Hide Articles List

8 articles on this Page

CAPEL GORFFWYSFA,; LLANBERIS.

"Y FFORDD."

News
Cite
Share

"Y FFORDD." (At Olygjdd y "Dinesydd") Syr,Wrtli ddarllen rhai sylwadau o k ,1 D oiddo "Hen Ffa.siwn" a "G. M. LI. D., ymddaIJgosodd o dan y penawd uchod, tu- eddir ni i geisio meddwi ac ymbalfalu megLs, am rywfaint o oleuni ar y pa fodd a'r priod-ddull i ymwneud a'r byd a'' bywyd hwn. A gobeithiwn na fydd i'r c.vieilhon caredig gymeryd tramgwydd os bydd i ni sylwi ar rai agweddau "ydel yn cynnyg i'n meddwi. Nid gyda'r bwriad o feiiniadu, ond er ceisio cael gaiael ar n'w- faint o oleuni—"y gwiroleuni"i'n cyfar- wyddo a'n harwain ar hyd y Ffordd—y wir Ffordd-drwy ddyrysni ac anrhefn yr amserau presennol. Mae dyn ymhob oes o'r byd yn hwyr- frydig iawn i gredu pob prth newydd, 1 serch i hynny fod 01" ei les-(,s na bydd wedi ei ddeall yn llwyr, ,fel y mae ami i hen bererin hen ffasiwn yn ein dyddiau ni yn edrych yn bur afnheus ar y motor-car, ac ni chymerai unrhyw arian am fentro ei fywyd mewn aeroplane. Yr oedd yr un petrusder ym meddwi yr lddew i ym. adael gjTda hen artenon y grefyd sere- monio!, pan vmddangosodd y Messiah. Ac niae yr un petll Ïw weled yn banes dyn Lyd y dydd heddy« Hynod mor araf y goilyngwn afael ar ein pet notions. Ond er mor araf y cynnydd, mae Kafon I dadblygiad dynoliaeth yn codi, ao y mae y syniad am Dduw yn myned yn uwch y naill oes ar ol y lIall, fel ag y mae yn rliaid cael modion uwch ar ei chyfer. A chan ddeddf neiiyj. lythyren oedd Closes yn et gynrychioli, nid oedd yn codi o ri n (,i ,?,i f on i illii dllv 0 ran ei safon i allu dilyn dadblygiad, a'r acbos o roddi "trefn gras," neu yr Ys- bryd, am fod y cyfrnv vn rhoddi He ily syniad am Dduw i yniledu i gyfarfod a holi ddadblygiadau a chynnydd y meddwi dynol am Dduw. Mae golygiad dyn ar fywYd yn wahanol iawn yn awr i'r hyn oedd yn amser Moses; ac y mae llawer o bethau yn ol trefn gras a'r Efengvl nad oedd Moses erioed wedi breuddwydio am tainnt. Yr oedd v givr ieuanc ddaeth at Tesu Gust wedi eadw y ddeddf o'i ieuenc- tyd, ond roedd yna "un poth" angen- rhejdiol yn aros cyn y hyddai iddo eti- ieddu bywyd tragwyddol. Nid yw y ddeddf yn cyrnewid dim, hynny vw, lip- waith y daw dyn i fvny a gofynion v ? go f ?Vnion v deddf, nid oes yna le iddo fynd ymheli- flch. Ond y mae dyn yn fwy na'r ddedal. "Hyn oll," meddai'r gwr ieu- anc, "a gedw#is, cr hynny jt oedd yna chwant ysbrydol yn el enaid am rywbeth uwch safon uwch o fywyd nag oedd vn 01 gvrraedd drwy y ddeddf. Ao er ei fod wedi ei chyflawni i'r llythyren, nid oedd 3 eh waith yn tcimlo diogelwcli, a dyna barodd iddo ymholi "Beth a wnafr'" Y: oedd edi tyfu drwy'r ddeddf ac yn gallu darllen yr "object lessons," a dod i deiinlo a sylweddoli fod yna broblemau rnewn bvwyd ag yr oedd yn rliaid iddo wrih Crist j'w solvio. "Ond pan ddaeth cyflawilder vr amser y danfonodd Duw ei Fab" (Galatiaid iv. 4 pan oedd dyn yn addfed Fw dderbvn, ac wedi i ddyn ddod o dan drefn gras, nis gallu gymeryd yn esgus ei "ddylni baban- nyd," mae yr efengyl yn gosod gormod o gyfnfoideb pcrsonol ar ddyn i hvnnv. Ofmvn ein bod yn rhy dueddoi vn v dvdd- iati i gymwyso Úuw yr hen oruchwvl- aeth at wahanol aingylchiadau bywvd, ar draul csgeuluso Duw yr oruchwvha?h  S°rmod o'r Si1;ai a rhv ;chvdio I ? vcbvdig I o Gal fa na. Nid vdyni yn ameu nac yn dim ar Moses a'r Hen Deata raent feI help i esbonio y Testament New- I Jdd. Ond os ydym wcdi ein hargvhoeddi o ddyfodiad trefn gras a chariad, vna yi yuym i esbonio yr Hon Destament vno ngoleurn y Neuydd. Ac os oedd v "rhai yn dyw(<vd "liygad am a u dant am ddant, "Yr wyf v Crist syùd ynnm ni—yn dv?'dvd "Xa w,th- wynebuch ddrwg." ?-, hwn h('fHl.' I mcctai Paul, '-a'n gwnaeth m vn weini- eviiial. vs y 'l>stament Nowvdd: nid 1 r tlytiiyren ond i'r ysbryd Canvs y map y liythyren yn lladd, ond yr Ysbryd sydd yn b> whau. Ac v nine yn dweyd am v saint yng Nghrist, "Eithr yn awr y rhyddhawyd ni oddiwrth y ddeddf, wedi em meirw i'r peth VlJ hatolul; M v gwas- I t:o alaethem Illewn ncwvdd-deb vsbryd." at IIld yn y Jythyrcn." 0(", V ma? cryn ragoriaeth i ni cvd- rhwng "trefn gras" a "thrdn MosJs Gwel fjyniadau yr awdur yn y ddegfed ben. nod o r Hebreaid—-ac ni buasai raid i Closes ei bun deimi0 vr un pang o eiddi-- edd ohei-wydd hynny, a chawn fod proff- wydi yr Hen Destament yn rhagfynegi dyfodiad y Messia fel rhywbeth anhraeth- ol ragorach na'r ddeddf. Dyma Y Ffordd, nid oedd Moses 111. ddeddf ond llwvbrau earegog ac aU.hygvrch o'u cvmharu a lion. "Myfi yw y Ffordd," ma{>'r Brenin ei bun wedi ei cherdded, dyma y Royal Road i'r bywvd, ac nid oes angen na chlawdd na mur i'w bamddiffyn nid yw muriau tyllog sectyddiaeth ac enwadaeth ond ymgnis egwan dyn i geisio gwnend ffordd o'i eiddo ei hun, yr hon nad yw ar y goreu ond r?Uwybf tul," ac y mat rhyw addunedau drylliedig beunydd yn ei daflu dros ei ymylon. A pha beth bynnag oedd dylanwad ac effaith y ddeddf o dan yr hen oruchwyliaeth, a'r efengyl o dan yr oruch- wyliaeth newydd, yr hyn sydd yn bwysig i ni wybod yw, beth yw y dylanwad sydd yn effeithiol yn ein bywydau personol ni ein hunain? ac mae gofyn i ddyn, os yw am gerdded Y Ffordd, feddu "givroldeb un megis yn gweled yr anweledig" i'w arwain drwy, ao yn erbyn llifeiriant gor- ffwyliog y dyddiau presennol. A phriodol i ni oil ynghanol y tywyllwch i gyd fyddai dweyd yngeiriau y bardd Newman:— "Lt>;llL Kindly Light, amid ill' encircling gloom; Lead Thou me on. E. L. O.N.—Mae gennym lythyr gan "Hen Ffasiwn" i mewn ar yr un mater, a chaiff ymddangos yr wythnos- nesaf. Diolehwn yn fawr i i, brodyr hyn am fod mewn ysp^'d mor garuaTdd, dym,-ti, iiiodd y deuwn o hyd i'r "Ffordd" yn sicr. Yr ydym am wahaniaethu ermwyndod i gjd- ddeall, y gamp fawr a osodwyd o'n blaen yw cael gafael ar "Y Ffordd. "-GOL.

IGYVRTHWYNEBWYR CYDWYBODOL.

IARGLWYDD LANSDOWNE A I HEDDWCH.

'I'Y GWRTHWYNEBWYR CYD. WYBODOL.…

Advertising

GWYR Y RHEILFFYRDD.

CYNHADLEDD STOCKHOLM ETO.