Hide Articles List

14 articles on this Page

PONTRHYTHALLT. :

FDLINYIELI.

News
Cite
Share

FDLINYIELI. Cyfarfod Gwladgarol. Yn ystafell y Clwb C'eidwadol, nos lau, eynhaliwyd cyngcrdd gwladgaro] nodedig o Iwyddian- nus, o dan ly^yddiaeth y Parch Evan Jones, B.A., Mona View. Yn y rhan am- rywiaethol gwasanaethwyd Hiewn canu, adrodd, Ac., gan Miss Hewitt, Bangor; Mr Joseph H. Jones, Brynrefail; Mr Thos. H. Land, Bangor; Miss Myfi Jones, Ter- fyn; gyda nifer o enethod ietiaiiie Yna aed at y gwaith o berfformio yr "Alcgori Addysgiadol Britannia," a gyfansoddwyd gan Miss Alice Williams (Alis Meirion), ( ao Canol, Penrh>Tideudraeth, a chwaer i Syr Osmond Williams. Y mae y ddrama hon, sydd ar ffurf Ajfgoti, yn dysgu gwers bwysjg jiiewn dull tftrawiadol, a'i neges at y deymas yw rhoddi anogaeih i ofal a chynildeb gyda b«yd. Y mae yn dangos allan Britannia fel brenhines sydd yn dawei a. boddlon qr iiqfie. pethau yn ei thevrnas. Ond y mae "Ofn" yn dod ati, ac y mac y ierch hon yn ei hysbvsu fod y wlad inewn perygl mawr, ac os 11a wneii ymdrechion ar raddfa helaeth i godi ych- ".allPg o fwyd ae i gynilo, y gall newyn orc.sgyn cin gwlad. Wedi cael argyhoedd- iad o'i- perygl, y mac Britania yn ti-el In I-, yn bry.sur i gael lioll ferclied v deyi-iia, i'w chynortliwyo i osgoi canlyniad mor alaethug, a geilw hwynt ymlaen. Chwar- euwyd "Britania" mewn modd perffaiih gan Miss JMorfudd Jones, 21, Bail gor Street; "Ofn" yn fyw ac effeithiol gan Miss Annie Grant, Penywern "Y Mam- au" yn hynod o wresog a theimladwy gan Miss Mary F. Jones, Boston Terrace ac liefyd fe ganodd mown modd rhagorol. Vr oedd y cymeriadau oraill hefyd yn wir dda. ac- yn liaoddu canmoliaeth. sef "(Jw]i>d- gaiiveh," gan Miss Polly Williams, Cam- brian A'IIIL, Ccnedlaetlitil y Mei-ched," gan Miss Nell Williams, Bod- londeb, a'i gwasanaethwyi; "Amaethydd- iaeth," "an Aliss 31artha Williams Cam- brian Villa; a'i gwasanaethwyr "Cynii- deb" gan Miss Gretta Jones, Cartref; a 'i gwasanaethwyr "Trefnidedd" gan Miss Mary G. Roberts, Pen y Wei-ii, ivi gwas- anaethwyr. Gadawodd yr Alegori am- serol lion ddylanwad da ar dcimlad a ineddwl pawb gan mor elfeitliidi ydoedd, hefyd yr oedd canu yn cael He amlwg yriddi I)ebiiii, -si-ii-,id ('yi'eilili-N.d gan Miss Jennie Williams, A.T.S.C., LIy. Myfyr, a Mrs Out rain, Bodarborth. Ar y diwedd talwyd diolchgarwch gwresog i bawb am wasaaacthir mor rhagorol, ac i'r oil oedd a rhan yn nhrefniadau v cyng- erdd, ar gynygiad Mr Horatio Jones, Bodarwy, ac eiliad Mr O. H, Williams. Drug Stores. Yr oedd yr ystafell yn or- lawn, a chafwyd swm sylweddol, yr hv.n oedd at yr amcan teilwng o anion eysiiroil Nadolig i'r mihvyr lleol. Gwaelcdd.—Drwg oedd gennvm ddeall fod y newydd wedi dyfod i law i'od If i, John Ellis, 41. Bangor Street, ag oedd yn gwasanaethu ar mi o'r llongau, wedi cael ei daro a gwaeleild trw in, ac sydd ar hyn o bryd yn yr ysbyty yn LIundain. Go- Withioy ceir newyddion gw<'l! am dano yn fuan, ac v caiff hvyr wellhad. Pregeth angladdol. Nos Sul, yn Kgiwys St. Mail', eynhaliwyd cyfarfod coffadwr- | iaetbol i'r diweddar Mr Charles Butler, Frondeg, yr hinii a gollodd ei fywyd ar y mor yr wvthnos o'r blaen. Traddodwyd y bregeth angladdol gan y ficer, y Parch J. T. Jones, ac ar y diwedd chwareuwvd y "Dead March."•

FOURCROSSES.

I AR GliWYDR.

CAERNARFON. 1

i CESAREA.

I; PORTHMADOG.

IPENRHYNDEUDRAETH.

: PWLLHELI.

Advertising

CYNGOR PLWYF LLANDDEIN-IOLEN.…

CRONFA GENEDLAETHOL GYMREIG.

YMEXYN 5s Y PWYS.

CODI CYFLOG.