Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

TATWS YN LLE BARA. I

HYDREF, 1917. HYD RYBUDD PELLACII.

Y CEIR MODUR.

AGERLONG SIR FON. I

Y FFORDD.I

I PRIS OILCAKE. I t - !

DIGON 0 DE. I

Gvvellliad Uniongyrcliol Oddiwrth…

CARDIAU SIWGR NEWYDD.

News
Cite
Share

CARDIAU SIWGR NEWYDD. Mae yr wvthnos hon yn ,lJWrÍen,J o bwysig. Os na v.eitjircdir yn «d y cyfar- wyddiHdau rod.. ni ail y npb csgeulnsa geJ siwgr nr 01 Rlwgf'r 30fed. Mae da? dduH o w?ithrpdn. Cellir cad siwgr dny¥ ddangos naill ai 1. Cerdyn Siwgr, neu 2. Papur Cyfran (Ration Paper). Wna'r eerdyn .siwgr gawsoeh rai wvth- nosnu yn ol gan y .sionwr irior tro Rhaid cael cerdyn newydd. Cerdyn y teulu gafwyd o'r blaen. Rhaid cael cei-dyn I bob person .unigol yn awr. Os na elli-,v-,socii eisoes, ceisiwch gan eicli siopwr ar unwaith y ffurflenni new- ydd. C ewch ganddo un papur am bob un aelod o ch teulu s^ dd vn v, r yn byw gyda r teulu os oedd hefyd ei enw ar y papur a roisoch o'r blaen i'r siopwr. Os nad oedd ei enw ar y papur hwnnw, neu os nad yw yn awr yn byw gyda'r teulu, rhaid peidio rhoi ei enw ar v rhestr new- ydd. Pan gaffoch y ffurflenni newydd, llanw- er y papurau, un am bob aelod o'r teulu. a dychweler hwynt i'r siopwr. Yiia cewcli gnaudo ef gerdyn eiwgr gwa. fianol i bob aelod o'cli teulu. liwn edi r y "Papur Cyfr.-m'' (Ration Paper; GO I 1 saw] nad o >dd ei enw ar bapur unrnyw deulu pan wnaed y Cofrestriad r.u wythnosau yn ol. (b) I'r sawl r oedd ei enw ar bapur N- hwnnw, ond yntau vn aw r wedi yniadael o'r milu hwnnw. Rhaid i bob un felly sydd yn (a) lieu (b) geisio yn y Post Office cyn dydd Sad- wrn, Rhagfyr 15fed, am ffurflen cais am feiwgr. Llanwer hwnnw, a gyrrer gyda'r post yn yr amlen a geir gyda'r ffurflen. Daw yn ol bapur yn rhoi hawl i chwi gael "Papur Cyfran" (Ration Paner) o'r Post Office. Rhaid dangos naill ai v C'erdyn Siwgr ueu r Papur Cyfran i'r siopwr bob tro y h-ddis yn prynu eiwgr. Os na fvdd C-erdyn Siwgr neu Bapur Cyfran gennych ?i ellwch sae? siwgr yn unlle :u 01 Phas- "I *ell"-ell ?4ac'l ?-n unlle -ir oJ 1 1 1-?tig-

BWYD Y BOBL. -I

PRINDER YMENYN.

CIG MEWN GWESTAI.

DIRWY AM GADW matches

DATGANIAD MR WARDLE.