond y maent yn cymeryd gormod o I ofod ein papur ar hyn o bryd. O'r "Drych."—Gwelsom yn y "Drych'r hanes marw Florence, merch v diweddai Mr Enu: Mac lrityre, Penygroes, a Mr& Mary Maclntyre, Elm Street, Utica, yi hyn gymerodd Ie Tachwedd ?ed,a hi ond 19 mlwydd oed. Bu yn wael o'r darfort edigaeth am tua bjwyddyn a hanner, ac er pob gofal angau a orfu. Ganwyd hi yn Penygroes, Aw.st 20, 189S, acih y teulu drosodd i'r America tua 10 mlynedd yn ol. Yr oedd yn enetli ddisgliii- iawn, ac wedi dod i safle dda, ac yn aelod sclog o gapel Bethesda. Gedy fain a phedalr chwaei mewn galar mawr. I

[No title]

Advertising

uinVYPAN. -'

CESAREA. I

Advertising

Y DA BYW.

GWRTHOD CODI CROGBREN.

Family Notices

PROTEST 0 FETHESDA. I

CYFLOGAU GWEITrlWYRI COTWM.

BARN DDIRWESTOL ESGOB.I

Advertising