Hide Articles List

10 articles on this Page

DE!GRYN HIRAETH i

I TROED Y DDAFAD. I

IDYBQ MEMHER.

OYBD MM. -

I - BVM -GWENER.

PLEIDLAIS I CYDWYBOD. OLWYR.…

SUDDIAD Y SEAFORTH.

Advertising

SENEDD Y PENTREF.

News
Cite
Share

SENEDD Y PENTREF. NEU, CWEITMDY WM1FRA TOMOS, Y CRYDD. PERYLON DiWtNYDDOL. Harri: \\st li he, Wmnra, twu i ddim pi'un ai drwg ynta da su wcdi dwad anan oddiwinyddiathi'rbydyma. Mitydda i weithia bron mund i gredu fod yua fwy o ddrwg o law.'r wedi dwad trwyddi nuc o ddaioni. Wmffra: Diar mi, Harri bacit, icdr.: i ddimdua!! peth rpina, weidi. Fiorddj araH y bydda i yn sbio ar betha, ac yu capl alian mat trwy ddiwinyddiaetii y luae'r hye! Yllla \eùi cad hynr.y u deb sydd yndda. Hyny <j Dduw sy gan ddyR yn i reddNN-1 ydi yr unig bcth o werth a syhvadd sy ganddo to. Harri: la. ia, i'\T iawn. Ond twyt ti a iina ddiiu yn cdracit af y peth cddtai yr nu llwyfan rw.'u. WmSra. Tydi Duw a Wmffra: AN-el nag ydi, ac y mae o hcfyd, Harri. Fedt-i di ddim cael div/iuyddiaeth o!id o Dduw. Rhaid cael Ihnv i iedrn diwinvddu, oni rbaid? Harri: Tydi hyny ddim yn <dMlyn bob amser. wcldi. Mi rydw i'n eydnabod mai dyna ydi y peth pan ma<? o yn ] ialjti; end, "eldi, mae'n bot-nbl cael diwiuydd- iaeth heb fod Y Duw yn ffoik-ridesioti idd(-) fo. Ðyn s- n gne,ud duw at i ddiwi:i- yddiactit; ac- y 'nae yn suc'ud dnw o'u diwiuyddiac'th. eu fel yna rydw i. yniduaUhi. Wmffra: Wci il,),s dim posih bod yn ]f)wn heb gae! Y Dnw yn iiowndesion. Mistec ydi adcilaùn diwmyddiaelh heL gael Duw iawn i gydnvya. Sian tfans: \Ve1, ini ryda chi wedi cael pwne sych i foudro hefo io heno; end welis i rotsiwn bet.hachi.rhajd i chi gael p('ha crefydd a chapal o hyd i't Sen;:dd ym<; a toes yaa f;'w:' neb olw111/ ehi byth yr un farn a. y pyncia. W<! Ffowc: Hwtll, Sian bach, paid a deud i fod o'a sych. achus mae Ir.vn yn uH' c'r pymjiau tH\vua diddoro! sn bc.sib ei gae!. Rwyi ti wf:'oi ta!u tipin o go!n- ptilueni i ni ret Scnadd wrth ddeud fin bod ui nHyma yn wahauu} yn c'in barna, fe} ryda ni yn peiriana yn cael ein h:mdlio fe! I'ucith y gyrw)'. \Vptfy mat)]) ydi maidiwin. yddiaet!j dyji sy'n dangos neu yn gwneud ei ddnw iddo fo. Fedi'wn ni ddim ea1 { du" yn ffom-ndesion onrl tj,,n-N- dàininYdda'j- Trowch neud Duw yn Sowndesion lieli ddiwmyddiaeth n chewch weld na fedrweh cbi ddim o gwbwi. Toes geno chi ddim byd i afael ynddo end hyny o ddiwinydd- iaeth sydd yn pich pen. Yr ydw i c'r un farn a Efari i fy hunan fod diwinydd- ion trwy eu diwin."ddiadh wedi bod yn fwy o anfan(;ais nac o faniais i ddud a'J' Gwi,- Dduw i afae! a chyrrapdd dyn Wmffra: T\vt. It)!, nouaans ydipeth fchia. ti a tina rn gwubcd din't am Dduw unibai am ddnvmyddion. Wi) FfOwc: Dyn a dy helpiu, mi iasa'r byd yma'n Dawar ia\vn iaciiach o raa mpddwl a mops pe buasai mwy na naiH hanar i diwinyddiapth n'i diwinyddion hi !ieb fod yma o gwb!. 'V-ddoch c!ii (peidiwch chi a deud fy mod i'n feiddgt.r rwan) mi fydda i yn meddwl fod diwin- ? ddion a diwuiyddiacth wedi hannar d,)ntul,,)Ir byd yma, bydda wir. Ac, yn ddiblw hach, ll1i fydàa i yn cj'pdu mat rhyfct diwinyddion ydi y l'hyfal hwn heddyw. Oleia,dynafy matni. Mae diwinyddion Germaui a diwinyddiou Pry- da in wedi creu duwi.iu iddynt cu hunain. acynmyned i'r rhyr;¡l mor dduwiol a'u gi!ydd dro' Dduw a' Brenin a' Yir!- herawdwr a'n gwlad. Tydi o'n bcth od fod diwinyddiaeii! met- elastic—Gef'mani n'r Saeson. ic a'" Cymry, yn galiu myud i'rrhyfa!t-unBt'[b!' daneucesei!iau, a'r un Duw honedig yn fu penau, Sian !fans: Rwyu ti'n deci)i-a drysn, II Ffcwc. Tops gan y Germana ddim Duw, y Madron creulon. Wi) F?cwc: Taw, Sian bach. mao gan. ddynt y) uu Duw yn union ag sydd gan Dr John ?Viiiiams, Brynsicncyn, ac yn canu ei gindydd cystal ag onta,' hynny ydi. yn 01 eu barn hwy. Dyna i ti be ydi diwinydda: stumio Duw a BeibH i neud fcJ nhw. Wmffra: Tyd\v 1 ddiiu yr un farn :) tj;i.. WijFi'owc. ymarniydimairhai 'run iath a ti ifugiwn sy'n darnio y Beihil, a'" yn pi ddigyspgru. nes i\nu ei awdur- { amstadybyd) yma a'; rhyial. Tasa. nhw yn sticio yn fwy triw i')- Beibil ac yn ei grcdu air am a'r it'! y mae o. mi fasa golwg gwahanol af y byd ymn.wpldi. Y Sgwl: ?rh&s.wc!i chwi am tunud rwan. ')))ura. M;marr!tif crn eichbod yn! gwau riia&au a).) eifh gwddf pich hunau (Wi! Fi'owf': Hi:l)"" hi.ir). Bydych yn camfarnu ""it Ffnwc i ddechn.u, "Kid yw yn darnio y BpiM o gwb!, ac nid tynu cddiwrth ei awdurdod y mae Os yr un, y chwi ag sydd am el gadw vu nythren- nol anRaeIedig sy'n ei ddarnio a thynu cl awdurdod i lawr. Mae'r BeiM, o'i ys- tyried yn briodol yn nieddu ei awdurdod fel goleuni ar hanes yr ymchwii am Dduw a'r caffaeliad obouu yng Nghrist. Ond cunwch hyn, Wmgra, mat y bobi sy'n <;rcdu yn Hythyren ysbrydoledig yi- Hen Destament ydyw y bob! sy'n mynd i'r rhyfe! yR enw Duw dros Genuani a Phr\ dain. Kid dyniou yr Ysbiyd mohonynt o gwb!. Y mae y nnvyafnf, os nad yr oil o'r rhai sy'n darllen y Beibi yn y golpuui newydd yn crbyn y rhyfeJ, ac yn dangDpf- eddwyr y]: 01 y Cdst a'i ddysgeidiaeth. yn wcU i ui hcb Feibi pe buaisai \'n rhaid i m g1'eJu fod Duw yn Dduw R!)yff!. Cud y map'n dda i ni aflu credu nad "yw Duw a'.vdnr anghydfodj end tangnefedd; tel yn holl pgh\-ysi y saint." Yn sicr i chi, y mac'n rhaid i ni gae) golw; npwydd ar Wfi'th. saac. ac awdur- dod y BeibL .\h'e'n rh;<id i ni gaei goIwg npwydd sbon ar Dduw a Christ a 'i ddysg- eidiacth. Wrnffra: DIar uu, fec-hgyn, yr ydych yn coHi'r .Hordd yn ofiiadiry. Fasa Cvmru ddini y pfth ydi onibai am yr hyn ddysg- \¡'yà iddi gan y tldau. Wil Ffowc: Yr wyt yn iawn, AYmBra. Twn i .ddim wyt ti'n fodlon ar i chyfhvr hi. Fasn n i ddim yn teimlo fod y fjtad y mac ynddi yn rhyw gredit mav.r i ddiv-in- yddiae!:h y gorii'cnnol. yn si\vr i ti. Gad i mi ddweyd hyn wrt!)yt yn ddistan' bach. fy marn onast i am Gymru ycli ei bod wedi mynd yn !.y ddysg<'dig neu oicuedig i gymeryd i mcwn ddiwinyddiacth ddysgid gan y tadau. Mac Jhgaid mpddw! .y g<?ned! yn rhy agored i fedru t!yncu (li- w-inyddiaeth :J hesymol yr eghvysi. Xeu mcv.n gah-, nid yw duwnyddion yr oes wed: cyd-dyD], ncu yn hytrach wedi ,r hyn ocdd yn dywyHwch yn wybrcn yr eglwys. Hhaid c-ael o'r chwyn a'r dram, a cliael y ncn yn glir cyn Y Hwydd\vn yn siwr i ti. Mac Duw yn al- reit, di-.vinyddiaeth a diwinyddion &ydd ar gn!L Rhaid c-a"! Duw. rhaid capl Crist. ?In?-'r byd yn gililedùi am daaynt. Y SgvJ Bravo, Wi! Ffowc. Tha.'s the sttiff 'co give ihpm Wmtfra: .Stwff neu bpidio. fcdra i mo'i !yncu fo. a dv- i'n crc'du mai gora po Jeia siaradwn ni am dano yma hpno. Dow<? gad'?ch i ni a.ii (1piio ii(-?no. ohi. Ma.? !;awn d:guH T.t'd! p- dù\\pyd ar Y mauar yma.

I TIPYN 0 BOPETH.