Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

HOOtON 0 LANAU'R LLYFHWY.

Advertising

I CAERNARFON- ..I

[No title]

MARCHNADOEDD.

Family Notices

Advertising

CYFARFOD CYHOEDDUS CY-U. I…

News
Cite
Share

CYFARFOD CYHOEDDUS CY-U. I RINFA NANTLLE. j £ "d 1 d "'( S I (?ymjaiiwyd yr ue ho d yn Vo.stry Saron, I hos Sadwrn, Tachwedd 24. Llvwyddwyd gan Mr John "Williams, Chapel Street. Ac ar ol dweyd ychydig eirtau arweinioi, galwodd ar Mr R. T. Jones, Ysgrifennydd yr Undeb, i annerch y (S'far fod, a chafodd dderbyniad cynnes. Eglurodd dipyn ar gwestiwn y bwyd i gychwyn. Yna caf- wyd trem ganddo ar yr hyn y mae yr Undeb fel cymdeithas. wedi ei vrneud yn y gorflennol, ynghyda'r riian y mae yntau yrete ei gymeryd mewn gwahanol gylcli oedd fel ein Hysgritennydd (vn arbennig Felly yn y.scod v tair blynedd diweddaf) i wylio buddiannau y clnvarelwyr. Yna aeth yn ei flacn i egluio ar ba linellau y mae yr Undeb yn bwriadu symud yu y dyfodol agos, a chredwn ei fod wedi Ilwyddo i argraffu ar y gynulleidfa fod yr Uudeb wedi dod ya allu cryf erliyn heddyw, ac y bydd yn cael ei gydnabod felly 'i'r dyfodol ynglyn a liech-cliwai-ef- yddiaeth_ Ar ol i'r ¡.;i?1radwr orffen, eg- lurodd y ilwydd fod Mr Jones o dan oriod i fyned oddiyno < yn i'r cyfarfod orfien, fod cyfleusterau teithio mor anlnvyius. Yna galwodd ar y Mri Owen tl. JODes, Talysarn, a AVm. Wiliinms, Blue Bell, i gyflwyno diolehgarwch i Mr K. T. Jones am ddod i'n hannerch. Wedi hynny cafwvd trafodaeth ar gwesthvn y bwyd, yn arbennig felly yr ymenyn, a chynygiwyd penderfyniad gan Mr Richard Williams, Talysarn, a chefnogwyd gan Mr Ellis Jones, Llanllyfni, a phasiwyd ef yn unfrydol :Ein bod fel gweithwyr yn pro- testio-yn y niodd cryfaf yn erbyn gwaith rhai arnaethuyi; ac eraill yn anfon yr ym- enyn 0'1 ardalocdd hyn i fannau eraill, trn y mae teuluoedd ein da^bavth yn gor- fod bwyta bam sych ac ar yr un pryd yn pwyso yn y modd mwyaf difrifol am i'r rhai sydd yn gofalu am y mater hwn i gy- meryd mesurau i'w rhwystro, rhag i'r hyn a fvddo gwaeth ddigwydd yn y rhanbarth ,I f'yd(lo ddi_-?i-yd(4 vii v i-I)ant),ii?th JOHN R. AVILLLm? Liywvdd. I EVAN W. JOXES. Ysgrifemiydd,

Y CHWARELAU. I

Advertising

MARW MR W9 .H. WILLIAMS I

PRINDER LLEFRITH ACI YMENYN.