Hide Articles List

12 articles on this Page

DAN Y GROES I

I PELLEBR AR GOLL. ___ j

CIG FFRES. I

Advertising

I __YR _ARDALOEDD GWLEDIG.

News
Cite
Share

I YR ARDALOEDD GWLEDIG. I Agorwyd trafodaeth gan Mr William George ar y cwestiwn sut i ddarparu tai i'r dosbarth gweithiol yn y rhanau gwledig drwy gynnyg eu bod yn sefydlu yn arbennig awdurdod at adeiladu tai cynrychioliadol ym mliob sir, bwrdeisdreg siro!, a bwrdeÍEiMth hunanlywodraethol gyfFelyb o boblogaeth o dros 261,000, gyda rhwymau cyfreithiol ar awdurdod o'r fath i ddarparu cyflenwad priodol o dai i'l cylch. Yr oedd ef yn credu y gellid gweithio y cynllun o ddarparu tai drwy v Cyngborau Trefol a Dosbeirth sy'n awr yn bodoli. Wr'th gefnogi Ali- George, dywedndd Mr Taliesin Rees mai esgeulustra yr awdur- dodau lleol o-ii dyledswyddau yn y mater hwn i-vdd wedi ei gwneud yn angenrheid- iol i gael cymdeithas i gymeryd y cwes- tiwn o ddiwygio y tai. Awgrymodd Mr E. R. Davies fod i'r gwaith ga-el ei gario allan gan bwyllgorau cyfreithiol o amrywiol Gynghorau, ac wedi trafodaeth faith ar y mater derbyniwyd awgrymiad Mr E. R. Davies. Argymhellwyd cynllun yn yr hwn yr haw'id hunanlywodraethiad llwvr i Gyrnru ar ei weinyddiad (gyda Gweinidog dros Gymru, a swyddfa yn y Dywysogaeth), ac i wneud darpariaeth ynddo am Adran Iechyd ac Adeiladu Tai, i'r hwn yr oedd pwerau adeiladu tai ac iechydol Bwrdd Llywodraeth Lleol a Bwrdd Aamaethydd- laeth yn cael ei ddirprwyo. Tra bvddis yn sefydlu adran o'r fath dylid apwyntio Dirprwywr Tai dros Gymru un a fo'n gymwys arbennig i'r gwaith i ymgynghori a c-hyfarwyddo yr awdurdodau Ileol, Cvno- liorau SiroJ. ac eraill, 3.0 i gymeryd gw eithrediad pnodol ar ran v lvwodraeth ganolog pan fyddo yr awdurdoditi hvn vn palin. Mewn trefn i gyfarfod yf- anhaws- terau sy'n debygol 0111 eyfarfod ar ol v rhyfel fod y Llywodraeth i wneud rhodd- ion i gvnorchwyo awdurdodau lleol ar lin- ellau cyfatebol i Ddeddf Llafurwvr yr lwerddon. Awgrymodd Mr E. R. Davies fod vna un acc-i o dir 1 fod S-Ja phob t.v, modd v gellid cacl d?gon i bob amaethwr Uafurol o ddetnydd ?"?M?th i'w deulu allan obonl). \Vedi trafodaeth cytunwyd fod isrif v tir i hob ty yn chwarter acer Ar gynnygiad Mr William George, pas- iwyd eu bod yn ystyried fod sicrbau cyf. log teilwng a theg i lafurwyr alllaeth yddol yn brif amcan i'r gymdeithas Gvvnaed trefniadau i ddiqjnvyaeth gyf. arfod adraniiau arbennig o'r Llywodraeth mevsn cysylltiad a pholiai v Cyngor.

MARW ARCHDDIACON SINCLAIR.

-RHYBUDD PWYSIG.

Advertising

AR GRWYDR. I

I "YR HWYROL GLOCH" I

PRIS Y COFFI.I

I TAI I GYMRU.