Hide Articles List

12 articles on this Page

HOOtON 0 LANAU'R LLYFHWY.

Advertising

I CAERNARFON- ..I

[No title]

News
Cite
Share

BRWYDRO FFYRNIG YN CAMBRAI. Ar ol brwydro ffyrnig ger Cambrai mae y frwydr wedi ei dibenu yn llwyr orchiyg- iad y gelyn. Bwriad y Germaniaid oedd gwuead ymosodiad cylchynol gyda nifer fawr o fiiwyr. Dywedid wrthynt "fod gwlad eu tadnu yn eu guylio, 80 yn dis_ gwyl i bob dyn wneud ei ddyledswydd." 0 Masuieres i'r gogledd mae y llinell Pry- deinig heb ei ainharu. I'r de o Masuiers daeth y Germaniaid i mewn i linell y Prv- deli nl%,yr ar ffrynt eang, gan gyrraedd saf- leoedd ein gynau. Ond fe lwyddwyd i adfeddiannu y rhan helaethaf o'r tir. Ynghvmydogaeth Masuieres gwnaed naw o ymosodiadau gan y Germaniaid. ond di- mstriwyd yr oil ohonynt, gan achosi call. odion en fawr i'r gelyn. Rhydd Syr Douglas Haig deyrnged uchel i'r gwaith atnddiffynol arddfn-hon wnapd gan y mil- wyr Prydeinig. 4,000 0 GARCHARO RION. Hnwha y Germaniaid eu bod wedi cy. mervd 4,000 o garcfnirorion a 60 o ynau. Hefyd eu bod wedi ail-gyniervd Masuieres. PALESTINA. .Dongys y Tyrciaid ym Mhalestina ys- bryd ymosodol. Dydd lau a dydd Sad- wrn llwvddasant i roddi eu traed i lawr yn rhai o'n saHeoedd, ond ymhob achos trowvd y llwyddiant tymhorol hwn yn ddinistr iddynt trwy gyfrwng adymosod- iad Prydeinig, a chymerwyd 350 o gar- charorion. Desgrifir colledion diin-edday y Tyrciaid fel rhai trymion. ADNEWYDDU BRWYDR CAMBRAI. Dydd LInn adnewyddwyd yr ymosodiad yn Cambiai mewn ndd IFyrnig, a bu ym- ladd o nodwedd chwyrn arbenniir. Cydrhwng Gounelieu a Marcoing i'r de C b ri I tree b i,, -v d v (,elyn drivy beri o Cambrai trechwyd" y gelyn drwy beri colledion trymion., Daliodd ein milwyr eu safxeoedd ymhob man oddigerth yn La Vaeguerie ac i'r dwyrain o Marcoing, lie yr oedd tynu yn ol ychydig yn angen- rheidiol. Hawlia Berlin yn awr 6.000 o garchar- orion a 100 o ynau. TIRIOGAETH OLAF GERMANI WED' MYND. Dntgena'r Swyddfa Ryfel fod Dwy rain Aft rig German aidd wedi ei glirio'll III%-yr o'r gelyn. Croesodd y gweddill arosai o fiiwyr Gerinanaidd y terfynau i diriogaeth Portugese. JVLae mesurau yn cael eu gwneud i ddelio a hwy yno. GWAITH Y MIS. Yn ystod mis Tachwedd y mae Byddin- oedd Pry da in yn holl feusydd y rhyfel wedi cymeiyd yn garcharorion 26,869, a 221 o ynau. O'r rhai hyn cymerwyd 10.4C-4 o garcharorion a 80 () ynau .111 Mhalestina. CADOEDIAD RWSIA A GERMANI. Mae trafddaeth am gadoediad wedi ei ddeehreu ar gais Lenin tu ol i linellau V Germaniaid. Mne peth ofnadwyaeth o'r hyn y maent wedi ymgymeryd ag ef yn t'ie] ei arddango.s gan y Bolsheviks. Add- era Trotsky "y gall y bydd j'r Cyngreir- wyj- ymyryd mewn eyfle pellach ymlaen av y drafodaeth." Mae gwrthdystiadau yn erbyn heddweh Leninite yn cynvddu mewn nifer.

MARCHNADOEDD.

Family Notices

Advertising

CYFARFOD CYHOEDDUS CY-U. I…

Y CHWARELAU. I

Advertising

MARW MR W9 .H. WILLIAMS I

PRINDER LLEFRITH ACI YMENYN.