Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

DE!GRYN HIRAETH i

I TROED Y DDAFAD. I

IDYBQ MEMHER.

OYBD MM. -

I - BVM -GWENER.

PLEIDLAIS I CYDWYBOD. OLWYR.…

SUDDIAD Y SEAFORTH.

Advertising

SENEDD Y PENTREF.

I TIPYN 0 BOPETH.

News
Cite
Share

I TIPYN 0 BOPETH. BuddugoHaeth ddiweddai' Piwsianeidd- iwcurrydeinigywUwyddoiddifreinioy bechgyn safodd dros cgwyddorion y Saer o Nazareth: nid syndod hyn, cauys rhag- ddywpdodd y Diwygi\T ieuauc ii\vnuw y byddai i'p'iy, a ''Gwyn. eich byd pan ych eriidiant ac y dy\pdant bob drygair yn eich erbya/" cbe Hi'. Y syndod yw mai a)' adcg pan y mac C'yinro a<- Ymneilldu- M)' (rnd y penbopthiaid cydn'ybudo!) yn Ih'if Weinidog y digwyddcdd. ac na wpi- cddt)na Sais,af- Kg!wyswr,yu dda eu hyn Jtaich a erys yn HoLyn du an haues Prydaii) "rydd" byth. P\vysig co6o mat arweiuwyr y \verin, dn'.yHiedig a i ddadleu hawliau y jnewa llys a, ("hyngojr.. yw y yi I'yaf o'T b'-odyi' i'whai!- tud:') o' yn co oUc.h cc'ir hpryd wemi- èogicll ieüainc a mv,vddogion eg:iwysig cl,,iii N-i- "achos mawr'' THewn gwtad a thrpf. oMd rhyicdd piJd oc;neb ync()dit.]!a:sosctfa\v]-iia pi:\vtpud i'w hamddiiiyu; a cheir y fW(,lt.hl\T. fu yn eu clodfo)-i ac yn elwa o'u I:)h!i yn y guhtpnjnoi, naill a) wedi pi d(iat yn rliwyd fawr mdwriapth neit wcdi ar gytlog mawi- a war bonus; ond !napadcgynymyIpanygwp!iddo<M- w.] th eto g;w t 01 1'110 1 gysgn tra Cl ldy n- ion yt) glyau ]'hw'di i'll' dd!.)I. ,-711 ?-d (A"l  nae iin Di?yddiad auifodus !rx?\-n mwy nac m ystyr h: y Jiadt'ad o'; \v!<'dd a ?ynhalnjdd Argl\ydd Rhondd:! ar pi y.si.)d i\? R'diIL i(jn. Lhvyddodd rhyw walcli (tta. bwyd iu<;)!' btin)igip'o(:<dp(]E:ip:,ca\s,acam- t'y\ Lutdi.o gw!'w; 11 iel nniheu\vn n:)d oedd Rlieolii-i- y Bv.yd \Ycdi cauw i'j- llyth- yt'e'n at ddeddf y cynilo ond y grcsyn yw i hyn ddatguddio itaith anffortunus, sef fnd fto yn y wInd bob! uad y\v eu cyfran o gig, caws, a chwnv yn brin. A diameu tod yn brin o fe-nyn 0- wneud I Y ('it I\ 1 nnlll\Y. ¡¡ 1'llY'Y :unddifad bach heb siwgw!- yn <.I dc am 1' darltawydd barus Ipi gaf?' i wn?):d c?t-R- i'r neid!- !n\!i ei ¡ ddwyn. Wt Lh g?rs, cospwyd y .Hcidr. Y gri ne\\ yùd yng ngby!diopdd dyb'u- \vado(ywh).dyw:u'p,y)np!! i ofa!u am y ge'nedig,K'duj!u.;t inagwraeth y plant, Ymddengys yr aberthu mawr i dduw rhyfcl fei yn dento v "bobt fawr" wc!ed y perygj o brindei' dynion gael ei deil1l10 yn y wlud. Dicltonihyn osod nnvy o bris m- dynoi y iin iieii i'tlwcli (.sic.'). Os na ychwanRgir rinf y geu'dig;)t.hau, ebc nn a' hryfan cy- I bo?ddus yi. wythnos 7)')' blaen. bydd raid 'Img.ymeryd PH) Ne M ai! aI:u. O ie, I ca?t digon o ddynion i dduw moluch. ? nu o gynl!uiuau, ond ni aw. j gt'yntir dtm hcIpat fagupL.nt i'r 8H\Yl .sydd dan o: Laich. n<). i rioni y dyiodo!. Sonij- ant yr angcn am wpl} tai, &f- \vancus ysweiniaid balch tu yr aohos o'r tat gwtad, y marw o'r dariododigaeth yn y cyii'yw, tra c\\n hp!aain€'h-chporthianusyn)eistrtiryn dda cu gwa!a mewn adeiiad ciyd ac ea!:g' Ac ouid iiy-n yrndd bob! y wlad i'r I I-efi afiach; ac onid rhaib yi- un dosbarth yno cdwaith yw leh-os n)r rlieriti ucliel, a'j- go''L.mi yna? A dyma y gwyr g:u.ff eis- t?dd ar iainc ynadol a chosbi g?pithiwt tiaHd afr. iddo d(f'gM-ydd n)edd\vi wt-th gcisio hoddi ei drueni. yn s?yn uehvvd v dai'atu. G?arcdpJ y ne. Mi j-hae cyim.n (-yn]t)mif<ugymei'.) d Myi;, g;mra i pobi i ?-iat.[rhiryp!at/ta,-yi-aet-.vyd. Ytuu pryd.dywedwn.p'ipd?d Dmvy??m dywedi?-i. i f.jd yn ebyrLh peiiach I)I?till i fo(i Nlil Souij' an) y pipsenno) f.) ?deg pan v 'n! ttawd a ?}y{t?;,hug y.) gwne'td .,u I than'' dru? ot ?v!ad. a, ma-n-r udgem) ambci! i fonesig .m iddi, o gy\\rpiiu'wydd, dii-,i-no ej tiu ueu ddau -,lÐ\.n g.Ith at'itu. ncu aral!, n cheir ci I !iUM yu britho dJenau y Qcwyddiadui'oji. r Xi fyncm anfi-io rhan lit-Ji, ond iio(iii-yd ffHith yu tduveddar. enwaf iiunau ddwy gyfetbynio'. Myncg\\yd yc Sen- e.ld ddarfcd i fa-chogwi. Arglwydd Derby (penaeth yr bpth iiiisei- yn o!) gac} goUyngdod <'r fy<1din i'r amcau o gyfrwyo march e! "u'-hek'tid'' cg!a. }r('lhoc1d('f,iH j'l ;-sgrifennydd, I rwclHddu, (.'ryuiihvi unlda;oI He ufudl. OIifrwydd difyg gwnjt[¡ a th!odi,hu gwra'g ieuanc, lysbyR i'r ysgrifcnnydd, farw ai- en(di1!('th uu bach, oherwydd prinder deilH'ng, a bu raid c,,ein- iogauibtyTmiuhiddt.- Y rHnv/ybhnof i dii'wywyd bormdhgps yn L'uudain mn ) gyHogi cerbyd nndnr a f,asLndfll pft'oi I¡ i hpb!'n'nrx corfF i bach aniwy) iddi i Ic ci r)'harch i'r ci to! na phryd.?:n dalu banner caa punt o d<.l:t"t"y i'r DeaHaf, er y cyfun, fed amryw o bubl yn y Miad yn credu yn lesu o Nazareth, ac hwyrach wedi y rhyfel y tal i brpgethu I ei egwyddorion, Pwy wyr? B.A