Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

SENEDD Y ! PENTREF.j

News
Cite
Share

SENEDD Y PENTREF. j NEU, GWEITHDY WMFFRA TOMOS, Y CRYDD. Y GETHWRS A U CREDO. I Wil Flowe: Be ocdda ti yn i fedd,d o'r gethwr ddydd Sul, Wnufra; ocdda ti yn i leicio fo? Wmffra: Roedd o'n gafael yni hi yn go lew di. Rhaid i ti gofto mai tipin vu ieuanc a dibrofiad ydi o eto, "Wil Ffowc. Wil Ffowc: Ieuanc neu beidio, Wmffra, fo ddyla fod yn gwubod be mae o vu i ddeud oni ddyla ? Wmffra: 0 dyla. Mae'n debtg gen fod y bnchgen yn gwubod hynu olid nad oedd o ddim yu ha pus iawn yn i ddeud o. paid ti a bod yn rhy ragcarnllyd a beim- iadol Wil Ffowc. Harri: Tasa angal yn prygethu fasa Wil ddim yn cael i blesio, Wmffra. Mi fasa'n gweld bai hyd yn nod ar angaL Wil FfJwc: Ty/dw i ddim yn dy ama am hynu, Harri, achos y mae'n gwestiwn gen i y baswn i'n teimlo y basa angal mor rial a dyn wc¿i'r cwbwl. Ond, a deud fy main i ar y gethwr y Sut teimlo rowii i natl oedd yua ddim sinseriti o don i betha fo riwsut. Roedd o yn delio hefo petha mawr fel pe basa. fo yn ehwara. hefo niarbyls rwan. Hyny ydi, Vn gethu fel tasa fo yn perff ormio rhiw waith, ao nid yn ceisio adio gwirionedd a sylwedd at fowud a meddwl y gwrandawur. Dyn a rown i yn i deimlo, Wmftra. Twtf i ddim a wnes i gam a'r baohgian a'i peidio. Sian Ifans: Neis di ddim cam ag o o gwbv.i, Wil Ffowc. Mae'r hogan new yn i nabod o yn iawn, ac mae hi yn deud mai ocsiwriar neu riwbath fellu ddylia fo fod. Riw gnadur bach inwua di ea, aflawan, a diegwuddor oedd yn y Col, meddn, hi; ond i fod o'n genius ?yda'i waith o ddysgu. Wmffra: H wnrach fod yr hogan acw dipin yn sedate, a thipin yn john ohcno fo, Sian Ifans. Mae peth fellu yn bod weithia, yn toes? Sian Ifans: Oes, o oes; ond nid fellu y nine hi yma. Yr oedd y ferch acw yn deud mai y stiwdants mwua unreal welodd hi eriocd oedd y rhai oedd yn stydio ar gyfar y weinidogaeth. Roedd i gwelad nhw yn eu byw yn ei gwneud hi yn sal i feddwl gwrando fr yr mi getliwr ddydd Sul, oedd yn wir, medda Li. Wil Ffowc: Pain, t'iHllHaTIs Ddp;l- I dodd hi hynu rywdro? I Sian Ifans: -Do lawar gwaith drosodd, Wil Ffowc. Mae hi wedi cael lie i gasglu nad oes yna ddim pump all-in o bob cant o'r gethwrs vn credu be mae nhw yn i bry gethu. Wil Ffowc: Dyna fo eto. Tydi hi ddim yn bell iawn o'i lie clvwaith. Wmffra: Bobol anwul, ryda chi yn l'iwr 0 fund yn baganiaid yn inffidals i gid. ydacli yn wir. Sian Ifans: liogan new wedi mynd yn barod, ac ar y gethwrs y illtell. bai i gyd, yn siwr i chi. Wil Ffowc: Xa, na, Wmffra. rhaid cael rhiwbatli cryfach na holl aIlu y getlnns hefo'u gilidd i'm gneud i yn inffidal. Y drwg, weldi. ydi mai hanar inffidals ydi'r gethwrs, ond i hod nhw yn ctc-I Ile go dda ac esmwyth am dieio gethu peth arall. Tydn nh", lioed wedi mynd i fewn mn y rial thing, weldi. Fe ddoil yr Efengii bur am Grist a Duiv am byth pan bydd y Lr(,thwvj- t'ti bi,v-d afiach wedi m) n, Sian Ifans: Ond both am yr hogan acw, WTil Ffowc? Mao arna i ofn y bydd hi ar gull yn siwr i ti. Wil Ffowc: Na, na, teith hi byth ar goll Sian. Fe ddaw hi trwodd yn y man, got di welad, mae yna ormod o rialiti ynddi hi i fynd yn bell iawn ac fo ddaw magnet y Gwirionedd i'w thynu i'w lie priodol yn siwr i ti. Teith na. neb f*y'n rial ar goll. Sian Ifans; Beithio wir. achos mae yr hogan new vu jeniwein, ydi wir. 1 ?, ( i t Wil Ffowc: Piti na gethwrs yma I run fath a hi, ynte? Y Sgwl: Mae nhw Wil Ffowc. Chi sy'n cu camfarnu hwynt. Wil FfOwc: Bobol. anwui, nage wir. Chymnvn i mo'r byd a'u eamianiu nhw. Xid y fi ydi'r nnig un sy'n deyd 11,n1 am) danynt. Mi ddcudodd un o M einidogion bla-ena ein henwad mewn Cwarfod Misol y dydd o'r bJaen nad oedd y gethwrs yn pregefchu eu iiargyJiocddiada, He fod y pregethwrs mwua yn byw yn yr encilion. yr lawn, y Farn. yr Adgyfodiad, a phetha, mawr pwusig yn cael eu shyfflio frvda lhiw gompronuis o gred lieu rym a rialiti o gwbwl. Dyna farn gweiuidog, cofiweh chi. Y Sgwl: Ond cofiwch chi, mno yna Otild yw goleuni newvdd yr uchfeirniadaeth wedi gwneud gwahaniaetli mawr yn y sabe. Nid yw yr ohvg roddid gynt liyd yn nod ar y Beibl yn dal heddyw a phriu y gellid disgwyl i'r athrawiaethau a'r dam- caniaethau y pwysid ctiHaint araynt ddal i sefyll fel cynt Y diwg mawr yn 91 fy; marn i ydyw fod cyfundebau ac enwadau eu credoau yn liyff,etheirio gotmod ar cu pregethwyr, a tlirw.v hynny yn pwyso ac yn eyfyngn gormod ar eu har- gyhoeddiadau. Fe gawsech iii-y o rialiti pe caniateid i'r in'egethwr ddwcyd ei farn yn rhydd a gonest. Yr nnig sicrvrydd sydd ei eisiau mewn iircgethwr ydyw ei fod yn credu yn Nuw ac yn deynigarol i ddysgeidiaeth y Crist. Wil Ffowc: 'Hwyf yn credu 'run fath t chi yn union. Ond y mae eisiau i ni eyhveddoli fod Duu yn rial, ac yn un sy'n brcsennol ymliob man, ac fod pregethi; Cristionogaetli yn golygu treio ei byw hi allan. Y Sgwl: Eithaf gwir, Wil Ffowc. Dyna ydi'r drwg mawr ar hyn o bryd. Byw Crist yw ei bregelhu, ac nid ei bregethu yw ci byw hi. Wmffra: Wei, dyna ddigon am heno, mi gredaf. Y peth mawr sydd eisia arno ni i gid ydi ^ylweddoliad mwy byw o wir- ioneddolrwydd bodolaeth Duw. Eweh adra rwan a tneddyliwch am dano. I

! ORIG SABOTfl MEWN YSBYTY,…

-I ICYFLOGAU GWYR Y RHEIL-I…

Advertising

Y PWYSIGRWYDD 0 FEHDU AR WIR…

I DEIGRYN ADGOF