Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

¡o: JSH8P mFM/ STRYD T LLY!' ? Maf'r adolig yn dyfod Cc';t ynddi goods Ky'n sitll',Hl wg ,,Uor sjwr all' dydd a'r no.s, Fed gwyHau braf gcrlIaw, m 'Does ]e a ddengys hynny Ac Himan.'c yn bresii,,t ? Yn fwy na Slop Die Rhoa; I'r cwsmal' coron ddaw. ? j MAE GAN j RtBHAM WilliAMS. ? NEWYDD DA j !& PVCM W M&H?!BP AR 0 Ym Fm F B I N ADo x10 g M htrttt Y MUUUh, S CEIR GANDDO S ALMANAC j DARLUNtADOL j A a L j HWYLUS YN RHODD j j AM BOB j j GWERTH 5s. Yn. ych\vanegol ceir Bargeinion diguro 111e\yn j DILIjADAU j HJ a phopeth sydd eisiau at hapusrwydd drwy'r gwyliau jj D!C RHOS. CAERNARFON. j t/J Presents Mado!!g. JEWELLERY, SilVER GOODS, 8RACELET, w WATCHES. 1 Wrist Watches i Filwyr i weled yr amser yn y nos. 1 ;) b t & 0 ? ?'?*?f. ?U ?t B??JO??I 'T?Tub C< ?r' ? 9'??y??T1?1 &?? ,,0 er S -j wens, ?? T ) ? ?? Y t ? ? Y L! -Ls V t ?M ? ?. ?? Jr -M t??s? U r!?! ?. I CYLCHWYL TAMMLLT. NADOLIC, 1917. TESTYNAU RHYDD !'R BYD. Marwnad i'r diwedda" Mj* Evan Ro- berts, Beatrice. Cwou L? Ceir am- linelliad byr o banes -\L Hobarts end an- fon at un o'r YsgJ-ifenyadion. Par o Fenyg t Fab. Gwobr, 4s. Tray Cloih. Gw&br. 4s 6c. Night Dress (I.Jady" Gwobr, 5s 6c. Afternoon Tea C!otb. Gwbbrf Sa 6c. Rhestr o'r Testynau, &c., i'w chael gan yr Ysgrifenyddion: Miss ANNIE ROBERTS, Clangors, Tanralit, a Miss K. G. HUGHES, Rhiunfa, Tanraj!t, Pen- ygrcps. YN SWYDDFA Y ONESYBC SYMREtG GWNEIR FOB MATHO WAITH ARGRAFFU t B x Iir "WAVCURL" Promotoo OuWy W<t!r. I-lave y(Iii.-Yer thought ho% tnuch a heQd of Carly "iair would improve yaur appearance? "WtTccr!" !<)tptrtt beautiful Ipermanent curls. one pcket sufficient, listless pur hair is. One testi- moftlalsays: uNJ t<ttf!OOM becatne a m=s o/ wavycurls." For either Ltditt or Gentle. mM er Citmrm. This is what you have beea tookin? for ye?rs. GuM&nt-ed harm)es$.j? Phot </W per packet, post free. For ? ohort time, howev«, w< are seninf; our tpccit! to *t) tnelosiag t?h tdvett. Send t/e for tn/9p<t?''t. (Twofort/g.) ?)x MEW WAVCURL Co.. «. fxtwott HMM. mat HotMn). London, W.C. BYDD RICHARD tv ANS J MEDDYG ESGYRN (Bone Setter), ADFER LE, GAOL STREET, PWLLHELI, yn Yuiweled a'r lleoedd canlynol yn wytbnosol:— Dydd !au.—Market Vaults, LIan- gcfni. Dydd Gwener.—Sportsman Hotel, Dydd Sadwrn.—Emn Temperance, 2, Palace Street, Caemarfcn (gerllaw y Farchnad) Oil at y Gewyoau i Ddynion tc Anifeili&id am Is lie t 25 6c y Botei. I <e yn ychwme<ol «IrW'Y' P<Mt- J. ELIAS AND SONS HAIRDRESSERS, HAVANA HOUSE, PWLLHEU, Has the Largest and Best Selection of Ladies' Real Hair Tais in Stock. Inspection hvited. A!M Agewts !&r Moropol Bazon. T?tLL THAT PLY!—& m the grMt?tt ? breeder of di&e<?6e taown to science. PfOfMeor Payne's "Pargenall ki!I< Siea, tBoth< <md <dl other injwtg. It i' pr<- pwat,ion of Pancy pttaIø dried and drugged, and is a 8&f ,ua.rd against <JJ I mfectioua diMasea. ] .tutifuily wmted ') <? carry on penKm. ùe a&mpie packet M.—Prof. Payne, 2, Melville Strftt, Rydw, I.O.W. I TAMMERERS.Cw Stammer be S Cured by CbrreepojdenoeP" Intw. psting booklet and expet tdvio< fre<.— I Wtiraintc Nethervii!" Whalley, R'llILI I Blaokbum. I R. B. OJ.VIES. I Billposter, Be!:man, ad Advet't;6tns. Ccntractc, I ? H. HtGH 8TREL:1 BLAENAU I i HIGH $TREi.Ir IRLAENAU GH- —————- =?B r* ?ss' ? PAHAM Yr ewch i Lerpwl neu i Llundain i brynu, a costau trafeilio, D.c., mor uchel tra cewch cystal os"nad gwell dewis mewn DODREFN AC )RONMONGERY DEIL EIN PRISIAU GYDMARIAETH AC UMRHYW FASNACHOY YM Y OEYRHAS Yr ydym ;newydd dd3,chm-elysl o dalu ymweliad ar Prif wneuthurwyr Dodrefn, &c., ac wedi llwyddo i BRYNU STOCK ENFAWR I GWELL Y GEINIOG A ARBEDIR NA R GEtNtOG A ENILLIR. DYMA GYPLE < CHWt ARBED, 0 LEtAP 3/-y Bunt. EMFFtlHMES & Cc. CarMrmt), Banger & Pw!the!i. _———————_ _—————————— ? —0 THE Business Training School 137, High Street, BangOL Headmaster: Mr. OWEN JONES, Of the Business Training Colle-e., Loudou; Silver MedaRust; plaeed &Mt in Eng. land and Wales by the N.U.T. Mxaminera in Commercial Con-eepondence and OfliC8 Routine. 10 Years Commercial Blaster at Carnarvon County School Assistant Staff: Miss M. L. DAVIES Miss V. C. PRITCHARD. Miss E. M. MBAaTTcESc. Miss M. ROWLANDS. Mr. tDWAL JONES. Employment found for Students who havebeen trained at the School and are proncient. THE SCHOOL IS OPEN DAILY FROM MONDAY TO FRIDAY. Schoot Hours. Morning, 9 to 12. Afternoon, 1 to 4 Evening, 5.15 to 8. Students taking the ComineicitH Course may attend t\vice daily: Morning and Afternoon. Commercial Course. SHORTHAND, AYD OFFICE ROrTl\"E TYPEWRITING, ORTHOGRAPHY BOOK-KEEPING, HANDWRITING COMMERCIAL CORRESPONDENCE ARITHMETIC. Method of Tuition. AM Tuition is INDIVIDUAL so that the sharp Student is not kept b&ck by the alow one. The Work from the beginning 13 adapted to the requirements of the Student' and every effort is made to make the necessary progress in order to sesure success. Terms. STUDENTS MAY JOIN AT ANY TIME ON PAYING THE REQUISITE FEES. WHICH ARE PAYABLE IN ADVANCE, AND FULL TERM OF TUriICN IS GUARANTEED.