Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

iY.i FORD RYDD. 1

CAERNARFON. I

News
Cite
Share

CAERNARFON. I Marw. — Dydd Mercher, Rhag 5, bu farw Mrs Owen Jones, New Street. Gwraig rinweddol dda ydoedd, a bydd colled i'r ardal ar ei hot; yn aeiod dichlyn- aidd yn Engedi. Claddwyd hi prynhawn Llun. Mae cydyrndeimlad pur a'i phriou liaAiddgai yn ei biDfedigaeth. Priodas Filwrol. Bore Mawuth, yng nghapel. Siloh, priodwyd Lance-Corpora. Harold Jones, 15, Grosvenor Road, Wlial- ley Hange, Manceinion, aelod o'r No. 1 Observation Group, 4th Field Survey Co., Pfrainc, a Miss Jane Elizabeth Roberts, j Rhosbodrual. Gwasanac^thwyd ar y priod. fab gaji Mr J. Arthur Robeuts, Rhosfryn, ac ar y briodasferch gan Miss Enid Ro berts", Llandudno (cyfnither), a Miss Mair Eluned Willianis, Tynrhos (nith). Gweinyddwyd y seremoni gan y Parch J. E. Hughes, M.A., B.D. Yr oedd liefyd yn bresennol Mr a Mrs Jones (rhieni y priodfab), Mr a Mrs Roberts (rhieni y j briodasferch). a Mr a Mrs W. M. Wil J Iiams. Tynrhos. (^afwyd borefwyd yng j ngbarh-ef r briodasferch, ac. yna ymad awodd y par ieuanc am eu gwylian priod, i asol. Derbyniwyd nifer i'awr o anrhegion II gwerthfawr. Hoed bondiih ar yr uniad. Llafur a Chynrychiolath.—Yn y Cyngor Trefol darllenwyd Uythyr oddiwrtli Ys- grifennydd y Cyngor Llafur lleol yn gofyn i'r Cvngor T-refot ethol cynrvehiol- ydd Llafurol pan elo sedd yn wag yn y dyfodol. Yr oedd y Cyngor Liafur o'r farn y dylai Llafur gael cynrychiolydd ar yCyngorTrefot. Aelodau Newydd.—Etholwyd Mr James Venmore "ïHiams yn aelod Llafur o Bwyllgor y Bwyd.—Dewiswyd Mr Creb. bin yn aelod o Ymddiiiedolwyr v Porth- ladd. fywyllwch yr H eolydd.-Syl\Yodcl Mr Evan Abbott yn y Cyngor Trefol fod am- ryw aelodau wedi bodyn ddiweddar yn rhai o drefi iiiain-il Lloegr, hyd yn nod y cylchoedd lie bu rlmthr yr nwy rlongan, ac yr oeddynt wedi gw^-led mwy o oleuni nag yng Nghaernarfnn. Ymddiswyddiad.—Gan ei bod yn symud i VNrecsnm, mae M.r.s Vaughan Davies wedi a;: ton i mewn ei hymddiswyddiad fel aeiod o') Tribunal lleol. Morwrol.—Llongyfarchwn Mr Goronwy Owen, mab Mr a Mrs J. P. Owen, Gelert Street, ar ei waith yn pasio arlioliad Bwrdd Masna.ch fel ail swyddog. r Milwrol.—Ymysg y rhai glwyfwyd yn ddiweddar cawn Preifat AYilliani Drink- water, yr hwn oedd yn Llvfrfa y M.C. cyn ymuno; Preifat Bob Humphreys, Pool Side; Preifat T. Broome, Llanbeblig Cottage. Dadi.-Nos Wenpr, vng nglivnideitlias lenyddol yr Ysgol Sir, dan Jywvddiae.th Mi Harold Stanley Jones, cafwyd dadl ar y testun, "Pa un yw yi- amdditfymad goreu, v FN-ddin ynte y Lynges Agorwyd o bJaid y Fyddin gau JPI. HuberL Jones, a cheinogwyd gan Miss Lizzie Parry o blaid y Llynges agorwyd gan Miss Renic Payne, u ühefllogWYd gan Mi" lovwerth Hughes. Cafwyd dadl fnvd, n siaradwvd gan Mi&s Rutledge. Miss M. Dent Jones, Mifffl Myfi Griffith, Iti-i Taliesin Griffith, Ivor Alun Kobortn, llonalrl Barney Hu. bert Hughes, Wilbert Lloyd Jones, II Arthur Hughes. Jackie Hughes, a Harold Crebbin PleidleLsivvvd trwy fwvafrii mawr o blaid y Llynges. Darluniau Byw.—Mae gan Mr R O. Davies, Guild Hall, raglen gwerth ei gweled. Llongyfarciiwn Mr Davies ar v daduniau a, ddangoeir. Y rhan gyntaf o'r wythnos y prif ddarlun vdvw "How Like a Alan, a'r rhan ddiwedckif ceir "Prince of Ciaustark. Yn ychwanegol dang" osir amryw ddarlumau eraill. t Cyfarfod Amrywiaethol.—Yng ncrhvm deithas lenyddol Pendref; cafwyd cyfariod anirywiaethol, y Parch Camwv t'.vai.. Agorwyd trwy ganu lon I gan y plant. Dyiiia. y liiai wasanactnodd: xidrodu, Jackiy liugnos, Brigydon; Daviu lihams, i.sgul y bu-; r.van Parry, Miowdou bcreei. jUarganu, Aliss Frances Uarlow, Crown street; Mrs Larlow Jjar- son, Crown Street; Misses Hugiies, brig ydon, a Jones, Angorta; Mri Hugh a Ihlnd Daniel. Lnawd ar y berdoneg, xViiss Nellie l'ritchanl. Ciyfeiliwyd gau Miss Maggie J J ones, hok-in-thc- all Street. JJioicliwyd gan Mn John Wil. liams, Llwyn lJerwell, ac E. Owen, Angoi Aur. Catwyci cyfarfod da a llewyrchus, a dymuniad am ei gyifelybeto i dyiiu'r bob. leuainc allan. Ein Milwyr.—Llongyfarehwu Mr W. Davies, mab Mr a Mrs Morris Davies, Segontium Terrace, ar ei ddyreliafiad yn Gapten gyda'r R.A.^M.C.—Gwelsom y rliai caulvnol gartref ar .seibiaut:—Isgapten A. J. Williams, Plas Menai; Signaller D. j Rees Jones a r Signaller J. H. Jones, a 1 Jones a r Sigi Preifat Ben Bryan, North Penrallt.

Advertising

BAJLADJbULYxN. I

BANGOR. "I

fcBFNRZER A'R CYLCH. I a..…

„ . _ FELINHELI.

. FOURCROSSES.