Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

DE!GRYN HIRAETH i

I TROED Y DDAFAD. I

IDYBQ MEMHER.

OYBD MM. -

I - BVM -GWENER.

News
Cite
Share

I BVM GWENER. FFRYNT CAMBRAt. Mnp y milwyr Prydeiuig ar Krynt C:)lu- brai wcdi cu tynu yn 01 yn nwyddiannus 0\' s.alient amgylchynai Bourlon Wood i IinpU mwy pwrpnsol i wrthwyncbu yr vm- gais Germannidd i adenill tiineU Hinden- burg. Adrodda Svi* Douglas Haig iddynt dynu yn ot yn ystod uos Fawi-th, end ni ddpullodd y geh'n in-n hyd yn hwYr ddvdd I" ö c' M-ercJter. ADROODtAD GERMANI. A.-h'oddir o Berim fod y Prvdoil-lwyr \\cdi ct;rio Marcoin'.r, Grajnccu'c. An. neux. Cautmg, a XoyeHes. Ilawltaut eu hod ,edi :l deniJI 21 milltir ar ffrynt c öi mit!ti'\ Hyd yn hyn cymervyd 9,000 u Brydemwyr yu gai-charorion, gyda 148 o yn:!n a 711) o "nau ppina.uno!. YMOSODiAD AWYROL AR LUNDAtN. Y n f!D1W!' fore- la ti gnn 25 o ar I y Gl!lnl1u Dt:dàwyreinioI a LIundam. ¡ Y)' awyrlongau gelynol di-oc.(Kld rhwng 1.30 a 4.30, gn.n wncud pump o y)r!osod]adan cyd-amsero! ai- y brifddinns. Ibeth pump ncu cinvpch i mewn 1 Lun- dn.a. Iu:i.c:mil:m', a chyluenvydeu criw (cinvech nicwn uitGr) yn g.'rciiarorjon. Yn Liundain Haddwyd tri ac auafwvd o'r {.uailan ]!addwyd pedwat- ac anaf- wyd t:n-:t!ddpg. Cy;upt-odd aniryw dan- :'u it) yn Liundaiu. o:)d cah-vd Iiii-v dan rcu laetL yn fuau. -Ni r,-naed lla wer u nmcd Hawtia y Gei-maniaid eu bud wedi tan- Gnrrcsend, (hatham.Dovcr,a 1.1arga t.e, ynghYda I Cafats. ITALI. haw); yr adroddi&d Gennanaidd fod ii-edi stumdo clidarti m Mynyddocdd Metettp. Ha wlian t (>1.1 li(id 'di' (.ympryd 1.L,OOO o gilrcharoriou .1 60 o .vn:!u, end y tnae yn:A amhcuucth "!F;JJr.h Y Ilih." liA [I. DyMeJ yf- ndroddiud luJaidd fod y gelVTI "-edi gi\"ncud ymosodiad ffyrnig t!dydd Mercher. Gwt-thwynebwyd hwy yn cgniol, p]. fod ganddynt, Difcr fan-"}' o ddynion yn eyixieti-d than yn yr ynioaod- iad.

PLEIDLAIS I CYDWYBOD. OLWYR.…

SUDDIAD Y SEAFORTH.

Advertising

SENEDD Y PENTREF.

I TIPYN 0 BOPETH.