Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

DAN Y GROES I

I PELLEBR AR GOLL. ___ j

News
Cite
Share

I PELLEBR AR GOLL. Galwodd Mr Haydn Jones sylw yn y Senedd at achos Preifat R. J(ineg, Welsh Guards, yr hwn ddylasai dderbyn pellebt yn Ffestiniog ar Tachwedd 3ydd, cyn i'w "leave" ddod i ben. Cosbwyd Preifat Jones, er na dderbyniodd y pellebr, trwy ei gadw am saith niwrnod yn y 15aracs, ataliad ei da), a chosbau ei-aill. Yngwyneb ymddygiad da y Preifat Jones^rn y gorff. ennoI, gofynai fod v Swyddfa Ryfel yn gwneud y/nchwiliad i'r mater. ilit- Macphersori: Yr wyf wedi gwneud ynichwiliad, a chanfyddaf oherwydd na elder by uiwyd v pellebr fod gorchymyn wedi ei i-oddi fod y ddedfryd roddwvd ar y dyn wedi ei dileu, an na fyddai iddo ddioddef unrhvw ganlyniadau oherwydd yr hyn a ddigwyddodd. Mewn atebiad i gwestiynau pellach, dy- wedodd Mr Macpherson fod vmchwiliad wedi ei wneud i'r mater ar unwaith, a bod cymeriad y dyn uweblaw amheuaeth. Sylwodd y Postfeistr Cvffredinol fod pellebr wedi ei anfon i Preifat Richard Jones, ( apel Gwyn, Ffestiniog, ond nid oes yna unrhyw wybodaeth iddo gyrraedd Ffestiniog. Gwneir vmchwiliad i'r achos.

CIG FFRES. I

Advertising

I __YR _ARDALOEDD GWLEDIG.

MARW ARCHDDIACON SINCLAIR.

-RHYBUDD PWYSIG.

Advertising

AR GRWYDR. I

I "YR HWYROL GLOCH" I

PRIS Y COFFI.I

I TAI I GYMRU.