Hide Articles List

14 articles on this Page

GROESLON.I -- _ _ I

LLANBERIS.

NOPTHWKH. I

PENPHYNDEUDRAETH. I

PONTRHYTHALLT. I

News
Cite
Share

PONTRHYTHALLT. I Gwael.—Deallwn fod Mr Thomas Jones. I (Penrhvd), Craig y Dinas; Mr Robert I Hu ohes, Terrace; a Mrs Jones, Bod Gwyn. edd, yn wael. Dymunwn eu hadferiad oil. Coffa.Nos LUll, Rhagfyr 3ydd, caf- wyd cwrdd coffa am y diweddar Mr Rich- ard Roberts, Bryn Madog, yr hwn gyfar- iyddodd a'1 ddiwedd yn Flrainc, o dan lywyddiaeth y Parcn I. Jones, Bozrah. im Mln'nisa rwaen y bu'r cwrdd. Siar- adwyd gan y Llywyad, y Parch it,. \Ioil Huglies, Caernarfon, a Mr Evan Wil- liams. Dechreuwyd y wasanaeth gan y Parch R. M. Jomti, Glasgoed, a diwedd- wyd gan y Parch Isaac Jones. Cymerwyd goiul y canu gan Mii iior Owen a Hugh M. iHiams, a t hwai euwyd y "Deaa March" gau Miss Dilys Jones, Post Office. t Llawfeddygol.—Deallwn fod Mr Richard in-e(il I)od diii weitli- red lawfeddygol i'w fraich yn 1111 « ysbytai gororau Llundain. O-ud iv deill ei fod yn weli wedi'r drill Enyniad.—Drwg gennym ddeall am an fl-aiN-d y chwaer garedig Mrs Owen Lewis, Pendinas Fawr, trwy yr hyn y cafedd ddioddef caledGwellhad buan fo eu rhan. Ein Milwyr. Gwelsom yr Isgapten Hughie Jones, Pant Afon, a Driver 1). Owen, Gors, ac yr oedd y ddau yn edrych yn gampus. Gobeithlu Pontrhythalit.I),tn lywydd iaeth y I'a rcli W. J. Roberts, cynlialiwyd Gobeithlu, pryd y cymerwyd rhan gan y i-liat J. May Pritchard, I)Icli -1,:?,,nest NN il l iaiii, Dick Ernest Williams, a'r plant. Adrodd, BenmH Rubei-ts, Richie Green, Lidzit Jones, Menai Hughes Emrys Owen. Cystadleuaeth adrodd: 1, Gwyneth Ro- berts; 2, Megan Lloyd. Canu: 1. Dick Ernest Williams; 2, Arthur Pritchard. Diweddwyd trwy ganu "Gweddi yr Ar- ,%ve d d i yr Ar- ghvydd" Er Ccf.—Cis "Er Cof" o eiddo ThonkM Owen y tro nesaf. Cyfa rfod [ ) i f yr. Cyfarfod Difyr—Nos Wener, Rhagfvi 7fed, cafwyd cyfarfod difvr o dan l" vwydd. iaeth Mr J. T. Roberts, Bron Allt, Dech. reuwyd ti-ia-v ganu ton dan arweiniad Mi 0. D. Davies. Cafwyd adroddiadau gan Maggie Williams, Idwal Williams, Robert Closs Pari-Y, Eluned Roberts, a, chanwvd gan y plant. Holwyd y plant gan Glan Ataw Cystadleuaeth canu, P wvso ar Ei fraich 1, Lydia Thomas! 2, Jennie Wit hams 3, Johnnie Williams. Mr Thomas Ffoulkes feirniadai. Cafwyd gair gan y livin-ydd, a Jlongyfarchai y Dreifar David Owen ,Gors, yr Jnvn fu'n selog o-A-da'r Gobeithlu. ac yn swyddo; ffnldJ(;

PORThMADOCi. I

PWLLHELI.--I

RHIWLAS. I

Advertising

RHOSGADFAN..

CRICCIETH.

GWEISION FFERMWYR GWYRFAI…

NODION 0 FFESTINIOG. I

. FOURCROSSES.