Hide Articles List

12 articles on this Page

HOOtON 0 LANAU'R LLYFHWY.

Advertising

I CAERNARFON- ..I

[No title]

MARCHNADOEDD.

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

GENI. PRIODI. MARW. MARW. Davies—Tachwedd 20, yn 63 mlwydd oed, John 0. Davies, Gilwern, Groeslon.— Dymuriif ar i newyddiaduron Americaii- aidd gofnodi yr uchod. Davies—Rhafgyr 1, yn 71 mlwydd oed, Mi ilhaiu R. Davies, Clogwyn Guto, Galltfoel, Ebenezer. ER COF ANNWYL Am y diweddar William Roberts, Braich- melyij, Tal y Sarn, yr hwn fu farw Rhagfyr 9fed, 1916. —Ei Briod a'i Blant CYDNA30D CYDYMDEIMLAD. Dymuna Mrs J. Davies a'r teulu, Gilwern. Groeslon, ddatgan eu diolehgarwch am g^ d\ mdeimlad llu o gyfeillion a Inry yn eu profedigaeth. 7;

Advertising

CYFARFOD CYHOEDDUS CY-U. I…

Y CHWARELAU. I

Advertising

MARW MR W9 .H. WILLIAMS I

PRINDER LLEFRITH ACI YMENYN.