Hide Articles List

5 articles on this Page

BYWYD. CYMERIAD, A DYLANWAD…

I ? - I SUDD IACHU50L DAIL…

MR GEORGE DAVIES.

News
Cite
Share

MR GEORGE DAVIES. CYHUDDO 0 FOD YN ABSENOL O'R FYDDIN. In fnadlys Bangor daetli yr Isgapten Hughes a chyhuddiad yn erhynlr George 31. LI. Davies, Tynvmaes, Beth- esda, o fod yn absenol o wasanaeth mil- wrul. Dywedodd yr Lsgapten Hughes fod Mi Davies yn feddiannol ar ryddhad oddi- wrth y Tribunal Canolog oherwydd ei fod yn wrthwynebydd cydwybodol, ar yr amod ei fod yn ymgymcryd a gwaith o bwysigrwydd cenedlaethol. Cafodd waith o'r natur hwn ym Moelfra Fawr, pan- aelhaiarn. He y rhoddodd bob boddlon. rwydd. Ym mis Medi gwnaeth gais at y } Tribunal Ganofog am gyinewidiad yn ei rvddhad; mewn gwirionedd, am ryddhad hollol, yr hyn ganiatai iddo ryddid yn ei symudiadau a galwedigaeth. Gwrthod- wyd v cais hwn. Yna dywedodd 31r Davies wrtho ct (Isgapten Hughes) nad ocdd, mewn canlyniad, yn cydymffurfio g:yrh theleran y rhyddhad a roddwyd gan y Tribunal Canolog, ond ei fod yn cysegnu ei holt amser i hyrwyddo dysgeid. iaeth Crist. Yna rhoddwyd gorchymyn y dyJid galw Mr Davies i fyny at wasan- aeth, ac anfonwyd rhybudd yn ei alw i fyny Tachwcdd 6ed. Anfonwyd -il i-liv- budd hwn yv ol gan Mr Davies o Ty'n- ymaes. Br-c hesda, gyda llythyr yn cyd- nabod derbyniad y rhybudd. ae yn dat. gan, gan ci fod yn eredu fod £ fwasanaeth mihvrol yn groes ddysgeidiaetli Crist, na allai ymuno a'l' iyddin, a bod yn thaid iddo barhau i weithredu fel yr oedd hvd nes y rl-wystrid ef trwy orfodaeth i wneud bynny. Ynl evhuddwyd Mr Davies gan Mr I Yincent (Clerc yr Ynadon) o fod yn un abseunol o'r fyddin, a phlediodd Mr Davies ddieuogrwydd. Aeth yr Isgapten Hughes vmlaen i roddi tystiolaeth o blaij y cyhuddiad. ond gdwyd sylw gan Mr Yincent nad oedd yna. itni hyw dystiolaeth fod y Tribunol Canolog wedi gosod amodau ar Mr Davies Cio e.t>nodd ei gerdyn rhyddlwù). Mi Dalies: A wnewch ehwi ganiatau i mi gyfryngu? Mae y dystiolaeth yma (nc estynodd ei gerdyn rhyddhau), Darllcnodd Mr intent y cerdyn rt fainc, a phwvntiodd allan ei fod wedi ei J oddi i menu yn wirioddol gan y diffyn- vdd. Gwelid oddiwrtli y cerdyn fod y di- fiynvdd yn ysgrifennydd cynorthwyol i f rawdoliaeth Cyniod. Anerchwyd y fainc gan Mr Darics. Dywedai ei fod yn BwYddog yn y Tiriog- a-etli?x-yi- (??vn v r  a?h?yr cyn y rhyieL Ymddiswyddodd o'r fyddLn oddeutu dau fic cyn y rhyfel, ?' y ?r fud. fei v ?-eiai ef btitb?'ll, anaetij lihvrol yn gi-oes i ddysgeidiaetli Ciist. VI' oedd yn teimlo ei fod yn J rhwym i roddi erediniaeth lythyrenol a •ml i Athraw eariad ac addfwvnder, ac, el i bob dyn ieuanc o ysbryd, yr oedd yn ioi ol naturiol iddo ef deimlo goiid mawr !'ltll we]p;d ei hen gatrawd yn myned i'J irryiit. Ymwelodd a ohwnini 0'1 hen gyd- swyddogion, ond oddiwrthynt IIwy catodd goinogjieth i gadw at ei ddewi&iad. at gen-iau dnvcddaf dderhyniedd oddiwrth un ohonvnt a syrthiodd oedd: "Yr wyf vn t Kweddio am i chwi gael eieh cadwn gad- am ar y ffordd yr ydych wedj cydm-yn. y na • UKlreclJ«dd roddi yr amcan 11W11 o Ral'11 popeth arall. Rhoddodd i fyny safle o gryn bwT.-iigi-wvdd. a chynygiodd ei was. anaeth yn rhydd i Fraudofiaeth Cvmod. Pa ih a odd yn y frawdoiiaetii honno. ac yr oedd trwy hynny Vedi dod i gysylltiad a lIawer o bobi na allent gydvmff'urlio a theierau Deddf Gwasanaeth Filwrol, ac vr oedd ,vedi dadleu a hwynt y dylent fod yn loddiawn i wneud unrhyw wasanaeth ufynai y AV ladwriaeth, oddigei-th gwasan- aeth na allai yr un dyn gonest ei wneud oodd yn dal y golygiadau hynny. Rhodd- vyd rhyddhad iddo gan y Iribunal Can- olog, ar amod oedd yn hollol hawdd iddo ef, sef ei fod i A-mgymeryd a rhyw waith o bwyiigmydd. cenedlaethol. Ynigvmer- odd ar gwaith, a chpisiodd ei wneud hyd eithaf ei anu. Yn y lie cyntaf yr oedd yc waith i geisio diwygio Lroseddwvr, ac yn ddiweddarach mewn gwaith amaoth- yddol. Xi allasai ddewis gwaith oedd yn hry at ej dm-aoih. Ond yn unigedd y I' fad fo sylweddolodd ei rod me.wn gwir- ionedd yn euog o lacrwydd os na buasai yD c.t'i.Sia pob cyfle i roddi mewn effaith yt I h vn oede" iddo f y busnes aruchelaf mewn bywyd. Derbyniodd lythyrau oddiwitii ei gyfeillion yn y Fyddin a'r LlYllges yn gofyn ai ni allai eF wneuthur rhywbeth yn y ffordd hon, gan fod eu geneuau hwy wedi eu selio. Fel yr edrychai ar y polisi ofer o elyniaeth y dadleuid drosto, yr o?dd yn teimlo nad œdd yna unrhyw beth iddo I'w wneud ond cy?gtu ei hun i Wùè. t anacthu Cnst., ac fe ofynodd i'r Tribunal C?nolo? rodd! iddo ryddhad holiol, gan eu bd vedi derbyu haKI at-?unig i wneud hynny gan v Senedd. Chwi fel Iwneddigion svdd i bas-io dedfryd, ond dymunai eu hadgoffa ei fod ef a hwythau yn Vv-tyll gei'hveii T>ra\vH3e Crist. ''CaBja a pha farn y baraoch y'ch bernir. Mr Yincent: Yn ymarferol, nid yw hyn- yna yn amddiffyniad. Gwaith yr ynadon yw gweinyddu y gyfraith. Goichymynodd y fainc fod Mr Davies i gael el drosglwyddo droEodd i'r awdurdod- au mihvrol. ————

Y GOLOFN AMAETHYDDOL.

RHIWIHATIC ANHWYLOEB Y KIDNEY