Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

TATWS YN LLE BARA. I

HYDREF, 1917. HYD RYBUDD PELLACII.

Y CEIR MODUR.

AGERLONG SIR FON. I

Y FFORDD.I

I PRIS OILCAKE. I t - !

DIGON 0 DE. I

Gvvellliad Uniongyrcliol Oddiwrth…

CARDIAU SIWGR NEWYDD.

BWYD Y BOBL. -I

News
Cite
Share

BWYD Y BOBL. I PWYSIG BAWB El WYB0D. 4 PWYSIG I EI WYBOD, 1 Mac Gu einyddiactii y B'.y d wcJi dod beliach yn fatet- o reidrwydd, os yw pawb i gael ei gyfran o i-cidlau bywyd. Bell, ach mae yr holl deyrnas megis un tenia mawr, ac Arglwydd Bhondda, Rheolwr y liwyd. yn gw eithredu l'e! pen-teulu \'1 ceisio g.»]';f!t{ na challu neb iwy. ul<■ W..0 !ai, nag a ddylai gae'i felod o'r leuiu. Achos y Prinder Presennoi. Mae piin- der amiwg o rai u ddefnydtliau bwyd- prinder gwenith at iara, prinder ymenyn, te, siwgwr, cig moch, a. llawer o bethau eraill irfei(ant fod yn --yscii ar f\i-i-dd Mae dau belli maw r yn cyfrif am y 1 prinder hwji Am yr hyn a gynyrehir yn y wlad hon, mae prinder dviiion i wneud gWl I vn briu- dei- y cN-iiNi-cli. Ond nid ;n; y wlad hon yn arfer cvn- yrchu hanner digon o fwyd i'w phoblog- aeth. Gwneir y diffyg i fyny o weddill gwledydd erail1.Er engraifft, claw cig ffrcs o Dde America ymenyn o New Zealand a Denmarc; cig moch o'r Ameri- ca, ac felly yn y blaen. Rhaid i'r nwydd. au hyn gael eu cludo dros y mor. Golyga hynnv y rhaid cael llongau i'w cludo. Os bvdd ])rinder llongau. bydd prinder yn y 1 nwyddau a g'lulir. Ae mae prinder i llongau. Prindei llongau sy'u cyfrif fwyaf am brinder yr ymarierol bopeth ddaw yma o wlcdydd tramor. Nid y submarines yn unig, nae yn bennaf, sydd yn cyfrif am brinder ein llongau. Defnyddir mwyafrii iiiaw r y llongau at wasanaeth v fyddin. i ghido milwyr. a j)hob cyfarjjar rhyfel. a bwyd. a rheidiau bywyd i'r milwyr yn Ffrainc, yr Eidal, Salonica, yr Aifft, Gwlad Canaan, ilesopotamia, Dwyrain Affrica, &c. l'i,,i bo'i- ilon,tu vii gwas- anaethu y Fyddin amhosibl yw iddynt I glndo b" yd i ni yma. Felly mae pob llwyth Hong y medrv.u ni yn y wlad hon wneud hebddd yn gol- ygu fod v Hong honno 'n i hydd i wasan- aeth'l y Fyddin. A rhaid yw i ni y?tyr- i?d angen y Fyddin o flaen ein hangpNion ni ein hunain. Angen yr America.—Ac ar hyn o bryd mae y galw am longau at wasanaeth y Fyddin vii fii-v nag y bu eiioed. Bu dis- gwyl mawr am i'r America gymervd rhan yn y i-hyfol. Alio yn gwneud hynny eisoes a bydd yn gwneud mwy o r nail] wvth- nos i'r Hall bellach. Cyfrifir y bydd o leiaf filiwn c filwvr o'r America yn sefyll ochr yn ochr a Byddin Prydain ar Gyf. anair Iwrop t>dl.lI' v Gwanwyn nesaf. Ond rhaid with longau i gludo y rhai hyn drachefn. DymaY gorcliwyl mn v;«j y ceisiodd unrhyw wlad ei wneud ei-lood- cludo mihwn o jilwyr. a'u holl rpid:au mewn hwyd, dillad, ac ariau. a phopeth, | dros ddwy neu dair mil o filltiroedd o for. Os ydym i gael cymorth Bvddin yr America yn y rhyfelj. rhaid i ni ddarpa ru llongau i'w cludo-,ic mae pob llong a ddefnyddir felly yn golygn nn llong yn llai i gario bwyd i ni yn y wlad hon. Angen Ffrainc a'r Eidal.k-Ifil y bwyd a ddaw o wledydd tramor i'r wlad hon yn brinach o hyn allan am ein bod bellach yn myned i rannu yr hyn sydd gennym a'n cymydogion a'n cynghreiriaid vn Ffrainc a'r E;dil. Mae prinder mawr, yn ymylu bron ar newyn, mewn rhai ar- daloedd yn yr Eidal. Yr oedd y Caisar yn cyfrif ar hynny yn ei ruthr mawr ai yr Eidal iis yn ol. Credai v buasai an<2- en yr Eidal yn ei thueddu i geisio gwneud i heddweh pan welai Juoedd Germani yn dylif i i'r wlad. Ofn if — n Yn Rwsia sydd, i raddau poll, yn cyfrif am fod nw- durdodau piesennol y wlad honno yn ceisio dod i gyinod a Germani. Mae y ffaith iod Byddin Rwsia yn methu vmladd ym gwnend gwaith bochgyn Prydain yn y rhyfel yn llawer caletaeh, gan fod iiiilll-yr y Caisar a fnasent yn vmladd yn Hwsia yn awr yn galiu ymladd yn Ffrainc n'r Fidal. Pe y gorfodid yr Eidal, fel Rwsia, i dynu yn 01 o'r rhyfel, ychwanegid yn fwy fytIt at en anbawsterau. Rhan o'r i cytundeb wnaeth Mr Lloyd George ers mis yn ol am undeb agosaeh yn y rhyfel oedd fod Prydain yn rhannu ei hystor bwyd hi a Ffrainc t'j, Eidal. Yr Angen am Gynilo.—Gwelir felly fod yr angen am gynilo ein bwyd o bob math yn fwy yn awr nag ei,ioed-ic yn debyg o fod yn fwy eto cyn diwcdd y gaeaf. Mae pob un, boed W1", neu wraig, neu blentyn, a wastraffo ddim. neu ar a fyno ddefnvddio mwy nag y sydd wir angen arno, yn gwneud cam a'i gymydog, a'i wIad, ac a'i gyfeillion yn y fyddin. Rhtannu'r Siwgr,—Ymhlith y nwyddau bwyd a dd'ont ymron yn gyfangwbl o wledydd pell, ac y rhaid cael llongau i'w cludo yma, saif siwgi- yn uchel. Nid oes modd cad end swm cyfyngedig o'r bwyd gwerthfawr hwn dros dymor. Rhanwyd cardiau siwgr i bob teulu ychydig amser yn of. Ond cododd anhawsteran drwy symudiadau o bob math. Symudai gweithwyr, a gweision, a morwyuion. a lletywyr. fel nad yw aelodau ami i deulu heddyw yr un rhai na'r un nifer ag oeddvnt pan ddanfonwyd y Cerdyn SiWgl drof y teulu l'i- -rosei-. Pa fodd ynte y medr y bobl sydd wedi &ynuid o r "tenlu lie yr oeddvnt y pryd hwnnw gael siwgr ddcchreu'r iiwyddyn Yr wvt hnos o'r blaen cyhoeddodd Sv.-yddfa'r Bwyd yn Llundain Arclieb yn rhoi eyrarwyddyd paf odd i weithredu. oes, ymhliih darlienwyr y '"Dinesydd" nTii'lj.v.v tail, gw r. neu w ra;g. neu Jah. neu iereii. neu faban. nod oedd ei enw ar Gerdyn Siwgr j 'nyw deuliu neu gilydd pan ycrwyd y' eerdyn i'r groser. neu O yw wedi syniud o' r teulu hwnnw wedi hynny, neu os oedd yn ade" y pr-d hwniiNN- fyrddio gyda'r teulu, ond yn flwr yn byw ar ei fwyd ei hun. dybi fynre heb golli amscr i'r Llythyrdy agosaf ato i geisio Ffurflen o Gais am Siwgr. Caiff ffurflen. ac amlen yno am ddim: llanwed y manylion ar y papur a gyrred y papm yn yr amlen dnvy'r post. Yna ca bapur yn 01 yn rhoi hawl iddo gael. o'r Llythyr- dy, gerdyn siwgr iddu ei him, a thrwy v eerdyn hwnnw ca ei gyfran o siwgr o'r =iop fel cwsmer arall. Ond rhaid gwneud y cais yn y Lfythyrdy am fiui-flcnl cyn Rhagfvr lofed. Os na wneir mae yn bosibl y bydd y neb a esgeuluso yn methu cael siwgr o gwbl ar ol Rhagfyr 30ain.

PRINDER YMENYN.

CIG MEWN GWESTAI.

DIRWY AM GADW matches

DATGANIAD MR WARDLE.