Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

TREM fR DYFODOL.

News
Cite
Share

TREM fR DYFODOL. Antur lied beryglus yw mentro i'r dy- fodol- a'r presennol mor dywylJ. Ond temtir dyn rai prydiau i'r daith gan mor awyddus yw am weled dyddiau gwell. oes yr un dyn heb ei nefoedd, ac yn disgwyl 'am ei mwynhau rywbryd. GWYl yn eithaf da nad yw ynddi, ac eithriad ydyw cael dyn na theimJa. ei fod yn bell oddiwrth*. Nid yw'n rhyfedd, felly, y ceir amhell un yn beiddio cerdded ymhell ymlaen i ehwilio am dani. Ynghanol y nos yr dYlr. heddyw, a chymylau duon bygyi h.iol yn hofran uweh ein penau; ac adar y ddrycin yn ein byddaru o'j- bron. Eto, ni fu nos mor ddu na eliid cael golwg ai rywbeth ac ni in cwynfanu adar y ddtyehin byu yn hyn mor amher- sain f;<t eilid creu eydgord a'u hangliyd- seiniau. -Mae hi'n dy wyll ar Iwrop ymhob eyfeiriad o'r bron, ond nid yw yn an- obeithiol. Ynghanol yr aflafareiddiweh a'r tywvihvch ceir seinriau pcraidd a goleuni siriol. Yr ydym wedi cael lie, ers llawer dydd bellach, i junlaweiibau wrtli weled y deffroad digamsyniol sydd wedi cymcryd lie vmysg y werin-bobl. Arwydd dda, arwydd iach ic arwydd o sirioldeb sy'n arwain i gyfeiriad toriad gwawr ydyw. Gall gwerin wedi ei deffro wneud gorehestion anhygoel, ond i'r deffroad fod yn iin li- Iwybr unioR a diogel. Olid, coher, y gall gwerin ddeffro- edig heb yr arweiniad priodol, arwain i gorsydd llcidiog ac anobeithiol. Xid y symud a'r mynd sy'n bwysig: ond sut- y mae sin-tud, ac i ble yr ydyUl am iynd. Mae'r werin wedi ei deffro, diolch am hynny; ond beth a fynn ei weled tsrbed wedi eae] agoriad llygaid? Mae'n bwrsig arafu i gymeryd y stifle i mewn (yn cordded ymhell. Yn awr, nid y weriu, yn unig, sydd wedi deffro, a dylem gofio hynny gyda brys. Onid yw deffroad y werin-bobl wedi deffro y rhai oeddynt gynt yn effro i gadw'r werin ynghwsg ? Peidied y werin a meddwl y bydd i'w cleffroad hwy suo eJl cwsgbeiriaid i gysgu! Kid dyna'r effaith yn sicr. Bydd golynion y werin yn fwy effro nag erioed. Pobl gyfnvyg, egilgar ydynt, a chanddynt brofiad maith O'H plaid rydfJ faatais i..yat i dria y weria. Gwyddont o'r goreu na thai yr hen ddull o ddelio gyda hwy mo'r tro yn awr. Nid yr un pluf sy'n mynd i ddal gwerin effro ag a'i claliai pan a'i llygaid ynghaead. Coher fod bywyd y rhai hyn yn dibynmi ar ddeall y werin yn ddigon da ]'w def- nyddio er eu buddiannau hwy eu hunain. Dyna'r ffaith, y mae cyfalafwyr wcdi cael cymaint o ddeffroad a'r werin, os nad mwy. Beth ddaw o'r deffro,-td felly? GeJlir bod yn eicr o hyn, nad fydd iddo ond newid arwedd y frwvdr, os na ddaw rhywbeth mwy nag sydd yn y golwg yn awr, sof rhoi Gwerin Ddeffroedig i wynebu gelyn mwy deffroedig nag ydoedd e'r blaen. Straight fight between Capital and Labour, meddai rhywrai. Nage, nage, mae straight fight allan o'r cwestiwn. Nid oes dcfnydd fight mewn dim byd sy'n straight. Gwyr y cyfalafwyr yn dda na eniiiid yr un fiwydr idclynt hwy ar straight lines. IMVCII i mewn i gyfrol. y dyfodol, y mae'r Rhagarweiniad wedi ü1 ysgrifennu eisvs; a tlirwy y rhagarweiniad y mae dod o hyd i enaid llvfr. Beth a gawn yno? Djnia iel y mae'n dai-Ilen: Mac Llafur vR hawlio lie yn haul Uwydd- iant y dyfodol yn daledigaeth am yr oil j o r aberth a wnaed gan y gweitlnryr i gario y iJiyfel IHVH yn TII fiaeR. Quite right, ebai y cytialafwyr, yr ydych yn ei kaeddu, A dyiua fargea yn cael i tliarro ya unionsyth. Fe ffurfiwn bwyll- gorau unedig o gyflogwyr ac arweinwyr llafur i drafod mateiion ae er setlo cwerylon fo'n codi yn y gwahanol weith- loydd, &c. Dyma ni gyfalafwyr ac ar- weinwyr llafur ti efnedig fe allwn setlo pob cweryl drwy siarad mewn modd cyfeillgar amgylch ogylch y bv.'rdd. Mae y drych- feddwl wedi cael ffafr a ohefnogiad frwd- frydig gan amryw, alr "Wasg wedi bod yn clodfori y svniad gogoneddus hwn mewn termau clasurol. ) Dytiit. gynllun sy'n mynd i roi tercyn ar bob anghydfod ac aflonyddweh, bydd i'r trefniant hwn ar un 11aw ofalu am roddi eyflogau sylweddol i'r g^-eithwyr ac amodau gwell i weithio, ac at- y Haw aiall sicrhau gradd uchel a sefydlog i logau ar gyfalaf aiiltil-ledir, gyda chynnvdd cynyrchiad. Dyma rydd foddloniwydd i g\-fnlaf a llafur—Ilogau uctiel a chyflogau sylweddol, Mor swyn- gyfareddol y rhagarweiniad, onide ? Hon yw r bluen gyntaf i ddal gwerin ddeifro- edig. Gwylier y bach sydd oddit-ani Werin,druan, mewn perygl o fynd 1 r ddaifa am ei bod allan i'r un pwrpas yn hollol a'i- cylalafwyr, sef gwella ei hun; ac wedi ei dallu gan yr un llwch trwv dybio mai y 110 aur yw anhebgor eu gwell. had. A clumialau lliai arian no aur oyf- rwng gwaredigoi, tybed mewn difrif y gall y cynllun awgrymwyd lesoli y werin- I)oLl ? A yw yn bosibl i'r gweitlnvyr j teuluoedd fanteisio ar sic.rwydd Ilogau lIthel gyfn in f a chyflogau mawrion i weithwy) ? Y mne'n amliosibl ei r<ylwedd. oJi. G,da' cyniiun liwn o bwyllgor un- edig— cyflogwyr ac arweinwyr llafur trefn- edig—rlaid i'r ddau beth nodwyd gyd- redeg: ni all yr arweinwyr llafur gael gan y cyflogwyr i ganiatau eyflogau mawr heb i'r arweinwyr roi sicrwydd o id-daliad iddvnt hwythau mewn prisiau cyifirbal ar waith y llafunvyr. Betli canlyniad anocheln dwy ? Ni fydd v eyflogau yn ddim am gen na ffug, Y wraig fydd yn gorrod troi yr aur a'r a.rian yn nwyddau at teulu gaiff weld y rhagrith fydd ar wyncb y -sofren. Dyweder. ei engraifft, fod CywdeitIws Rerclienogion y glo yn cytuno a C'hyugrair v Mwnwyr i godi en cyflogau, beih wedvn ? Aiff pris y glc) yn y glo i fyny, dyna'r werin yn tah¡'r co<Had. Gdlir dueyd yr UQ modd am bob gwaith arall. fymeres- y gwas ffann, os mynn ei gym de it has godiad cyflog iddo, rhaid i Gymdeiihas yr Amaethwyr gael codi vii,vr yd a'r gwenith, a dyna't werin eto yn talu'r codiad yn y cyflog. Yr un fath gyda gweision y rheiISyrdd. y mae pob codiad o'r eiddynt yn eael ei dalu gan y werin ei humin mewn cludiad a phrisjau mH']) ar nwyddau. Sonii llawer am godiaduu mewn cyflogau a war bonuses y mae'r gweithwvr wedi ei gael er dechreu y rhyfel; ond fel mate]' o ffaith njd oes godiad wedi ychwanegn dim j i ùp-sorfa yr nelwyd. Nid yw yr un gwcithlwt- oedd yn cael punL yn yr wytit- | nos wedi cael codiad os nad yw yn deibyn dros ddeg-swllt-ar-hugain yn awr, a phwy bynnag oedd yn derbyn cyni. dylai gael dros 2p yn awr neu y III a e., r, waeth allan na chyn y rhyfel. Pluf y profiteers i gadw gwerin yn ddiddig ydyw y war bonuses o '2s 6c i 5s, er mwyn iddynt. hwy gael rhwyddineb i g-ario allan eu cynlluniati diegwyddor ac armuwiol. system yn bwdr drwyddi draw, a rhaid ei newid wreiddyn a phren, cvn y ceir gwir fuddiant i'r werin, Rhaid i ni gael rhyw gynllun i rwystro budrelwa ac 1 i gad v bwyd ac angenrheid iau bywyd yng nghyrraedd y Wei-in. Witth i ni heb gaol couiadau mewn eyflogau a Ueihad yn einc horiau tra bydd rhyddid i gyfalafwyr eu cymeryd yn ol gyda llog mewn ffordd I arall. Rhaid i'r Werin ddod yn fwy effro etc neu ei harwain i gors anobaith a WBeir a'i llygaid ya agor«d. ¥ dnv« < mawr, fel yr awgryimvyd, ydyw fod y b J 1. Werin yn edrych ar fywyd o'r lUI. saf- bwynt a'r cyfalafwyr, ac i raddau helaeth yn feddiannol ar yr un yspryd ac amcan a hwy yn union. The Mighty Dollar ydyw duw y naill a'r liall, ae nid yw'n rhyf-edd eu gweled mgis deillion yn ymbalfala am nefoedd ar Iwybr Gehena. Cawn viiiliel aethu i gyfeiriad arall yr wythnos licstif. -<♦♦♦

I BALADEULYN.

Advertising

CYMDEITHAS GYNORTHWYOL ( ,Y…

I BEDDGELERT.

CRICCIETH.

EBENEZER AR CYLCH.

I NODION 0 FFESTINIOG.

I LLANBERIS.

I IRHOSTRYFAN.