Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

ISUDD IACHUSOL DAIL CARNI…

Yu FORD RYDD. [

News
Cite
Share

Yu FORD RYDD. [ (Gan WENFFIIWD.) CROESAW RYFEL. l Nis gall y weddw gollodd ei prhiod. neu y fain Melodd ei hunig fab yn cael ei gipio ymaith i fod yn aberth i gynddaredd a gwallgofrwydd gwneuthurwyv t-liy"cl, neu yr amddifad, neu yr eneth y mae gwrth- I lyc-h ei sereh ym mherygl y drin, ddweyd y ddeuair uchod. irl hyn chwaiih yw cydgan y milwyr. Ma, dyma gydgan y ihai y mae aberth a dioddef eraill yn rhedeg yn ffrydlig o gytopthdapatol i'w ccffrau, Dyma y rhai addolant Mars, mewn gwirionedd. Croesaw ryfel! Mac 11awer ohonynt yn gwneud elw anfesurol ar draul y werin. Ond i weled eu diclieil ar ei oreu, ni raid ond gwylin eu cvnllun i drawsiedd ianu eiddo tylioeddus i .i wneud yn ffyn- honell elw j glymbiaid o gafalafwyr. Dyma y cynllun presennol, sef gwneud tramgevbydau cyhoeddus Llundain yn ffy'nhonell elw i gwmniau evfalafol. Daeth y goleu cyntaf ar y cynllun yn y "Daily News," pan wnaed yn hysbvs fod tram- gerhydau Cyngor Sirol Llundain j'" l'hoddi o dan reolaetli Pwyllgor o dan lyw. yddiaeth un o swyddogion y "Speyer Traf- fic Combine." Yn ol y "Daily News," deallwn fod "Bwrdd Masnaeh wedi penodi IMr James Devonshire, cyfarwyddwr llyw- odraetliol (managing director) y "London I I nited Metropolitan and South Metropol- i itan hicetric '(ram ways," i gymeryd gofal t n drefniadau i unoii eylundrefnau "trail)- gerbydau y wlad, ac i reoleiddio nifer y dvnion a swm y nwyddau ganiateir idd- ynt. DiddoJol -w eono fod Mr George wedi dewis cyrarwyddwr llywodraethol y Traffic Combine i fod yn Llywvdd Bwrdd Masnaeh. Ymddengys hefyd fod cyfrifon y ( yngoi- Sii-ol yn dangos na fwriedid ÏJ" tramgerbydau cyhoeddus fod yn llwydd- jant. Hawdd yw i gyfalafwyr dynhau eu gafael ym mhob ffynhonell elw pan maent vn rlieoleiddio y Cynghorau Ileal ac yn Hywodraethu y Senedd. Yr un egwyddoi orweddai dan Ddeddf Cynyrehu Yd, &c Nid yw hyn eta end ychydig engreifft iau o hanes yn ail-adrodd ei iiiin. Yn y ddeunawfed ganrif ar bedwaredd ganril ar bymtheg, pan gwympai meibion Iwrop yn a berth yn y rhyfel rhwng Ffrainc, yr oedd deddfau ar ddeddfau yn cael eu pasic i wneud tir y wlad, oedd yn eiddo ov- Iioeddus, yn eiddo jiersono! ac yn ffynhon- ell elw i' rtirMdianwyr. Y pryd hvnny pasiwyd ilia 1.700 o ddeddfau i' pwrpas o ladrata tir y werin oddiarni pan oedd ei meibion yn gwaedu pro patria. Gwnaed rhwng o miiiwn 7 miliun o e.rwau yn eiddo personol yr adeg honno. AETHWLADU Y GWRTH. FILITAR- i IAETHWYR. Pr' Piydain i bentrru proiion ar brof- ji ion ei bod yn sefyll dros ryddid ei deiliaid! Nis gallwn esbonio pa fodd y mae v prof- ion yn ei phlaid nes cawn araith ami- eiriog gan un o'r nchelgampwyr gwleid- yddol, neu erthygl reswm-.cymysglyd gan un o gonsurwyr v Wasg. Yr wythnos o'r blaen, yn pasiwyd gyda mwyafrif o 38 i ddifreinio v gwi ih- wynebwyi cvdwybodol. Yniddenyfvs nad yw em gwleidyddwyr piesennol vn awvdd- us am i'r gwrthfilitariaethwyr ddylan- wadu ar wlcidyddiaeth y dyfodol. Old pa syndod. Maent yn ameu na fydd Ï! I dosbartb yma gefaogi eenhudon t y Fa fu f- wyr ac Ymerodraethwyr. Diogelacli yw dibynnu am gefnogaeth yr elw-wneuthur wyi, a r dosbarth v gellir eu harwain gyda rhwyddineb ar hyd llwybrau IMiyddfryd- iaetn a Toriaeth i baradwys cyfalafiaeth Rhaid fod ambell aelod yn "chwrnu'n cnhyd" wrth glywed Arglwydd H. (leeil yn amddiff.vn haw! yr unigolyn i weith- redn yn 01 ei argyhoeddiadau. Rhaid iddynt do dd)wyg:u ychydig ar g^-fraith y ?'ad ncu mae pcry?! i rai o'r dos1arlh enbyd yma w-eithio eu fioidd i St. Stephan. Yn sicr nis gellir beio y ^rwrthwynobydd os bydd iddo benderfvnit ;r«-rtbod talu na threth ua tholl yn y dyioùol. CWRW "R CAETHION. ( Mor fendithiol yw cwrw. Credaf fod cefnogwyr cyialaf weithiau yn anghoiio mor werth fawr yw cwrw. Y mae y gwr sydd yn credu yn y gyfundrefu gyfalafol bresennol, at yn ymddangos ar hvyfan i ddadleu dros ddi]-west yn peiyglu y gvf. undrefn y mae mor awyddus j'w chadw i i fyny. 0 leiai, y mae yn gu neud hynny os ydyw yn ddirwestwr g«,nest. Wrth gwrs frull slai-ad dros ddirw^si »c ,• yr WI [)t vd weit.hio yn ddirgelaidd ac effeithiol dro. ddiogelwch ei dduw Baccua; ac os y gwna hynny, efallai y gall ennill cefnogaeth v rhai nad ydynt yn svlweddoli mor gŒ yw y cysylltiad sydd i-],wjlg :v lasnach feddwol a'r gyfundrefn gyfalafol. Ond i sylw y gweithiwr nad vii- Nii ameu y rheswm pam y mae cyfalafwvr fel rhegl yn giyf o blaid y fasnach feddwol, ac i sylw yr un sydd o blaid dirwest ac ar yr un pryd dros gadw y gweithwyr yn ddigon gwa.saidd a thawel fe1 caethion cyfalaf, cyflwyaaf a < "Y mae arfcr cwrw yn reddf iddynt (gweithwyr Prydain). Os rhoir iddynt eu owrwj byddant yn fodlon gweithio yn galed, ac yn y fatli amgvlcliiadau nid ydyw mor agored i syrthio'n ysglyfaeth i gyfrwvK ddysgeiùiaeth y rhai geisiant achosi anghydfod diwydiannol." (O'i "Tlie Syren and Shipping"). Er dweyd mai un o dri gclyn Prydain yw y fasnach feddwol, nid ydym yn synnu fod v gelyn yn cael pob chwareu teg yn y wlad. Gelyn Prydain! le, ond nid gelyn gormeswyr Prydain. Dyma un o angviion gwasanaethgar y dosbartli eyf- alafol i gadw y werin i lawr. Gresvnal na fuasai pob gweithiwr yn sylweddoli hyn. Os gallwch feddwi y gweithiwyr, gellwch eu cadw i lawr. Gellwch hefyd eu gwneud ddigon o ynfydion a liwli- ganiaifl i aiionyddu ar gvfarfodydd 0 blaid heddweh drwv drafodaeth, ae felly ym- ladd yn erbyn rhoddi rheswm eto ar yr orsedd. -\lars. Mamon, a Baccus yw trin- dod llvwodraethwyr evfalafol ac yinerod- rol. Os ceir y werin i addoli y rhain. yna. diogel vw Cyfalafiaeth ac mewn cym- deithas gyfilafol nis gellir dim auigennch na Ilofi-tiddio dyn ion yn barhaus, a chadw i fyny anfoesold-b ac anghyfiawndei". Addefodd yr Ysgrifennydd Rhyfel, Tachwedd 12. fod y L!ywodraet!i newydtl bwrcasu 1,000.000 galwyn o chwisei ar gyfor swyddogiou ac is-swvddogion yn y fyddin. Ond gwrthododd ddweyd y SWID dahvyd am y ddiod, gan "nas gellid gwneud hysbysiad cvfrinachol o'r fath yn gyhoeddus." Tybed fod Bolo yn y Llyw- odraeth. Erbyn hyn prvnir yn ddirgel- aidd un o dri prif el> n ( ?) Prydain, ac yn naturiol gwrthodir manyiion o'r pris dal- wyd. in wir hawdd talu pris ucliel am beth sydd o gymaint gwasauaeth in caeth- feistriaid. Hhaid gofalu na svrthiwn l'i pwll y eyrthiodd Rwsia iddo ar ol rhoddi hcibio y Voùka. Gollodd Rwsia ei Tsar, a dychwelwyd y gvfundiefn gyfalafol, a gwnaed y tir ,11 t iddo i'r werin, ac y mae Rwsia yn un am lieddwch. Dyna y HwNbr peryglus gerddwyd yn Rwsia ar ol cau y dafanl. Peidiwyd addoli Baceus, ac yn ddilynol taflodd y werin Mars a Mamon o dC}J( I ei gwdeidyddiacth. Yn vi ir, byddaf yn credu na fyddai ein gor. meswyr yn- amliarod, pc bai raid, i roddi i'r werin ddigon 0 gwrw am ddim, gan v buasent wrth ?ncud hynny ar eu hennm yn y pendraw. Wenn, gAvyhwcli rhag un o brif ehmion gw< riniaeth, ac nac addolwch v,- un o dnndod cyaflafiaeth. TUA'R CADDUG. Weitliiau b.viklwn yn ptlrvrh t N .11 L-, 1 jw r waw r Amliell. and os vilym am wawr i dorri ar ein byd-byd sydd heddyw a'i dda ear yn goch gan waed blodau'r ddynoliaeth a'i a wyr yn ddu gan fwg meusydd Cynddaredd a gwallgofrwydd I-Ilyfel- mae yn rhaid i bob un sydd yn awvddu am gyfnod gwell fod ar ei oreu yn y frwydr fawr yn erbyn galluoedd y tywvllwch. Araf iawn ydym i ddysgu gwers fawr eariad a rliyddid. Mae gafael militariaeth arnom fel gwladl yn mynd yn dynach, d.vnach, a Jlusgir pob ned a rhyw i'w hualau melldigaid. Mae mili- t<iiinetli yn cymryd gafael yn ein hysgol- ion, a'r plant yn cael ei troi i fod yn offer- ynau rbyiel ar gyfer y dyfodol. Rhaid eu disgyblu ar {^vfor llofruddiaeth drefn- edig, ac i fod yn abwyd i'r cledd a'r fag- nel. Dyna Iwybr gwareiddiad heddyw -i d lie( I t t N- iv Gwisgir y beriigyn mewn khaki ac y maent yn dysgu trin arfau y fall. Un vsgol ymha un y mae hyn yn cymeryd lie yw Ysgol Ganolraddol Dewsbury. Dywed- wvd wrthvm mai a moan y rhyfel oedd lladd militariaeth, ond y mae arwyddion amlwg fod militariaeth yn lladd popeth goreu yn ein hayes. Yn awr trefnir 1 arched ymgvmeryd a dyledswvddau yn y fyddin, a deidlaf fod trefniadau yn ctel tu gwneud er cael merched wneud gw^aith metiu cysylltiad a'r llvnge.s. ifae gvvladgarwch, nieddir, yn galw am iivn. Os rnai dyna yw Kwladgarweh, dyna elyn perina^ moes a phurdeb, ie, ae ieehyd y genhediaeth nesaf Jiefyd. Mae miiitar. iaeth bob amser wedi pi'oi fyn ddinistriol i les merched, yn gorfforol moesol. iiiae o i pwys rnwyaf i bob un sydd yn earn lies mereb, moes gwlad, ae iechyd y dy- j fodol fOf 1 ar en gwyliadwn-iaeth. Efallai ceir r-yfie etoi wneud ychydig sylwadau ar s-1 lie merch dan fililiriaeth. I

I GROESLON.

) TREFOR.

Advertising

SENEDD Y PENTREF.

i TRETHU CYFOFTH. I i

IEVVYLLYS SYR J. PRICHARDI…

[No title]

TREFEDIGAETH AMAETHYDD. YDDOL…

1 BRYN, CARMEL.