Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

- I BALADEULYN.-

News
Cite
Share

BALADEULYN. Oyonaood Gwasanaetn—Aos Sul, wyth- nos i'r 4»weddaf, yn Festri Baladevdyn, eyllwj nwvd llyirau gwerthfawr yn anrheg i'r Preiiat Owen Hughes, Ty.Nant, am el vvasanaetli eyson a difwlch gyda'r offeryn, a hVmlY am amser maith. Fcl y gwyddis y mae ivedi graddio yn A.L.C.M., ac yn fachgell. a rhagoiygon disgiair o'i flaen; ond rhaid ocdd iddo fyned i'r khaki ,ond gobeithio nad yw hvnny i fod yn ddiwedd ar y gan. Cyfhvymvyd y llyfrau iddo gan yr lWll frawd Owen J. Hughes, un o'r diaconiauj hynaf, a chafwyd egluihad ar y iiiodd d,.ietlip,,k-d i'r i)-,yiit hwn o an- rhegiad gan Mr Davjes, yr ysgolfeistr, a gair glll loll) G Ian Twrog a Air Thomas Evans, yr oil yn datgan yn dda am dano, a diolehodd Mr Owen Hughes yn gynnes am y rhoddsion. Adret am Saib.—Gwelsom y rhai can- lynol adref am saib:—Y Preifats Owen W. 11 aricis. y CUllin peiiiJlion hiwvti Henry Robins o Ffrainc William Hug lies, ac Owen Hughes, pawb ohonynt mew !i iechyd da. Cawsont dderbyiiiad calen- Kog gf.n bawb yma Boed iddvnt rwvdd hy nt. Yn WaeL—CIy?u!u fod v rrettst Y u- 1'd y PL,eil,rt yn yr India bell. Ilyderwn y caiS \??'ad b ac y cawn ei wcied adref yn man. Yn Fuainc.—Clvwsom fod y iVcifat G. Llewelyn Jones mown iechyd da vn rliywle yn i h amc, ac wedi bod mown and i hwydr boeth, ond wedi dod triian ohoayut yn grwmach hyd vma. Prinder Ymenyri.{'\í-ynir -11 d,.vbp?<. ?''erwyc? prindcr yiucuyn, a'r plant La? clioddei uhorwydd hvnny. Dylai ']R)hi eohvr y Bwyd edrych 1 mewn i'r mater '?-a. a gwneud Deddf 1W. all y ?vneuthur I- D ?llifoll .CNI,.IL ll-"(] '?,ddo tr(izil wedi cael cyilenwad ciigoni»o' yn ^yntcif. A??wi'on.-Da oedd gcnnvm ?eied Mr -JT oiin li Udhams, Penvrorsedd vn codi n codi allan ar ol y ddamwain a. gafodd ac Yn g?c?a n rhagoroL—DaetIi gair oddnvrt? li ei tat Egbert Cledwyn Jones o'r Iwertidon vn dweyd ei fod mewn icchvd da. De< 1\h U. Owens, Victoria Terrace i dynsi darlumau o hyd, ac y mae wedi cael uinluniau campus o amryw o'n mil- wyr.Yr oedd yn dda gennym weled dwy don o cjddo y cerddgar Mr William John Hngllt,, IS, Victoria TM-raec (Dnvsvcoed ?YMt), yn NJiaRen Cymanfa y Plant Myfryd yw dca? ?1 fod yn wclb o nm ,j ?chyj.—Fel hyn \T mgtynodd Hy^"el 'tivn. vi, c7i,,Ivnodd liT i ie l Diorchudd uwcli ci dywarchen—gweiir C ofgoioin bardd tryien^ Er ei gloi) pe.rarogl awen, Bu.- eicJctia'i wlad— brudd. >V"alia. Wen.

Advertising

i- - - - :Y FORD RYDD. !

) BANGOR.

I BETHESDA.--

! - CRICCIETH.

! - DOLGELLAU.

| NODION 0 FFESTINIOG.