Hide Articles List

14 articles on this Page

GROESLON.I -- _ _ I

LLANBERIS.

NOPTHWKH. I

News
Cite
Share

NOPTHWKH. I Cvfarfod Gweddi. Tarawiadol iawn oedd gwaith yr hen frawd William Wil- liams. Llithfaen, wrth ledio emyn yn newid y gnir "bobol" a rhoddi "bechgyn" yn ei lp, a'i ddarllen.fel v canlyn:— Pa bryd y oedwi'r bechgvn. Drnqrarog Dad, pa bryd ? Y bechgvn—nid coronau Na theg orseddau'r byd PTivv dvnt flo(igii'tli trnlon T)i, "Vid chwvri i fyned IIi. 01",1 etifeddio^ dvdd a hri- Diiii- gadwo'r bechgvn. Pa bryd y eedwi'r bechgvn. Drugarog Dad, pa bryd? Y hechgyn-nid coronau Na theg orseddau'r byd: O! cadw'r bechgyn. Ti a'u medd, -liaent iti'ii blant, fel engvl liedd Rhag drwg a'thrais. ac otn y bedd, Duw, cadw'r bechgyn! Cwyrnpo i'r Gamlai. Gwarcdigaeth gyiyng gafodd yr hen frawd ihonias lilnims, Bettws Gurmon, bore lau. Wrth lyned- at ei waith yn v bore yn y tywyllwch syitJiiodd i'r gamlas, ond gwar- edwyd ei allan o'r dwti. Beth amser yn ol syrthiodd dyn o Crewe dros yr un man, a bu ioddi. Llcngyiaichiad.—Mac Mr R. T. Jones wedi llwyddo yn ardderchog trwy gael gan berchenogion y chwarelau 1 gydnabod yr Undeb Llongyfarchwn ei liefyd am ei lwyddiant mewn gwalianol gysylltiadau, nes dwyn anrhydedd arnu't hunan ac ar- 110111 ni'r chwarelwyr. Colled fawr i ni 1 chwarelwvr ydyw marwolaeth v gwr da Mr W. H. Williams, Bethesda, a deallwn ei fud wedi cael gwybod evil ei farw fod perchenogion y eiiwarelau wedi cydnabod yr Undeb; gwelodd wawr yn torri ar achos mawr ei galon. Gwelodd Nelson lanw buddugoliaeth yn troi o'j du cyn ei farw. Cafodd y Parch Evan Jones, Caernarfon, I fyw i Meled Mesur Dadgvsylltiad a-r ddeddilyfrau Prydain Fawr, a chafodd y dyngarwr Mr W. H. Williams, Bethesda, fyw i weled un o bril' gvrhaeddiadau Un- deb y Chwarelwyr. Cyfarfod Adloniadol. Nos Fawrth, Rhagfyr 4ydd, daeth tyrfa fawr ynghyd. jjywydd, -Mr E. 1\ Williams, Winning- ton. Adroddwyd "Saboth yng Nghymru" gan Humplney Owen, Llanrug. Deuawd, "Arwvr Cymru l<'ydd." gan R. H. Wit- liams a John Elias Williams, Rhosgadfan. Areithio'n ddifyfJT, goreu, John Owen Ellis. Ebenezer, a Mr Kvans, Winnington, yn ail. "Ora Pro Nobis," gan Miss Kvans, Winnington. "Holy City," gan Mr Cleasby. "Profiad plentyn y medd- Avyn," gan Roland M. Hmdands, Eben. ezer. "Vr ysgol yn y wlad," gan John Klias ?ViUiams. a chafodd ?i guro'i fvny eilwaith, a chanodd "Hen bentra bach Drwscocd Yna galwvd ar Eos March- llyn, a chanodd "Dos a'r llythyr hwn i mam" yn effeithiol iawn, ac fel arfer bu raid i'r Eos garni eilwaith, a rbanodd "Cviurn, Cymro, a Chymraeg." Terfvn- wvd cyfarfod da iawn trwy ganu "lien Wind fy Nh a da u."

PENPHYNDEUDRAETH. I

PONTRHYTHALLT. I

PORThMADOCi. I

PWLLHELI.--I

RHIWLAS. I

Advertising

RHOSGADFAN..

CRICCIETH.

GWEISION FFERMWYR GWYRFAI…

NODION 0 FFESTINIOG. I

. FOURCROSSES.