Hide Articles List

14 articles on this Page

GROESLON.I -- _ _ I

LLANBERIS.

NOPTHWKH. I

PENPHYNDEUDRAETH. I

PONTRHYTHALLT. I

PORThMADOCi. I

PWLLHELI.--I

RHIWLAS. I

Advertising

RHOSGADFAN..

CRICCIETH.

GWEISION FFERMWYR GWYRFAI…

NODION 0 FFESTINIOG. I

News
Cite
Share

NODION 0 FFESTINIOG. I Priodas Filwrol.-Dycld Mercher, Tach. 28, yn Llandudno, tnyy weinyddiad y Parch D. O'Brien Owen, Caernarfon, ewytlir y briodferch, unwyd ti briodas y Gunner Hugh G. Hughes, Doiiil StJ'eet, I i cet. Cwrdd Ymadawol. — YIl Festvi Seion (B.), nos Fawrtli, o dan iywyddiaett Mr J. 1). Davies, cnIwyd vwrdd ymadawol i'r Parch AV. Dylan Thomas a Mrs Thomas, ar eu hymadawind i fu^eilio Soar Pen- vgraig, De Cvmru. Caiwvd am. rywiaet'hol rhagoiol, a dymunwyd yn dda iddynt yn eu cylcli newydd. I Pris y Defrith—Yn o! trefniant Pwyll- gor v Bwyd, (i(-. y cl wart fydd pris y llefriti' o Rhagfyr laf hyd Chwefror 28ain. Marw.—Tachwedd 29ain, bu farw Mrs Miriam Owen, LJ-s lorwerth, yn 67 mhvydd ced. Cicdy briod. pedair o ferch- ed, a mab, Mr ftanuel Owen, B.Se. yr hwn sy'n broifeswrr mewn coleg yn Cali- frona. Cymerodd yr angladd le ddydd Llun, yn Ffestiniog* Jumble Sale.—Cynlialiwyd Jumble Sale nos ener, Tachwedd 30ain, yngliapel Ebenezer. er budd y Y.W.C.A. Sylwedd- olwyd oddeutu 20p Yn Ddiogel.—Yr oedd yn dda gan bawb weled Mi- Robert Jones, Penywern Villa, adref, llong yr hwn a dorpediwyd, a bu yntau yn v dwfr am dros awr. Tranc ein M ilwyr .A drocldir fod y Preifat T. W. Thomas, Tanybwlch, Manod, wedi ei ladd.—Hysbysir liefyd fod v Prei- fat n. Foulkes Roberts, mab Mr a Mrs Thomas Roberts, New Street, wedi marw mewn ysbyty er Tachwedd 25ain, mewn cnnlyniad i losgiadau.—Cafwyd y newydd liefyd fod y Preifat R. Christmas Jones, mai) Mr a Mrs Gough Jones. Maenofferen, wedi marw o'i glwyfau yn Ffrainc. Ein Milwyr.—Mewn ysbyty yn Ffrainc v mae y Preifat Benjamin Vaughan Huehes, Cwmbowydd Road Deallwn fod y Rhingyll Heniy Young.. Benar View Cottage, wedi ei elw^-fo.—Adroddir fod y Preifat Caradog Jones, Isfryn, yn gor- wedd yn ddifrifol wael mewn ysbyty ym Mhalestina.—Yr un modd y Lance-Corpl. Richard yn nlonika; a'). Preifat R. J. Roberts, Manod -.Road, wedi el glwvfo yn Beersheba, ac mewn vsbyty yno; a chafodd Mrs Evans. Wynne H O1 c1 el hysbvsu fod y Preifat Llewelyn Evans, ei mab, wedf ei glwyfo yn Beer- shcha. ac yn yr ysbytv.

. FOURCROSSES.