Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

DAN Y GROES I

News
Cite
Share

DAN Y GROES I HELYNTION TEULU ADWY'R I11 CLAWDD. PEXXXX. Deffroad y Gweinidog. Aeth y Gweinidog adref at ei briod tin noson yn llawn o ryu" deimladau rhyfedd gynyrckwyd ynddo drwy ymddiddan a'r becbgyn ar nl y Gymdeithas Lenyddol. Catodd ei Uarvo gvda'r syniad y buasai Ofli-ei, i Leini yn gwneud dau bregethwr campus, ac* y byddai vn golfed cenedl- aethol os 11a. chawsid buy j'r pwlpnd. Ond sut yr oedd cael gafaej arnynt oedd y pwne mawr. Yr oedd Lerni braidd yn erbyn y pwlpud, ae nid oedd gan Oliver yr awydd leiaf i ymgymeryd a'r gwaith. Dywedodd ei deimladau wrth ei briod, ac fel y mae nieveh ddeffroedig lawer iawn yn fwy cyflym a sgilgar na dyn, tar-awodd ar gynllun there and then. W el, ebai hi, beth pe byddai i chwi adael y mater yna yn Haw Mrs Sadi Gravel a mina ? Yela chi yn meddwl y Uwyddwch chi, gofynai ei piiriod yn bur amheus. Fe gawn dreio, beth bynnag, a fyddwn ni ddim gwaeth ar hynny. Y mae'n werth cae] y bechgyn byn drosodd. onid Y\1' ? Diar mi ycfyw, y mae'r ddau yn athryl- ith bvw, a byddeeh wedi gwneud gwas- nnaefh rch oes os v Uwyddwch i'w cad i ymgymeryd a'r gwaii.li. Dw i ddim yn atna ua fedrwn ni, ebai ei briod. Ond gyda flaw, yda chi yn meddwl mewn difri ein bod yn gwneud yn iawn wrth berswadio y becbgyn hvn i ddod i neud gwaith na cha nhw ddim hanar cystal tal am dano a phe byddent yn gwneud rhywbeth arall mwy proffid. an vn-a yr vdvcli,in camgymeryd o hyd, ebai y gweinidog. Nid yr aur a'r arian geir ydyw cyflog gweinidog yr Erengyl, nage'n wir. Gwaitb ydyw ei gyflog ei', a'r flwyddiant fo'n dilvn ei waith yw ei log; a chymeradwyaeth v ¡ meistr yw'r mwyiihad, a'r llawenydd yn y gwaith. yn wir, ebai ei wraig, does rsrf<?dd yn y byd fod cin Jioicd yn mynd i bry- getlm heddiw pan yn cael cynig lieoedd gwell, a tydi o ddim yn beth od gweld P'} geibt trs yn troi eu traed i vywlo arall am eu bywoliaeth cinvarth. Na feindiwc-b am hyny, anwylyd, j>eth gu sal ydi puyso ar anr ac arian, er eu bod >n eitha yn eu lie. cwestiwn maivr i ni ydy« rJjoi diurnod da o Vaitli i'n 31oistr, neiil 0 ddim gwneud tro hit 1 a'j 4%Is. Ond elm iff gwraig i was 0 ddim bwyd a diJIad, na'i blant o elnvaitb os na chaiii ddigon o aur ac arian i'w prynu lnliw ( hafodd neb erioed gam oddiar ei law Ef, niddiried ynddo ydi'n gorcbest fav/r ni. Ond yn awr, anwylyd, sut yr o gwmpas y becbgyn ? di p I flollydd i ni in (Iiiv trymei'yd ¡ (,Iii ff-oi-d(i I'x-(Id (,)it. Nll "If i ii-eled 31 rs Gravel yforn. Avel, dyna fa, ynta, nu geweb gynu vd y "vrs » fynorb, a hoed llwyddiant ar* eieb gwaitb. r oedd gwraig. y gweinidog cvstal ryn- Uwynwraig ag a fu mam Jacob, ac nid bir y bu heb wan cynlhrra ynghyd i gael gaiaal yn y bechgyn. -Nid oedd ganddi y petrusder Ilelaf yngbylch Olivei-, ond ofnai y eawsai dipyn o drafferth gyda Lemi. Modd bynnag aeth at Mrs Gravel yn y bore i ddweyd ei neges, ac er ei syndod cafodd bob croeso a pbarodrwydd ganddi. Wel, wel, ebai Mrs Gravel, onid yw yn befch od, yr oedd Sadi a Cecil yma yn lrieddvrl yr un peth yn union a'ch priod, a'r dydd o'r blaen yr oedd y ddau yn cjnllnnio i'w hanfon i'r eoleg am gwrs addysgol, am y credanb fod yn i-esyn gweled dau o fechgyn mor ddisglair yn (ael cam olierwydd diffyg meddwl a cbyf. leustra ] ddatblygu eu talentau. Otid sut y gellir cael arian i'tv eadiv, dyna ydi'r broblem Airs Gravel. le, siwr. £\yn..1 oedd v broblem gan- ddyai, a dicisio dod o hyd j'r ffordd honno y iiia(,'t- ddait. IN-el, da ia-A-n yn wir. Ond tybed na fedrwn i en helpu. ?y an means, os oe? modd. A oes gen- nvch syniad am rvivbetb P ?'et oes, Mrs GraveL Meddw] yr oedd- ?n i y buasai Mr Gravel vn gwneud apel daer am i'r boll eglwys gyfarfod gyda'u gilydd yn gryno, ac iddo ef a Cecil roi eu bachns ger eu bron. a ,adtel i'r eyfarfod bwnnw sctl()I ar y dull a'r modd i 8iej" ba it yr amcan mewn golwg. Cynllnn da iawn yn wir, Aai Mrs Gravel. Yda chi yn meddwl y cymerai gan y bobl ? A betb am Lemi ? Tybed y buasai yn myned? Toes dim os na cbeid yr eglwys fel UIl gii-i- i lielpil'r lioglit ond j'haid i ni fod yn gall gyda Lemi i beidio son mai at ei wneud yn brygethwr y mae'r ewrs colegol i fod. Ond be cae o ddim yn troi allan yn brygethwr, sut bydda hi arno ni wedyn ? Raiid i ni fentro hynny, Mrs Gravel 1h¡ i ddim yn meddwl v meJra "1'0 r,l' 01 derb-i (-\vrs golegol gan yr eglwys, a byn gydag Olive?- drwy v txiuor wrthod j apel yr eglwys pan yn galw arno. Peth anodd iawn ydi gwrthod gahvad cariad fo wedi dangos ei hunan meWll hunan- abertn ynte. Ond beth pe taem yn methu' Ma»! n well treio a methu. na pheidio treio o gwbl. Ydi mae hvnny'n siwr, ebai Mrs Gravel. Rvdw i bcoii yn c-f edu y bvdd i Sadi a Cecil syrthio mewn ffansi a'r idea yna; ydw wir. Mi soma i am dano wrthynt pan < deuant yn ol. Drna fu, a pban glywodd v 'ddau y syniad, cytunaxant ag ef yn ddioed, a rboddwyd v peth ar waith. P.,i n gv f ii r f. Pan gyfarfyddodd yr eglwys yr oedd pob aelwyd yn cael ei cbrai-ychioli yno. (yfiwynodd Sadi a. Cecil y mater iddynt, a chanvyd gair gan amr>~vv n'r brodyr, yr oil yn dan gwyllt am giel y ddau i'r coleg. Wei, ebai Sadi, betli pe baem yn dech- reu vma beno liely ymdi oiMi ddecbreu. wn fel ltyn: Mi TO i IOOf) yn gyntaf. Pwy fydd y nesaf? Mi ro ina lOOp, ebai Cecil. Da ja:wn, meddai Sadi. D.vna ni wedi ctel 200p. Pwy fydd y nesafr Peidiwcb a dyebryn, raid i neb ofni iym.iau hyn, tydi'n can punt ni ddim cystal ag ami i swllt o'cb eiddo chi. Mi ro ina < lOp, ebai'r Gweinidog. Pan glywyd hyn, a bwythau yn gwybo-d nad oedd yn cael fawr o gydnabyddiaeth gan- ddynt, yr 'oedd y gfonfa wedi ei chwyddo j 45(}p mewn ychydig iawn o aiiwr, a chyn terfynu y eyfarfod yr oedd ganddynt GOOp o drysorfa i gychwyn y becbgyn i'r coleg. Symbylodd byn Sadi a Cecil yn fawr, ac aothnnt ati 0 ddifrif ar 01 y cyfarfod i chwyddo'r gronfa, fel erbyn diwedd y) wytlmos yr oedd ganddynt fil o bunnau. Pan glywodd Oliver a Lemi hyn, yr oeddyut wedi eu syfrdanu, ac nid oedd nngen perswadio arnynt. Hwyliyyd hwy yn ddiymdroi i'r coleg heb roi dim yn nod iddynt hcbl-aw cyfle i ddatblygu eti tal- entau Ond yr oedd Oliver yn deall y f;ymudiad o bell, a phendorfyno'dd weithio yn ei ffordd ei 1nm i gaei Lemi i'r un crch. (J'w bariiau).

I PELLEBR AR GOLL. ___ j

CIG FFRES. I

Advertising

I __YR _ARDALOEDD GWLEDIG.

MARW ARCHDDIACON SINCLAIR.

-RHYBUDD PWYSIG.

Advertising

AR GRWYDR. I

I "YR HWYROL GLOCH" I

PRIS Y COFFI.I

I TAI I GYMRU.