Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

CAPEL GORFFWYSFA,; LLANBERIS.

"Y FFORDD."

IGYVRTHWYNEBWYR CYDWYBODOL.

News
Cite
Share

GYVRTHWYNEBWYR CYD- WYBODOL. Cynnyg eu halltudio. Yn Nhv'r Arglwyddi daeth Argh'yd I Charn-wood a ehynygiad ymlaen o bhid ('Iiarnwot)(I I Nlllll?icii (I blaid gwneud i ffwrdd a'u gwasanaeth fel ath- rawon, ac yn condemnio tirion- deb tusgatynt. Gwadai Arglwydd Crewe fed "tirion- deb" yn cael ei ddanges tuagatynt. a dy- wedai y byddai y bobl hyn yn amhoblog- aidd dros y gweddiS o'u hoes. Fel Cad. eirydd Cyngor Sir iilundaiu nid oedd yn meddwi y byddai i unrhyw awdurdod lleol cvfritol am addysg dderbyn y cynygiad. Byddai yn amhosibl diswyddo rhai o'r gwrthwynebwyr cydw.vbo<lol berthynai i'J Crynwyr ac eraill oeddynt yn gwneud gwaitii da, rhan ohono yn waith milwroJ. Belrniadwyd y cynygiad gan Arglwydd Ribblesdale, a sylwodd y kf ddai yn ofidus dadfremi-, y gwrthwynebwyr cydwybodol, yt-bvnfyddinyn foddion I ddia-vii eiii henw da i warth Yr ydym yn f-aniitiii i bobl ddnl syniadau hynod, y rhai allant fod yn amhoblogaldd. Ond byddai yn. ofidus meddwi pin bod wedi colli ein henw da o achos rhan fechan o'r boblogaeth. Sylwodc Arglwydd Parmoor fod alltud- nieth yn anhysbys yngolwg y gyfraith. ond yn unig yn arhos "caethiwed gwyn," ac yr oedd y gyfraith wedi estyn eu hiawn- edrau rr gwrthwynebwyr cydwybodol. Gofidio. Arglwydd Courtney fpd erledig- aeth yn cael lie i roddi ei droed i law r. Rhybuddiai Arglwydd Gainford y Ty y bydd-n i atbrawon y wlad wrthwvncbu v cynnygiau. Ar lan y Llywodraeth con den mid y cyn- ygiad gan Arglwydd Sandhurst. Yi oedd alltudiaeth yn anghyfreithlon, ac nid oedd bosibl cael llongau at v pwrpas. Nid oedd yna un corff o bobl oedd wedi dangos y fath barodrwydd i wasanaethu eu gwlad a-r athrawon. Yr oedd yna athrawon a wrthwynebent ymladd yn gwneud gwaith rhagorol yn yr ysbytai aé ar faes y gad yn y Jlinell lfaenaf. ac hefvd yn y "mine-sweepers" (clywch. elyweh). Hyderai y byddai i'r cynnygiad gael eij dynn ol. Maewtumiai Arglwydd Lanibourne. ar y Haw a rail, a gadael allan y Crynwvr. fod y gwi i liwynebwyr honedig yn cael eu gwneud i fynv o. 50 v cant o Iwfriaid, 30 y cant f, "cranks," a 20 y cant yn dd-n- ion gonest. Yr oedd v tiriondeb ddang. osid tuagat y dynion hyn nid vn unig yn eu cefno £ i ar Jinellau gwrtli-wladgarol, ond hclyd yr oedd yn gefnogaoth i caill ddilyn eu hesiampl. nyn edodd T arl1 Derby ei fod wedi bod mewn y n.gyngimriad a Syr George Cave mewn perthynas gwrthwynebwvr yr oedd cu hiechyd wedi ei ainharu. Byddai 1 bysbysu y canlyniadau. rTi^ ynwyd yn oj gynygiad Ar-lwvdd Ciiarnwood. >It.

IARGLWYDD LANSDOWNE A I HEDDWCH.

'I'Y GWRTHWYNEBWYR CYD. WYBODOL.…

Advertising

GWYR Y RHEILFFYRDD.

CYNHADLEDD STOCKHOLM ETO.